Допълнителни общи условия на Google Chrome и ChromeOS

Последна промяна: 8 септември 2023 г.

С използването на Chrome или ChromeOS приемате Общите условия на Google на адрес https://policies.google.com/terms и настоящите Допълнителни общи условия на Google Chrome и ChromeOS.

Допълнителните общи условия на Google Chrome и ChromeOS се прилагат към версията на изпълнимия код на тези продукти. По-голямата част от изходния код на Chrome е налице безплатно съгласно лицензи за софтуер с отворен код на адрес chrome://credits.

Използването от ваша страна на определени компоненти от Chrome и ChromeOS е предмет на следните условия:

AVC

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗ ЗА ПОРТФОЛИО ОТ ПАТЕНТИ ЗА AVC ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ И ДРУГИ ВИДОВЕ УПОТРЕБА, ПРИ КОИТО НЕ СЕ ПОЛУЧАВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ЗА (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА AVC („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОУСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА AVC ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА НИКАКВА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Освен това използването от ваша страна на определени компоненти на ChromeOS е предмет на следните условия:

MPEG-4

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗ ЗА ПОРТФОЛИО ОТ ПАТЕНТИ ЗА MPEG-4 VISUAL ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА MPEG-4 ВИДЕО, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОУСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG LA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА MPEG-4 ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА НИКАКВА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА РЕКЛАМНИ, ВЪТРЕШНИ И ТЪРГОВСКИ ВИДОВЕ УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.