Често задавани въпроси

 1. 1) Доставчиците на интернет услуги предлагат множество различни продукти, които обещават различни скорости. Методологията оценява ли всеки продукт и скорост отделно?
  Всеки доставчик на интернет услуги може да предостави подходящи имена на продукти и скорости за различните си предложения и етикетите в отчета зависят от информацията, която имаме от него. В някои случаи доставчиците ни предоставят информация, която ни позволява да идентифицираме и оценяваме различните продукти и скорости. В други случаи нямаме детайлна информация относно предлаганите на потребителите скорости, така че осигуряваме обща оценка на продукта за всички скорости.
 2. 2) Защо границата е толкова висока: 90%? Защо да не се използва средна или медиана?
  В Google силно вярваме, че последователната и надеждна ефективност на мрежата е от ключово значение за чудесната практическа работа на потребителите в нея. Ето защо избрахме границата от 90%. С други думи можете да очаквате оцененото ниво на ефективност в 9 от 10 случая. Докато средните стойности и медианите са полезни за представяне на средната ефективност на мрежата, те не са особено подходящи за оценяване на показател, имащ за цел да отрази поддържаното ниво на ефективност.
 3. 3) Тази методология взема ли под внимание и изтъква ли мрежите, които предлагат поддържана висока ефективност в часовете с високо потребление?
  Да. Тъй като обемът на ППСП се базира на заявки (натоварване), периодите от време с висока консумация за YouTube (напр. вечер) допринасят повече за обема на ППСП и следователно оказват непропорционално въздействие върху крайната оценка. Методологията естествено се нормализира според употребата.
 4. 4) Кои типове заявки към сървъри се квалифицират за включване в изчисляването на оценки?
  В изчисляването на оценките се включват заявки за показване на видеоклипове в съвременни формати (напр. DASH, HLS). Старите формати за видеоклипове (напр. неадаптивни прогресивни възпроизвеждания, RTSP) се изключват поради липса на високо доверие в по-старите механизми за поточно показване. Това се прави с цел поддържане на висока степен на точност на изчислените оценки на доставчиците на интернет услуги.
 5. 5) Кои фактори, влияещи върху качеството на гледане на видеоклипове, са под контрола на потребителя?
  Индивидуалните резултати се различават в зависимост от фактори като: броя свързани потребители или устройства, хардуерната и софтуерната конфигурация, връзката към интернет (безжична или фиксирана), както и от това, дали сте надвишили предоставената ви квота данни.