Програмни правила на Gmail

Програмните правила по-долу важат за Gmail. Правилата играят важна роля в осигуряването на положителна практическа работа за всички потребители на Gmail.

Ако използвате Gmail с профил на потребител (напр. завършващ с @gmail.com), за повече информация вижте и Общите условия на Google. Ако използвате профил от работа, от учебното си заведение или друга организация, възможно е да важат условия според споразумението на организацията ви с Google или в зависимост от други правила. Вашият администратор може да е в състояние да ви даде повече информация

Необходимо е да спрем злоупотребите, заплашващи способността ни да предоставяме тези услуги, и молим всички да спазват правилата по-долу, за да ни помогнат в осъществяването на тази цел. След като получим известие за потенциално нарушение на правилата, може да прегледаме съдържанието и да вземем мерки, включително да ограничим или прекратим достъпа на потребителя до продуктите на Google. Ако профилът ви е деактивиран и смятате, че това е по погрешка, моля, изпълнете указанията на тази страница.

Може да вземем мерки спрямо профили, които надхвърлят лимитите за хранилището. Например може да спрем изпращането или получаването на съобщения, ако надвишите квотата за хранилището си. Също така може да изтрием съдържание от профила ви, ако не намалите използваното от вас хранилище или не придобиете достатъчно допълнително хранилище. Прочетете повече за квотите за хранилището тук.

Проверявайте правилата редовно, тъй като може да се променят.

Подаване на сигнал за злоупотреба

Ако смятате, че профил е нарушил програмните ни правила, има няколко начина да подадете сигнал за него:

  • За да съобщите за общ тормоз използвайте този формуляр.
  • За да съобщите за подвеждане на деца с цел сексуална злоупотреба използвайте този формуляр.
  • За да съобщите за нарушения на авторските права използвайте този формуляр.

Прочетете правилата по-долу, за да разберете как дефинираме злоупотребата. Google може да деактивира профилите, за които се установи, че нарушават правилата ни. Ако профилът ви е деактивиран и смятате, че това е по погрешка, моля, изпълнете указанията на тази страница.

Неактивност на профила

Използвайте продукта, за да остане профилът ви активен. Активността включва осъществяване на достъп до продукта или съдържанието му поне веднъж на всеки 2 години. Може да вземем мерки спрямо неактивните профили, включително изтриване на съобщенията им от продукта. Прочетете повече тук.

Спам и масова поща

Не използвайте Gmail за разпространяване на спам или непоискани търговски имейли.

Забранено е да използвате Gmail, за да изпращате имейли в нарушение на Закона за контрол на изпращането на нежелана порнография и търговски съобщения (CAN-SPAM) или други приложими закони срещу спам, да изпращате неупълномощена поща чрез отворени сървъри на трети страни или да разпространявате имейл адресите на който и да е човек без негово съгласие.

Не е разрешено да автоматизирате интерфейса на Gmail, независимо дали за изпращане, изтриване, или филтриране на имейли, по начин, който подвежда или заблуждава потребителите.

Имайте предвид, че вашето определение за „непоискана поща“ може да се различава от схващанията на получателите на имейлите ви. Подхождайте разумно, когато изпращате имейли до много получатели, дори ако по-рано са били избрали да получават съобщения от вас. Когато потребителите на Gmail означават имейли като спам, това увеличава вероятността бъдещите изпратени от вас съобщения също да бъдат класифицирани като спам от системите ни за защита срещу злоупотреби.

Създаване и използване на няколко профила в Gmail

Не създавайте и не използвайте няколко профила с цел злоупотреба с правилата на Google, заобикаляне на ограниченията за профили в Gmail, на филтри или на други ограничения върху профила ви. (Например ако друг потребител ви е блокирал или профилът ви в Gmail е деактивиран заради злоупотреба, не създавайте заместващ профил, от който се извършва подобна дейност.)

Също така не е разрешено да се създават профили в Gmail чрез автоматични средства, както и да се купуват, продават, препродават или търгуват такива профили.

Злонамерен софтуер

Не използвайте Gmail за предаване на вируси, злонамерен софтуер, червеи, дефекти, троянски коне, повредени файлове или други елементи с разрушителен или подвеждащ характер. Освен това не разпространявайте съдържание, което вреди или пречи на функционирането на мрежите, сървърите или друга инфраструктура на Google или на трети страни.

Измами, фишинг и други заблуждаващи действия

Нямате право да осъществявате достъп до профилите в Gmail на други потребители без тяхно изрично разрешение.

Не използвайте Gmail за фишинг. Въздържайте се от искането или събирането на поверителни данни, включително, но без ограничение до изброеното, пароли, финансови данни и номера на социални осигуровки.

Не изпращайте съобщения, за да подвеждате, заблуждавате или подмамвате други потребители да споделят информация под лъжливи предлози. Това включва представяне за друго физическо лице, компания или юридическо лице с намерение за подмамване или заблуждаване.

Безопасност на децата

Google води политика на нулева толерантност спрямо изображения със сексуално насилие над деца. Ако узнаем за такова съдържание, ще съобщим на Националния център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC) съгласно с изискванията на закона. Може също да предприемем административни мерки спрямо профилите в Gmail на замесените лица, включително прекратяването им.

Google забранява подвеждането на деца с цел сексуална злоупотреба чрез използване на Gmail, определено като набор от действия, целящи установяването на връзка с дете за намаляване на задръжките му при подготовка за сексуално насилие, трафик на хора или друг вид експлоатация.

Ако смятате, че някое дете е в опасност или е било обект на насилие, експлоатация или жертва на трафик на хора, обърнете се незабавно към местните правоохранителни органи.

Ако вече сте подали сигнал до правоохранителните органи и продължавате да се нуждаете от помощ или се притеснявате, че дете е застрашено или е било застрашено чрез Gmail, можете да подадете сигнал за поведението до Google през този формуляр. Не забравяйте, че винаги можете да блокирате хората, които не искате да се свързват с вас в Gmail.

Авторско право

Уважавайте законите за авторското право. Не нарушавайте чуждите права на интелектуална собственост, включително патенти, запазени марки, търговски тайни или други права на собственост. Също така не е разрешено да насърчавате или склонявате други хора към нарушения на такива права. Можете да подадете до Google сигнал за нарушаване на авторски права чрез този формуляр.

Тормоз

Не използвайте Gmail за тормоз или заплахи към други хора. Ако се установи, че потребител използва Gmail за такива цели, профилът му може да бъде деактивиран.

Незаконна дейност

Действайте в рамките на закона. Не използвайте Gmail за популяризиране, организиране или извършване на незаконна дейност.