Как работи Google Търсене

За всяко ваше търсене има хиляди, понякога милиони уеб страници с полезни данни. Избирането на резултатите, които да ви покажем, започва много преди въвеждането на заявката ви и се ръководи от ангажимента ни към вас да ви предоставяме най-подходящата информация.


Организиране на
съдържанието в мрежата

Още преди да започнете търсенето си, Google организира информацията за уеб страниците в индекса на Търсене. Той е като библиотека с тази разлика, че съдържа повече данни от всички библиотеки по света, взети заедно.

Научете повече за обхождането и индексирането
Организиране на съдържанието в мрежата

Незабавно намиране на съответствия
за търсенето ви

За част от секундата алгоритмите на Google Търсене претърсват стотиците милиарди уеб страници в индекса ни, за да намерят най-подходящите и полезни резултати за заявката ви.

Научете повече за алгоритмите на Търсене
Незабавно намиране на съответствия за търсенето ви

Представяне на резултати
по полезни начини

За да ви помогне да намерите бързо това, което търсите, Google предоставя резултати в множество полезни формати. Постоянно разработваме нови начини да ви представяме информация – например чрез карта с упътвания, изображения, видеоклипове или истории.

Научете повече за полезните отговори
Представяне на резултати по полезни начини

Продаваме само реклами, a не
резултати от търсенето

Рекламодателите могат да платят, за да бъдат показани в ясно означени секции на страницата, но никой не може да купи по-добро разположение в резултатите от търсенето.

Научете повече за това как печелим пари от рекламиране
Продаваме само реклами, a не резултати от търсенето

Постоянно подобряване
на практическата ви работа

Знаем, че търсещата ни машина може да става все по-добра. Затова инженерите на Google я тестват всеки ден, извършвайки стотици хиляди експерименти годишно, което води до хиляди подобрения.

Научете повече за щателното ни тестване
Постоянно подобряване на практическата ви работа