Dodatečné smluvní podmínky prohlížeče Google Chrome a systému ChromeOS

Naposledy upraveno: 8. září 2023

Používáním prohlížeče Chrome nebo systému ChromeOS vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkami společnosti Google na adrese https://policies.google.com/terms a těmito dodatečnými smluvními podmínkami pro Google Chrome a ChromeOS.

Tyto dodatečné smluvní podmínky prohlížeče Google Chrome a systému ChromeOS se vztahují na spustitelný kód aplikace Chrome a systému ChromeOS. Většina zdrojového kódu aplikace Chrome je k dispozici bezplatně s licenční smlouvou na software s otevřeným zdrojovým kódem na adrese chrome://credits.

Na vaše používání některých součástí prohlížeče Chrome a systému ChromeOS se vztahují následující podmínky:

AVC

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE NA PORTFOLIO PATENTŮ AVC PRO OSOBNÍ POUŽITÍ UŽIVATELEM NEBO JINÉ POUŽITÍ, ZA KTERÉ NEDOSTÁVÁ ODMĚNU, K TĚMTO ÚČELŮM: (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC (DÁLE JEN „VIDEO AVC“) A (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC ZAKÓDOVANÉHO UŽIVATELEM PROVÁDĚJÍCÍM OSOBNÍ ČINNOST NEBO ZÍSKANÉHO OD PARTNERA, KTERÝ VLASTNÍ LICENCI NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA AVC. NENÍ UDĚLENA LICENCE K ŽÁDNÉMU DALŠÍMU POUŽITÍ ANI JEJÍ UDĚLENÍ NELZE PŘEDPOKLÁDAT. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ STRÁNKY HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Vaše používání určitých součástí systému ChromeOS se řídí následujícími smluvními podmínkami:

MPEG-4

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE NA PORTFOLIO PATENTŮ MPEG-4 VISUAL PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ UŽIVATELEM K TĚMTO ÚČELŮM: (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL (DÁLE JEN „VIDEO MPEG-4“) A (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4 ZAKÓDOVANÉHO UŽIVATELEM PROVÁDĚJÍCÍM OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOST NEBO ZÍSKANÉHO OD PARTNERA, KTERÝ VLASTNÍ LICENCI OD SPOLEČNOSTI MPEG LA NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA MPEG-4. NENÍ UDĚLENA LICENCE K ŽÁDNÉMU DALŠÍMU POUŽITÍ ANI JEJÍ UDĚLENÍ NELZE PŘEDPOKLÁDAT. DALŠÍ INFORMACE, VČETNĚ INFORMACÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ K PROPAGAČNÍM, INTERNÍM NEBO KOMERČNÍM ÚČELŮM A LICENCOVÁNÍ, LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ STRÁNKY HTTP://WWW.MPEGLA.COM.