Programové zásady služby Gmail

Na Gmail se vztahují následující programové zásady. Dodržování těchto zásad je důležité k tomu, aby bylo používání Gmailu pro všechny příjemné.

Pokud Gmail používáte s běžným uživatelským účtem (např. @gmail.com), přečtěte si také další informace ve smluvních podmínkách společnosti Google. Pokud účet používáte v práci, ve škole nebo jiné organizaci, mohou platit podmínky na základě smlouvy vaší organizace se společností Google nebo jiných zásad. Další informace vám může poskytnout váš administrátor.

Snažíme se zamezit zneužitím, kvůli kterým bychom nemohli službu poskytovat. Proto žádáme všechny uživatele, aby nám s tím pomohli dodržováním následujících zásad. Když dostaneme upozornění na potenciální porušení zásad, můžeme daný obsah posoudit a podniknout potřebná opatření, například danému uživateli omezit nebo ukončit přístup k službám Google. Pokud jste přesvědčení, že jsme vám účet deaktivovali omylem, postupujte podle pokynů na této stránce.

Můžeme provádět určité akce na účtech, které překročí svou kvótu úložiště. Když překročíte svou kvótu úložiště, můžeme vám například zablokovat posílání nebo přijímání zpráv. Pokud včas neuvolníte dost místa nebo si nepořídíte víc úložného prostoru, můžeme z vašeho účtu smazat obsah. Víc o kvótách úložiště se dočtete tady.

Tyto zásady se můžou změnit, proto doporučujeme jednou za čas se vrátit a znovu si je přečíst.

Nahlašování zneužití

Pokud máte dojem, že nějaký účet porušuje naše programové zásady, můžete ho nahlásit různými způsoby:

Přečtěte si následující zásady, abyste rozuměli tomu, jak definujeme zneužívání služby. Účty, které zásady poruší, mohou být společností Google deaktivovány. Pokud jste přesvědčeni, že váš účet byl deaktivován omylem, postupujte podle pokynů na této stránce.

Neaktivita účtu

Službu používejte, aby zůstala aktivní. Aktivita znamená alespoň jeden přístup ke službě nebo k jejímu obsahu jednou za 2 roky. Na neaktivních účtech můžeme provádět určité akce, včetně toho, že z nich například můžeme vymazat zprávy. Víc se dočtete tady.

Spam a hromadná pošta

Nepoužívejte Gmail k šíření spamu nebo nevyžádaných komerčních zpráv.

Gmail nesmíte využívat k zasílání e-mailů, které porušují příslušné zákony proti spamu, k odesílání neoprávněných e-mailů prostřednictvím otevřených serverů třetích stran ani k šíření e-mailových adres uživatelů bez jejich souhlasu.

Rovněž není dovoleno automatizovat rozhraní Gmailu k odesílání, mazání či filtrování e-mailů způsobem, který uživatele klame nebo podvádí.

Pamatujte prosím na to, že vaše definice „nevyžádaných“ nebo „nežádoucích“ zpráv se může lišit od toho, jak takové zprávy vnímají příjemci vašich e-mailů. Při zasílání e-mailů velkému počtu příjemců postupujte s rozmyslem, i když si příjemci v minulosti zvolili, že od vás e-maily přijímat chtějí. Když uživatelé Gmailu označí e-maily za spam, zvýší se tím pravděpodobnost, že budoucí zprávy, které zašlete, budou našimi systémy proti zneužívání také klasifikovány jako spam.

Vytváření a používání více účtů Gmail

Nevytvářejte a nepoužívejte více účtů, abyste tak porušovali zásady společnosti Google, vyhýbali se limitům účtů Gmail či obcházeli filtry nebo jinak porušovali omezení platná pro váš účet. (Pokud jste například byli zablokováni jiným uživatelem nebo byl váš účet Gmail deaktivován kvůli zneužívání, nevytvářejte náhradní účet, který byste využívali k podobným aktivitám.)

Rovněž je zakázáno vytvářet účty Gmail automatickým způsobem nebo účty Gmail kupovat, prodávat, vyměňovat či přeprodávat.

Malware

Nepoužívejte Gmail k šíření virů, malwaru, červů, vadného obsahu, trojských koňů, poškozených souborů nebo jakéhokoli jiného obsahu škodlivé nebo klamavé povahy. Kromě toho nešiřte obsah, který poškozuje či narušuje provoz sítí, serverů a jiné infrastruktury společnosti Google nebo jiných stran.

Podvody, phishing a další klamavé postupy

Bez jejich výslovného souhlasu nesmíte používat účty Gmail jiných uživatelů.

Nepoužívejte Gmail k phishingu. Nepokoušejte se žádat o citlivá data nebo je shromažďovat, zejména hesel, finančních údajů a rodných čísel.

Neposílejte zprávy, abyste ostatní uživatele pod falešnou záminkou, podvodně, uvedením v omyl nebo klamavě přiměli ke sdílení informací. Patří sem i předstírání identity jiné osoby, společnosti nebo subjektu s úmyslem uživatele uvést v omyl nebo oklamat.

Bezpečnost dětí

K obsahu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí uplatňuje společnost Google nulovou toleranci. Pokud existenci takového obsahu zjistíme, nahlásíme jej příslušným úřadům, jak vyžaduje zákon. Můžeme také přijmout disciplinární opatření vůči účtům Gmail zapojených osob, včetně ukončení takových účtů.

Společnost Google zakazuje pomocí Gmailu lákat děti, což zahrnuje všechny činnosti, jejichž cílem je navázat s dítětem vztah a snížit jeho zábrany za účelem pohlavního zneužití, obchodování s lidmi nebo jiného vykořisťování.

Pokud se domníváte, že je dítě v nebezpečí nebo že dochází ke zneužívání dětí či obchodování s nimi, obraťte se okamžitě na policii.

Pokud už jste situaci policii nahlásili, ale stále potřebujete pomoc nebo se obáváte, že je dítě ve službě Gmail v ohrožení, můžete toto chování nahlásit Googlu pomocí tohoto formuláře. Když si nepřejete, aby vás někdo ve službě Gmail kontaktoval, můžete ho kdykoli zablokovat.

Autorská práva

Respektujte autorská práva. Neporušujte práva duševního vlastnictví ostatních osob (včetně práv týkajících se patentů, ochranných známek, obchodního tajemství, autorství a dalších vlastnických práv). Také v porušování těchto práv nesmíte podporovat ani k němu nabádat ostatní. Porušení autorských práv můžete společnosti Google nahlásit pomocí tohoto formuláře.

Obtěžování

Nepoužívejte Gmail k obtěžování nebo zastrašování ostatních ani k vyhrožování ostatním. Uživatelům, u kterých bude zjištěno, že Gmail k těmto účelům používají, může být účet deaktivován.

Nezákonné aktivity

Dodržujte zákony. Nepoužívejte Gmail k podporování, organizování nebo provádění nezákonných aktivit.