Maximální zpřístupnění informací

Google usiluje o svobodný a otevřený web

V Googlu věříme ve volný přístup k informacím, proto se informace z webu snažíme zpřístupnit všem. Jsme přesvědčeni, že společnost funguje nejlépe, když se mohou vyjádřit všechny hlasy, a že lidem nejlépe posloužíme, když jim umožníme přístup k široké škále obsahu z celé řady různých zdrojů. Obsah proto z výsledků vyhledávání neodstraňujeme. Výjimkou jsou velmi omezené zvláštní případy, jako je odstranění z právních důvodů, porušování našich pokynů pro webmastery nebo žádost webmastera, který za stránku odpovídá.

Výsledky vyhledávání odrážejí obsah na internetu

Výsledky vyhledávání odrážejí obsah a názory, které již jsou na internetu publikovány. Mohou proto v některých případech odkazovat na materiály, které jsou nevyvážené, zaujaté, protispolečenské nebo nevhodné. Pokud se text vašeho vyhledávacího dotazu podobá textu na kontroverzním webu, může se to ve výsledcích vyhledávání projevit. Takovýto obsah nevyjadřuje názory společnosti Google. Věříme však ve volný přístup k informacím a prezentování názorů nebo informací, s nimiž mnoho lidí nemusí souhlasit, pro nás není dostatečným důvodem k odstranění.

Vyhledávání se neustále snažíme vylepšovat

Ačkoliv vždy nemusíme být úspěšní, neustále pracujeme na tom, aby se ve výsledcích vyhledávání neprosazoval nekvalitní nebo irelevantní obsah. Protože nelze předvídat úplně všechny vyhledávací dotazy (každý den jich je 15 % procent úplně nových) a obsah na internetu, ze kterého vycházíme, se neustále rozrůstá a mění (každou sekundu jsou publikovány stovky nových webových stránek), snažíme se hledat algoritmická řešení, která neřeší problémy pouze pro jednu, ale pro stovky nebo tisíce stránek s výsledky.

Kromě těchto algoritmických řešení však obsah v některých případech odebíráme také ručně. Uživatele a státní orgány například vybízíme k nahlašování obsahu, který porušuje právní předpisy. V mnoha oblastech, jako jsou například ochrana soukromí, pomluvy nebo projevy nenávisti, se naše právní povinnosti mohou v jednotlivých zemích lišit podle toho, k jakým závěrům při řešení těchto složitých problémů dospěly různé jurisdikce. Informace o všech žádostech orgánů státní správy o odstranění z právních důvodů sdílíme na našem webu Transparency Report. Pokud je to možné, informujeme o žádostech o odstranění vlastníky webů prostřednictvím naší Konzole pro webmastery.

Chceme lidem zajistit bezpečí a respektujeme právní předpisy a kulturní zvyklosti téměř 200 zemí, ve kterých nabízíme služby. Ačkoliv tvrdě pracujeme na tom, abychom informace z webu zpřístupnili všem, v některých speciálních případech obsah z Vyhledávání přesto odstraňujeme:

Firemní zásady
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí

  Blokujeme výsledky vyhledávání, které odkazují na obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí.

 • Velmi osobní údaje

  Na žádost z vyhledávání odstraníme výsledky s osobními údaji, pokud se domníváme, že by vás mohly vystavit konkrétní újmě, například krádeži identity nebo finančnímu podvodu. Může se jednat například o citlivá státem vydaná identifikační čísla (například rodné číslo), čísla bankovních účtů, platebních karet nebo obrázky podpisů. Pokud jsou příslušné informace široce dostupné (jako například identifikační čísla uvedená na webu státní správy), obvykle je neodstraníme. Žádosti také odmítáme v případech, kdy se je podle nás někdo pokouší zneužít k odstranění jiných informací z výsledků. Na žádost z výsledků vyhledávání odstraňujeme také snímky a videa, na kterých jsou lidé vyobrazeni nazí nebo v sexuálně explicitní situaci a které byly publikovány bez jejich souhlasu (tzv. „revenge porn“ neboli „pornopomsta“).

 • Platné právní žádosti

  Někdy z výsledků Vyhledávání odstraňujeme obsah nebo funkce z právních důvodů. Obsah odstraníme například v případě, že obdržíme platné oznámení podle amerického zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA) nebo podle právních předpisů Evropské unie na ochranu osobních údajů. Z místních verzí Googlu odstraňujeme obsah také v případě, že obdržíme oznámení, že není v souladu s místními právními předpisy. Z naší německé služby například odstraňujeme obsah, který nezákonně glorifikuje nacismus, a z indické služby obsah, který nezákonně uráží náboženství. U žádostí pečlivě posuzujeme, zda jsou opodstatněné, a často jim odmítáme vyhovět, protože pro ně není jasný právní důvod. Když je to možné, informujeme o odstranění obsahu zobrazováním oznámení a nahlásíme jej do databáze lumendatabase.org. Jedná se o projekt provozovaný Berkmanovým centrem pro internet a společnost, který sleduje omezování svobody projevu na internetu. Některé informace o odstranění obsahu z výsledků Vyhledávání zveřejňujeme také prostřednictvím naší služby Transparency Report.

 • Spam a malware

  Z výsledků vyhledávání můžeme odstranit také weby, které vykazují klamavé nebo manipulativní chování určené k oklamání uživatelů či algoritmů Vyhledávání. Máme jasné pokyny pro webmastery, které spamové chování zakazují, a nabízíme jasný proces, pomocí něhož je možné se po vyřešení problémů proti odstranění odvolat.

 • Žádosti webmasterů

  Webové stránky z výsledků vyhledávání odstraňujeme na žádost webmastera, který je za ně odpovědný.

 • Potenciálně nevhodný obsah

  Některé funkce Vyhledávání, jako je například Automatické doplňování, nabízejí informace proaktivněji a chceme vám je v nich poskytovat co nejrychleji, aniž bychom vám však zobrazovali potenciálně znepokojující obsah. Pro tyto funkce jsme zavedli zásady, které zamezují zobrazování věcí, jako jsou pornografie, projevy nenávisti nebo násilí. Ačkoliv se potenciálně nevhodný obsah snažíme maximálně eliminovat, algoritmické funkce Vyhledávání nemusejí být úspěšné úplně vždy. Vítáme zpětnou vazbu uživatelů, která nám pomáhá zlepšovat naše algoritmy a bojovat s obsahem, který porušuje naše zásady.

 • Explicitní obsah

  Nabízíme také funkci Bezpečné vyhledávání, která pomáhá filtrovat sexuálně explicitní výsledky. Kromě nastavení vlastních předvoleb účtu pro Vyhledávání mohou rodiče zapnout filtr pro zařízení a účty svých dětí, na které dohlížejí v aplikaci Family Link. Uživatelé na pracovištích a ve školách mohou zapnout filtr pro celou síť. Bezpečné vyhledávání filtruje většinu výsledků, ale upozorňujeme, že není dokonalé a explicitní materiál se přesto může zobrazit.