Yderligere servicevilkår for Google Chrome og Chrome OS

Når du bruger Chrome eller Chrome OS, accepterer du Googles servicevilkår, som kan findes på https://policies.google.com/terms, og disse yderligere servicevilkår for Google Chrome og Chrome OS.

Disse Yderligere servicevilkår for Google Chrome og Chrome OS gælder for den version af Chrome og Chrome OS med eksekverbar kode. Det meste af kildekoden til Chrome kan findes gratis i henhold til open source-softwarelicensaftaler på https://code.google.com/chromium/terms.html.

Din brug af bestemte dele af Chrome og Chrome OS er underlagt følgende vilkår:

AVC

DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER LICENSEN FOR AVC-PATENTPORTEFØLJEN TIL PERSONLIG BRUG AF EN FORBRUGER ELLER ANDEN BRUG, HVOR DER IKKE MODTAGES VEDERLAG FOR BRUGEN AF PRODUKTET, TIL (i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODNING AF AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I PERSONLIGT ØJEMED OG/ELLER ER ERHVERVET FRA EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL AT LEVERE AVC-VIDEO. DER GIVES ELLER UNDERFORSTÅS IKKE LICENS TIL NOGEN ANDEN BRUG. FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER HOS MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome kan medtage en eller flere komponenter, som leveres af Adobe Systems Incorporated og Adobe Software Ireland Limited (samlet kaldet "Adobe"). Din brug af den Adobe-software, som leveres af Google, ("Adobe-software") er underlagt følgende yderligere vilkår ("Adobes vilkår"). Du, der modtager Adobe-softwaren, vil efterfølgende blive benævnt som "Underlicenstager" heri.

1. Licensbegrænsninger.

(a) Flash Player, version 10.x, er kun beregnet som et browserplugin. Underlicenstager må ikke ændre eller distribuere denne Adobe-software til brug som andet end et browserplugin til afspilning af indhold på en webside. Underlicenstager må f.eks. ikke ændre denne Adobe-software for at tillade interaktion med programmer, der kører uden for browseren (f.eks. selvstændige programmer, widgets og brugergrænseflader på enheder).

(b) Underlicenstager må ikke udstille nogen API fra Flash Player, version 10.x, gennem en browserplugingrænseflade på en måde, der gør det muligt at bruge en sådan udvidelse til afspilning af indhold fra en webside som et selvstændigt program.

(c) Reader-softwaren i Chrome må ikke anvendes til at gengive PDF- eller EPUB-dokumenter, som benytter protokoller til administration af digitale rettigheder eller andre systemer end Adobe DRM.

(d) Adobe DRM skal være aktiveret i Reader-softwaren i Chrome for alle PDF- og EPUB-dokumenter, der er beskyttet af Adobe DRM.

(e) Reader-softwaren i Chrome må ikke, undtagen som det udtrykkeligt tillades i de tekniske specifikationer, deaktivere nogen af de funktioner, som leveres af Adobe i Adobe-softwaren, herunder, men ikke begrænset til, understøttelse af PDF- og EPUB-formater samt Adobe DRM.

2. Elektronisk overførsel. Underlicenstager kan tillade download af Adobe-softwaren fra et website, internettet, et intranet eller lignende teknologier (en "Elektronisk overførsel"), forudsat at Underlicenstager accepterer, at distribution af Adobe-softwaren af Underlicenstager, herunder på cd-rom, dvd-rom eller andet lagringsmedie samt elektronisk overførsel, hvis der udtrykkeligt er givet tilladelse, er underlagt rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret brug. Med hensyn til elektronisk overførsel, som godkendes i kraft heraf, accepterer Underlicenstager at anvende alle rimelige begrænsninger for brug, som angives af Adobe, herunder begrænsninger, som relaterer til sikkerhed og/eller distribution til slutbrugere af Underlicenstagers produkt.

3. Slutbrugerlicensaftale og distributionsvilkår.

(a) Underlicenstager skal sikre, at Adobe-softwaren distribueres til slutbrugere i henhold til en slutbrugerlicensaftale, som kan håndhæves, til gavn for Underlicenstager og dennes leverandører, herunder minimum hvert af følgende minimumsvilkår ("Slutbrugerlicens"): (i) et forbud mod distribution og kopiering, (ii) et forbud mod ændring og bearbejdning, (iii) et forbud mod dekompilering, reverse engineering, adskillelse og på anden vis reducering af Adobe-softwaren til en form, som kan opfattes af mennesker, (iv) en bestemmelse, som angiver, at ejerskabet af Underlicenstagers produkt (sådan som det er beskrevet i paragraf 8) tilhører Underlicenstager og dennes licensgivere, (v) en ansvarsfraskrivelse for indirekte, særlige, tilfældige, pønale skader og følgeskader samt (vi) andre ansvarsfraskrivelser og begrænsninger, som er standard i branchen, herunder, hvis det er relevant: en ansvarsfraskrivelse for alle gældende lovpligtige garantier, i det fulde omfang loven tillader det.

(b) Underlicenstager skal sikre, at Adobe-softwaren distribueres til Underlicenstagers distributører i henhold til en distributionslicensaftale, som kan håndhæves, til gavn for Underlicenstager og dennes leverandører, og som indeholder vilkår, som beskytter Adobe i samme udstrækning som Adobes vilkår.

4. Open source. Underlicenstager giver, hverken direkte eller indirekte, eller søger at give, nogen rettigheder eller immunitet til tredjeparten i henhold til Adobes immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder, som vil underlægge sådanne immaterielle rettigheder til en open source-licens eller -ordning, hvor der er, eller hvor det kan tolkes som, at der er et krav om, at Adobe-softwaren, som en betingelse for brug, ændring og/eller distribution, skal: (i) fremvises eller distribueres i kildekodeform, (ii) licenseres til bearbejdning eller (iii) kunne videredistribueres omkostningsfrit. Førnævnte restriktion forhindrer ikke Underlicenstager i at distribuere. Underlicenstager kan omkostningsfrit distribuere den Adobe-software, der sælges sammen med Google-software.

5. Yderligere vilkår. Hvad angår opdateringer, opgraderinger og nye versioner af Adobe-softwaren (samlet kaldet "Opgraderinger"), der leveres til Underlicenstager, forbeholder Adobe sig ret til at kræve yderligere vilkår og betingelser, der kun gælder for Opgraderingen og fremtidige versioner af denne, og kun i det omfang restriktionerne pålægges af Adobe på alle licenser for en sådan Opgradering. Hvis Underlicenstager ikke accepterer disse yderligere vilkår og betingelser, har Underlicenstager ingen licensrettigheder i henhold til denne Opgradering, og Underlicenstagers licensrettigheder i henhold til Adobe-software ophæves automatisk 90 dage efter, at de yderligere vilkår er gjort tilgængelige for Underlicenstager.

6. Oplysninger om ejendomsrettigheder. Underlicenstager må ikke og skal påkræve sine distributører ikke at slette eller på anden måde ændre meddelelser om ophavsret, varemærker, logoer eller relaterede meddelelser eller andre af Adobes (og eventuelle licensgiveres) meddelelser om ejendomsrettigheder, som det fremgår af Adobe-softwaren eller i det medfølgende materiale.

7. Tekniske krav. Underlicenstager og dennes distributører må kun distribuere Adobe-software og/eller Opgradering på enheder, der (i) opfylder de tekniske krav, der er angivet på http://www.adobe.com/mobile/licensees, (eller en efterfølger til dette website), og (ii) er verificeret af Adobe, sådan som det er angivet nedenfor.

8. Verifikation og opdatering. Underlicenstager skal sende til Adobe alle Underlicenstagers produkter (og alle versioner heraf), som indeholder Adobe-software og/eller Opgradering ("Underlicenstagers produkt"), der ikke lever op til fritagelseskriterierne for Enhedsverifikation, der angives af Google, til verifikation af Adobe. Underlicenstager skal betale for alle indsendelser, der foretages af Underlicenstager ved at indhente verifikationspakker i henhold til Adobes gældende vilkår, sådan som de er angivet på http://flashmobile.adobe.com/. Underlicenstagers produkter, der ikke er blevet verificeret, må ikke distribueres. Verifikationen udføres i overensstemmelse med Adobes gældende proces, som er beskrevet på http://flashmobile.adobe.com/ ("Verifikation").

9. Profiler og Enhedscentral. Underlicenstager vil blive bedt om at indtaste bestemte profiloplysninger om Underlicenstagers produkter, enten som led i Verifikationsprocessen eller en anden metode, og Underlicenstager skal levere disse oplysninger til Adobe. Adobe kan (i) bruge disse profiloplysninger i det omfang, det er nødvendigt, til at verificere Underlicenstagers produkt (hvis produktet er underlagt Verifikation) og (ii) vise disse profiloplysninger i "Adobe Device Intelligence-systemet", der findes på https://devices.adobe.com/partnerportal/, og som er tilgængelige via Adobes programmerings- og udviklingsværktøjer og -tjenester for at gøre det muligt for udviklere og slutbrugere at se, hvordan indhold eller programmer vises i Underlicenstagers produkter (f.eks. hvordan videobilleder vises på bestemte telefoner).

10. Eksport. Underlicenstager anerkender, at amerikanske love og bestemmelser begrænser eksport og reeksport af varer og tekniske data af amerikansk oprindelse, hvilket kan omfatte Adobe-softwaren. Underlicenstager accepterer, at denne ikke vil eksportere eller reeksportere Adobe-softwaren uden korrekt tilladelse fra den amerikanske eller udenlandske regering.

11. Vilkår for teknologibehandling.

(a) Undtagen i tilfælde med gældende tilladelser eller aftaler fra eller med de relevante parter må Underlicenstagere ikke bruge eller tillade brugen af Adobe-software til kodning eller afkodning af mp3-lyddata (.mp3) på en enhed, der ikke er en pc (f.eks. mobiltelefon eller fjernsynsboks), og mp3-kodere eller -dekodere, der er en del af Adobe-softwaren, må ikke bruges af andre produkter end Adobe-software. Adobe-software kan bruges til kodning eller afkodning af MP3-data i swf- eller flv-filer, der indeholder video, billeder eller andre data. Underlicenstager skal anerkende, at brug af Adobe-softwaren på enheder, der ikke er en pc, sådan som det er beskrevet i forbuddene i dette afsnit, kan være underlagt betaling af licensafgift eller andre beløb til tredjeparter, der besidder immaterielle rettigheder i forbindelse med mp3-teknologien, og at hverken Adobe eller Underlicenstager har betalt licensafgifter eller andre beløb, som skyldes tredjeparts immaterielle rettigheder for brug heraf. Hvis Underlicenstager har behov for en mp3-koder eller -afkoder til denne type brug, har Underlicenstager ansvaret for at erhverve de nødvendige licenser til immaterielle rettigheder, herunder relevante patentrettigheder.

(b) Underlicenstager må ikke bruge, kopiere, genskabe og ændre (i) On2-kildekoden (leveret herunder som en komponent i kildekoden) for at kunne aktivere Adobe-softwaren til afkodning af videoer i Flash-videofilformatet (.flv eller .f4v), og (ii) kildekoden Sorenson Spark (leveret herunder som en komponent i kildekoden) med begrænset henblik på at rette fejl i og forbedre ydelsen af Adobe-softwaren. Alle codecs, der leveres sammen med Adobe-softwaren, kan anvendes og distribueres som en integreret del af Adobe-softwaren, og der må ikke gives adgang hertil til andre programmer, herunder andre Google-programmer.

(c) Kildekoden kan være leveret med et AAC-codec og/eller et HE-AAC-codec ("AAC-codec"). Brug af AAC-codec er betinget af, at Underlicenstager erhverver en passende patentlicens, der dækker de nødvendige patenter i henhold til VIA Licensing, til de slutprodukter, som AAC-codec skal bruges i forbindelse med. Underlicenstager anerkender og accepterer, at Adobe ikke leverer en patentlicens til et AAC-codec til Underlicenstager eller dennes underlicenstagere i henhold til denne aftale.

(d) KILDEKODEN KAN INDEHOLDE KODE, DER ER LICENSERET I HENHOLD TIL AVC-PATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL PRIVAT, IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER, TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I PERSONLIGT OG IKKE-KOMMERCIELT ØJEMED, OG/ELLER ER ERHVERVET FRA EN VIDEOPARTNER MED LICENS TIL AT LEVERE AVC-VIDEO. DER GIVES ELLER UNDERFORSTÅS IKKE LICENS TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. Se http://www.mpegla.com

12. Opdatering. Underlicenstager må ikke omgå Googles eller Adobes bestræbelser på at opdatere Adobe-softwaren i alle Underlicenstagers produkter, der inkorporerer Adobe-softwaren sammen med Google-softwaren ("Underlicenstagers produkter").

13. Tildeling og meddelelse om ejendomsret. Underlicenstager skal angive Adobe-softwaren i offentligt tilgængelige specifikationer for Underlicenstagers produkter og medtager passende branding til Adobe-softwaren (eksklusiv Adobes virksomhedslogo) på emballagen af Underlicenstagers produkter eller i marketingsmaterialet hertil på en måde, der er i overensstemmelse med branding af andre tredjepartsprodukter, der er en del af Underlicenstagers produkt.

14. Ingen garanti. ADOBE-SOFTWAREN ER GJORT TILGÆNGELIG FOR UNDERLICENSTAGER TIL BRUG OG REPRODUKTION "I DEN STAND, SOM DEN FOREFINDES", OG ADOBE GIVER INGEN GARANTI FOR BRUGEN ELLER YDELSEN. ADOBE OG DERES LEVERANDØRER KAN IKKE GARANTERE FOR YDELSEN ELLER DE RESULTATER, DER OPNÅS VED BRUG AF ADOBE-SOFTWAREN. MED UNDTAGELSE AF GARANTIER, BETINGELSER, TILKENDEGIVELSE ELLER VILKÅR I DET OMFANG, HVORAF DET SAMME IKKE EKSKLUDERES ELLER BEGRÆNSES AF LOVGIVNING, DER ER GÆLDENDE FOR UNDERLICENSTAGER I FORHOLD TIL UNDERLICENSTAGERS JURISDIKTION, GIVER ADOBE OG DERES LEVERANDØRER INGEN GARANTIER, BETINGELSER, TILKENDEGIVELSE ELLER VILKÅR (UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET ENTEN VED VEDTÆGTER, LOVGIVNING, SÆDVANE, BRUG ELLER PÅ ANDEN VIS) OM FORHOLD, DER UDEN BEGRÆNSNING OMFATTER IKKE-KRÆNKELSE AF EN TREDJEPARTS RETTIGHEDER, SALGBARHED, INTEGRATION, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. UNDERLICENSTAGER ACCEPTERER, AT UNDERLICENSTAGER IKKE MÅ GIVE GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, PÅ VEGNE AF ADOBE.

15. Ansvarsbegrænsning. HVERKEN ADOBE ELLER DERES LEVERANDØRER HÆFTER PÅ NOGET TIDSPUNKT FOR ERSTATNINGSANSVAR, KRAV ELLER OMKOSTNINGER AF ENHVER ART ELLER FØLGESKADER, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER ELLER INDTJENINGSTAB ELLER MISTET OPSPARING, SELV NÅR EN ADOBE-SÆLGER ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, ERSTATNINGER, KRAV ELLER OMKOSTNINGER ELLER FOR KRAV FRA EN TREDJEPART. DE FØRNÆVNTE BEGRÆNSNINGER OG FORBEHOLD ER GÆLDENDE I DET OMFANG, DET TILLADES AF GÆLDENDE LOV I UNDERLICENSTAGERS JURISDIKTION. ADOBES FULDE ANSVAR OG DERES LEVERANDØRERS ANSVAR I HENHOLD TIL ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, BEGRÆNSES TIL ET TUSINDE AMERIKANSKE DOLLARS (1.000 USD). Intet i denne aftale begrænser Adobes ansvar over for Underlicenstager i tilfælde af dødsfald eller personskader, der er opstået som følge af Adobes uagtsomhed eller for skadevoldende bedrageri (svig). Adobe repræsenterer sine leverandører med hensyn til at frasige sig, undtage og/eller begrænse forpligtelser, garantier og ansvar i henhold til denne Aftale, men ikke i andre henseender og i forbindelse med andre formål.

16. Vilkår for indholdsbeskyttelse

(a) Definitioner.

"Regler om overensstemmelse og soliditet" er det dokument, der angiver regler om overensstemmelse og soliditet for Adobe-softwaren, og det kan findes på http://www.adobe.com/mobile/licensees, eller et website, der efterfølger dette.

"Funktioner til indholdsbeskyttelse" er de aspekter af Adobe-softwaren, der skal sikre overensstemmelse med reglerne for overensstemmelse og soliditet og forhindre afspilning, kopiering, ændring, videredistribution eller andre handlinger i forhold til digitalt indhold, der er distribueret til brug af brugere af Adobe-softwaren, når disse handlinger ikke er godkendt af ejerne af dette digitale indhold eller dets licenserede distributører.

"Kode til indholdsbeskyttelse" er koden i dertil bestemte versioner af Adobe-softwaren, som muliggør bestemte funktioner til indholdsbeskyttelse.

"Nøgle" er en kryptografisk værdi i Adobe-softwaren, der bruges i forbindelse med dekryptering af digitalt indhold.

(b) Licensbegrænsninger. Underlicenstagers ret til at bruge licenserne i forhold til Adobe-softwaren er underlagt følgende yderligere begrænsninger og forpligtelser. Underlicenstager skal sørge for, at Underlicenstagers kunder overholder disse begrænsninger og forpligtelser i samme omfang, som det blev pålagt Underlicenstager i forhold til Adobe-softwaren. Underlicenstagers kunders overtrædelse af disse yderligere begrænsninger og forpligtelser bør behandles som en væsentlig misligholdelse af Underlicenstager.

b.1. Underlicenstager og kunder må kun distribuere den Adobe-software, der overholder reglerne for soliditet og overensstemmelse, sådan som det er bekræftet af Underlicenstager i den verifikationsproces, der er beskrevet ovenfor i Adobes vilkår.

b.2. Underlicenstager må ikke (i) omgå Funktionerne for indholdsbeskyttelse i hverken Adobe-softwaren eller anden relateret Adobe-software, der bruges til at kryptere eller dekryptere digitalt indhold til tilladt brug af brugere af Adobe-softwaren, eller (ii) udvikle eller distribuere produkter, der er beregnet til at omgå Funktionerne for indholdsbeskyttelse i hverken Adobe-softwaren eller anden Adobe-software, der bruges til at kryptere eller dekryptere digitalt indhold til tilladt brug af brugere af Adobe-software.

(c) Nøglerne benævnes i den forbindelse som Adobes fortrolighedsoplysninger, og Underlicenstager skal, i henhold til Nøglerne, overholde Adobes procedure for behandling af kildekode (leveres af Adobe ved anmodning).

(d) Retsmidler. Underlicenstager accepterer, at en misligholdelse af denne Aftale kan kompromittere Funktionerne for indholdsbeskyttelse i Adobe-softwaren og forårsage enestående og vedvarende skade for Adobes og ejerne af det digitale indholds interesser, der afhænger af disse Funktioner for indholdsbeskyttelse, og at pengeerstatning kan være utilstrækkelig som fuld kompensation for en sådan skade. Underlicenstager accepterer derfor også, at Adobe har ret til at søge retsmidler for at forhindre eller begrænse skader, der forårsages af en sådan misligholdelse ud over pengeerstatning.

17. Beregnet begunstiget tredjepart. Adobe Systems Incorporated og Adobe Software Ireland Limited er de beregnede begunstigede tredjeparter af Googles aftale med Underlicenstager i forhold til Adobe-softwaren, herunder, men ikke begrænset til, Adobes vilkår. Underlicenstager accepterer ikke desto mindre i sin aftale med Google, at Google kan videregive Underlicenstagers identitet til Adobe og skriftligt bekræfte, at Underlicenstager har indgået en licensaftale med Google, som omfatter Adobes vilkår. Underlicenstager skal have en aftale med hver af sine licenstagere, og hvis disse licenstagere får tilladelse til at videredistribuere Adobe-softwaren, vil denne aftale omfatte Adobes vilkår.

Din brug af bestemte dele af Chrome OS er desuden underlagt følgende vilkår:

MPEG-4

DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER LICENSEN FOR MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTEFØLJEN TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER TIL (i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ("MPEG-4 VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODNING AF MPEG-4-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I PERSONLIGT OG IKKE-KOMMERCIELT ØJEMED OG/ELLER ER ERHVERVET FRA EN VIDEOUDBYDER MED LICENS FRA MPEG LA TIL AT LEVERE MPEG-4-VIDEO DER GIVES ELLER UNDERFORSTÅS IKKE LICENS TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER VEDRØRENDE SALGSFREMMENDE, INTERN OG KOMMERCIEL BRUG OG LICENSERING, KAN FÅS FRA MPEG LA, LLC. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.