Metoden
Sådan sikrer vi, at en internetudbyder altid kan levere YouTube i HD.
Klassificeringer
Hvad betyder klassificeringerne?
Kvalificeringerne repræsenterer den videoafspilningskvalitet, du kan forvente (mindst 90 % af tiden), når du ser YouTube via en internetudbyder i et bestemt område.
 • YouTube HD Verified: Brugere på YouTube HD Verified-netværk kan forvente en problemfri afspilning det meste af tiden ved visning af YouTube-videoer i HD (720p og derover).
 • Standardopløsning: Brugere på netværk med standardopløsning kan forvente problemfri afspilning af YouTube-videoer i standardopløsning (360p) og kan af og til opleve afbrydelser i YouTube-videoer i HD (720p og derover).
 • Lav opløsning: Brugere på netværk med lav opløsning kan opleve, at billedkvaliteten er forringet, og at der er jævnlige afbrydelser ved afspilning af YouTube-videoer i 360p og derover.
Hvorfor er disse data nyttige?
Denne rapport er ikke baseret på data fra et lille udsnit af brugerne, men derimod på milliarder af YouTube-videoer, der er set via tusindvis af internetudbydere.
 • Vi ser på, hvor hurtigt alle videodata fra YouTube er blevet indlæst i løbet af de sidste 30 dage.
 • Vi segmenterer resultaterne efter internetudbyder og efter geografisk placering.
 • Vi afgør, hvad den minimale tilgængelige hastighed har været mindst 90 % af tiden.
Hvordan beskytter I mine personlige oplysninger?
Disse er anonymiserede data om alle, der ser YouTube via en internetudbyder.
 • Klassificeringerne fokuserer på netværk, ikke på brugere.
 • Alle data er fuldstændig anonymiseret, og ingen brugeroplysninger opbevares eller anvendes.
 • Vi viser kun resultaterne for geografiske områder, der er store nok til at have masser af brugere.

Sammenfatning

Der er mange faktorer, der selvstændigt kan påvirke en brugers oplevelse af internettet, herunder – men ikke begrænset til – hastigheden på brugerens internetforbindelse, netadgangens pålidelighed, tilgængelighed, egenskaberne for applikationsservernes indlæsning og i nogle tilfælde konfigurationen af brugernes hjemmenetværk. Individuelle og isolerede foranstaltninger, såsom adgangshastighed eller serverkapacitet, afspejler ikke den reelle brugeroplevelse. En gennemgående effektivitetsmåling på applikationsniveau, som omfatter alle de indflydelsesrige brugere i ligningen, er den rigtige tilgang til måling og kvantificering af den reelle internetbrugeroplevelse.

Vi præsenterer her en metode til at klassificere internetudbydere i forhold til YouTube-videofunktionalitet, baseret på vedvarende effektivitetsmålinger på applikationsniveau. Målet er at levere en klassificering, der er relevant, let at forstå og nøje afspejler den virkelige verdens internetoplevelse.

Metode
Målinger

En typisk YouTube-afspilning består af en YouTube-klient (afspiller), som ved hjælp af streaming henter videobytes fra en YouTube-server (CDN) i én eller flere anmodninger (f.eks. HTTP GET). Det første skridt til at klassificere en internetudbyder er at måle den vedvarende hastighed for overførsel af disse videobytes fra serveren til klienten. For at måle det opnåede gennemløb for applikationsniveauet (goodput) registreres følgende for hver anmodning:

 1. 1) Anmodningsidentitet: Den oprindelige anmodnings tidsstempel, netadgang (f.eks. netværksblok, internetudbyderens uafhængige systemnummer) og geografiske placering i grove træk (f.eks. landområde, byområde), som er hentet fra klientens egenskaber, såsom IP-adresse, brugeragent osv. Bemærk, at oversættelsen af IP-adressen for placeringen, som udføres af vores automatiske systemer, kan vise en adresse, der er forkert, for visse brugere.
 2. 2) Svarstørrelse: Antallet af applikationsbytes (herunder applikationsoverskrifter, dog uden kernel level overhead), som er overført fra serveren til klienten som svar på en anmodning.
 3. 3) Svartid: Den anvendte tid til at behandle anmodningen via serveren, herunder netværkets transmissionstid (alle bytes anerkendt af modtageren).

Ud fra disse målinger beregnes goodput for en given anmodning "R" ved hjælp af nedenstående formel. Hver målt anmodning betragtes som en goodput-prøve.

Goodput
R
= svarstørrelse
R
/ svartid
R
Klassificeringer

Klassificeringer foretages ved at sammenlægge de relevante goodput-prøver, som er blevet registreret under målingen. Metoden understøtter en beregning af klassificeringer på forskellige nøjagtighedsniveauer for de valgte dimensioner. For eksempel kan bedømmelsen af en internetudbyder beregnes for forskellige tidsperioder (f.eks. time, dag, uge, måned) og/eller på forskellige geografiske niveauer (f.eks. landområde, provins, byområde, by).

For en given tidsperiode "T" (f.eks. 30 dages prøveperiode) og en geografisk placering "L" (f.eks San Francisco, CA, USA) beregnes klassificeringen for en internetudbyder "P" (f.eks. Comcast) på følgende måde:

 1. 1) Sammenlægning af relevante prøver: Indsaml alle goodput-prøver, der klassificeres som "T", "L" og "P", dvs. anmodninger, som stammer fra den internetudbyder, placering og tidsramme, som målingen fokuserer på.
 2. 2) Beregning af omfanget af GAT (goodput over grænsen): Placer hver goodput-prøve i en af de tre kapacitetsfilsæt – HD (høj opløsning), SD (standardopløsning) eller LD (lav opløsning) baseret på goodput-grænserne, der er angivet i tabellen nedenfor. Dette giver det ubearbejdede, sammenlagte omfang af GAT for de valgte dimensioner.
GAT-filsæt Goodput-grænse Begrundelse
HD (høj opløsning) > 2,5 mbps Det minimale goodput, der kræves for at opretholde en gennemsnitlig YouTube HD-videoafspilning i 720p-opløsning
SD (standardopløsning) 0,7 til 2,5 mbps Det minimale goodput, der kræves for at opretholde en gennemsnitlig YouTube SD-videoafspilning i 360p-opløsning
LD (lav opløsning) < 0,7 mbps Goodput er for lavt til at opretholde YouTube SD-videoafspilning i 360p-opløsning
Omfang (GAT)
HD-prøver
SD-prøver
LD-prøver
 1. 3) Definition af klassificeringskriterier: Klassificeringskriterierne for internetudbydere defineres af kravet om minimumsniveau for omfanget af GAT for hvert klassificeringsniveau. Da denne variabel er udviklet til at afspejle ensartetheden og pålideligheden af internetudbyderens netværk, skal søjlen angives på et niveau, der opfanger vedvarende ydeevne snarere end typisk (gennemsnitlig) ydeevne. For at opnå dette definerer vi tre bedømmelsesskalaer: GAT-90 (90 % af anmodningerne over grænsen), GAT-95 (95 % af anmodningerne over grænsen), GAT-99 (99 % af anmodningerne over grænsen) til afspejling af forskellige pålidelighedsniveauer.

  Følgende tabel definerer de kriterier, der anvendes til at fastlægge den endelige klassificering af internetudbyderen i vores metode ved brug af GAT-90. 90 %-søjlen er valgt efter nøje overvejelse af egentlig, observeret effektivitet. Søjlen vil nøje følge udviklingen inden for netværkskapacitet over tid.

Klassificering Kriterier (GAT-90) Begrundelse
HD (høj opløsning) 90+% prøver er
markeret med HD
Netværket har en ensartet og pålidelig YouTube HD (720p)-ydeevne
SD (standardopløsning) 90+% prøver er
markeret med mindst SD
Netværket har en ensartet og pålidelig YouTube SD (360p)-ydeevne
LD (lav opløsning) Ingen af de ovennævnte Netværket har en upålidelig YouTube-ydeevne
 1. 4) Tildel klassificering: De tre GAT-filsæt fra trin 2 skal sættes sammen for at konvertere det ubearbejdede omfang af GAT til GAT-procentdele. Den endelige klassificering kan fastlægges ved hjælp af de kriterier, der er defineret i trin 3. I illustrationen nedenfor tildeles klassificeringen SD (standardopløsning), eftersom 90 % eller flere anmodninger opfylder dette kriterium (dvs. at netværket er i stand til at levere mindst SD-kvalitet for mere end 90 % af de behandlede anmodninger).
Procent
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Klassificering på 90 %: SD
Privatliv

Klassificeringerne fokuserer på netværk, ikke på brugere. Alle goodput-prøver er fuldstændig anonymiseret, og ingen brugeroplysninger (f.eks. browsercookies, IP-adresser) bliver opbevaret eller anvendt direkte i klassificeringsalgoritmen. Hvis det sammenlagte prøveomfang for det valgte placeringsniveau og tidsinterval ligger under en vis grænse, går algoritmen tilbage til at bruge mere grovkornede dimensioner (dvs. sammenlægning ud fra et bredere placerings- og/eller tidsinterval), der opfylder minimumskravene for størrelse ved beregning af klassificeringen.

Ofte stillede spørgsmål
 1. 1) Internetudbydere sælger mange forskellige internetprodukter, som lover forskellige hastigheder. Klassificerer denne metode hvert produkt og hastighed hver for sig?
  Hver internetudbyder kan levere passende produktnavne og hastigheder til deres forskellige produkter, og etiketterne i rapporten afhænger af de oplysninger, vi har fra internetudbyderen. I nogle tilfælde leverer internetudbyderen oplysninger, der giver os mulighed for at klassificere og bedømme de forskellige produkter og hastigheder. I andre tilfælde har vi ikke detaljerede oplysninger om de hastigheder, man tilbyder forbrugerne, så derfor vi giver i disse tilfælde en generel klassificering af produktet på tværs af alle hastigheder.
 2. 2) Hvorfor er søjlen sat så højt til 90 %? Hvorfor ikke bruge en gennemsnits- eller middelværdi?
  Hos Google mener vi, at en konsekvent og pålidelig netværksydeevne er nøglen til en god brugeroplevelse på internettet. Derfor har vi valgt en 90 %-søjle. Det betyder, man kan forvente det klassificerede præstationsniveau 9 ud af 10 gange. Mens gennemsnits- og middelværdier er nyttige til at repræsentere den gennemsnitlige netværksydeevne, er de ikke velegnede til formålet med klassificeringsvariablen, som forsøger at opfange det vedvarende niveau for netværkets ydeevne.
 3. 3) Omfatter denne metode anerkendelse og påskønnelse af netværk, som byder på vedvarende høj ydeevne på tidspunkter med højt forbrug?
  Ja. Da omfanget af GAT er anmodningsbaseret (belastningsbaseret), bidrager tidsperioder med højt YouTube-forbrug (f.eks. aftener) mere til omfanget af GAT og har således en uforholdsmæssig stor indflydelse på den endelige klassificering. Metoden er naturligvis normaliseret til forbrug.
 4. 4) Hvilke typer serveranmodninger er kvalificeret til at blive inkluderet i klassificeringsberegningen?
  Anmodninger, som viser video i moderne leveringsformater (f.eks. DASH, HLS), omfattes i klassificeringsberegningen. Ældre videoformater (f.eks. ikke-fleksible, progressive afspilninger, RTSP) udelukkes på grund af manglende pålidelighed af målinger af ældre streamingleveringsmekanismer. Dette sker for at sikre en større nøjagtighed i de beregnede klassificeringer af internetudbyderne.
 5. 5) Hvilke brugerstyrede faktorer kan påvirke videokvaliteten?
  Individuelle resultater variererer afhængigt af forskellige faktorer, såsom antallet af tilsluttede computere og enheder, dit hardware, din software og dine softwarekonfigurationer, din internetforbindelse (trådløs eller via kabel), og om du har overskredet din tildelte datakvote.
Rapport over videokvalitet
Se videokvalitetsresultater for internetudbydere i dit område.
YouTubes mission
Vi vil gøre internettet hurtigere for alle. Her kan du se vores tiltag.
YouTubes support
Tips til forbedring af videoafspilningen.