Gmail programpolitikker

Programpolitikkerne nedenfor gælder for Gmail. Politikkerne spiller en vigtig rolle i forhold til at give alle, der bruger Gmail, en god brugeroplevelse.

Hvis du bruger Gmail med en forbrugerkonto (f.eks. @gmail.com), kan du også få flere oplysninger i Googles servicevilkår. Hvis du bruger en konto igennem arbejde, skole eller en anden organisation, gælder der muligvis vilkår, som er baseret på din organisations aftale med Google, eller andre politikker. Din administrator kan muligvis give dig yderligere oplysninger.

Vi ønsker at dæmme op for al misbrug, der hindrer os i at levere disse tjenester, og vi beder derfor alle om at overholde politikkerne nedenfor, så vi kan opnå dette. Når vi får besked om en potentiel politikovertrædelse, kan vi gennemgå indholdet og træffe foranstaltninger, herunder begrænsning eller ophævelse af en brugers adgang til Google-produkter. Hvis din konto er deaktiveret, og du mener, at det skyldes en fejl, bedes du følge vejledningen på denne side.

Vi kan træffe foranstaltninger i forbindelse med konti, der ikke overholder deres lagerpladskvoter. Vi kan f.eks. forhindre afsendelse eller modtagelse af meddelelser, hvis du overskrider din lagerpladskvote. Vi kan også slette indhold fra din konto, hvis du ikke frigør lagerplads, eller hvis det ikke lykkes dig at skaffe yderligere lagerplads. Læs mere om lagerpladskvoter her.

Husk at læse politikkerne igennem fra tid til anden, da de kan blive ændret.

Rapportér misbrug

Hvis du mener, at en konto har overtrådt vores programpolitikker, kan du rapportere den på en række forskellige måder:

  • Du kan rapportere generel krænkende adfærd ved at bruge denne formular
  • Du kan rapportere tilfælde af opbygning af tillidsforhold til et barn via internet/mobiltelefon med henblik på senere seksuelle overgreb ved at bruge denne formular
  • Du kan rapportere krænkelse af ophavsret ved at bruge denne formular

Sørg for at læse politikkerne nedenfor, så du forstår, hvordan vi definerer krænkende adfærd og misbrug. Google kan deaktivere konti, der bruges i strid med vores politikker. Hvis din konto er deaktiveret, og du mener, at det skyldes en fejl, kan du følge vejledningen på denne side.

Kontoinaktivitet

Brug produktet for fortsat at være en aktiv bruger. Aktivitet omfatter åbning af produktet eller dets indhold mindst én gang inden for en periode på to år. Vi kan træffe foranstaltninger i forbindelse med inaktive konti, hvilket kan omfatte sletning af dine meddelelser fra produktet. Læs mere her.

Spam- og masseforsendelser

Gmail må ikke bruges til distribution af spam eller uopfordrede kommercielle mails.

Du må ikke bruge Gmail til at sende mails, der er i strid med CAN-SPAM-lovgivningen eller andre antispamlove. Det er heller ikke tilladt at sende uautoriserede mails via åbne tredjepartsservere eller at distribuere en anden persons mailadresse uden vedkommendes samtykke.

Du må ikke automatisere Gmails grænseflade på en måde, der forleder eller narrer brugere, hvad enten det er for at sende, slette eller filtrere mails.

Bemærk, at din definition af en "uopfordret" eller "uønsket" mail muligvis ikke svarer til dine modtageres opfattelse. Vær forsigtig, når du sender mails til et stort antal modtagere, også selvom modtagerne tidligere har bedt om at modtage mails fra dig. Når Gmail-brugere markerer mails som spam, øger det sandsynligheden for, at fremtidige meddelelser fra dig også klassificeres som spam af vores systemer til bekæmpelse af misbrug.

Oprettelse og brug af flere Gmail-konti

Du må ikke oprette eller bruge flere konti med henblik på at misbruge Googles politikker, omgå Gmails kontobegrænsninger, omgå filtre eller på anden måde undergrave begrænsninger, der gælder for din konto. (Hvis du f.eks. er blevet blokeret af en anden bruger, eller din Gmail-konto er blevet deaktiveret på grund af misbrug, må du ikke oprette en erstatningskonto, som bruges til lignende aktivitet).

Du må heller ikke oprette Gmail-konti med automatiske metoder eller købe, sælge, handle med eller videresælge Gmail-konti til andre.

Malware

Du må ikke bruge Gmail til at overføre malware som f.eks. virusser, orme, fejl, trojanske heste, beskadigede filer eller andre elementer af destruktiv eller vildledende karakter. Du må heller ikke distribuere indhold, der skader eller forstyrrer driften af netværk, servere eller anden form for infrastruktur, som tilhører Google eller andre.

Bedrageri, phishing og andre vildledende aktiviteter

Du må ikke gå ind på en anden persons Gmail-konto uden vedkommendes udtrykkelige tilladelse.

Brug ikke Gmail til phishing. Undlad at anmode om eller indsamle følsomme data, herunder, men ikke begrænset til, adgangskoder, økonomiske oplysninger og cpr-numre.

Send ikke beskeder for at forlede eller narre andre brugere til at udlevere oplysninger under falske forudsætninger. Dette omfatter efterligning af en anden person, virksomhed eller enhed med den hensigt at bedrage eller vildlede.

Beskyttelse af børn

Google har en nultolerancepolitik mod billeder, der viser seksuelt misbrug af børn. Hvis vi bliver opmærksomme på sådant indhold, anmelder vi det til National Center for Missing and Exploited Children i henhold til loven. Vi foretager muligvis også disciplinære handlinger mod de involveredes Gmail-konti, herunder lukning af kontoen.

Google forbyder opbygning af tillidsforhold til børn via Gmail, defineret som et sæt handlinger, der har til formål at skabe en forbindelse til et barn med henblik på senere seksuelle overgreb, menneskehandel eller anden udnyttelse.

Hvis du mener, at et barn er i fare for eller har været udsat for misbrug, udnyttelse eller trafficking, skal du omgående kontakte politiet.

Hvis du allerede har lavet en politianmeldelse og stadig har brug for hjælp, eller hvis du mistænker, at et barn udsættes for eller har været udsat for fare i forbindelse med brug af Gmail, kan du rapportere adfærden til Google ved hjælp af denne formular. Husk! Du kan altid blokere enhver person, som du ikke ønsker at blive kontaktet af på Gmail.

Ophavsret

Overhold lovgivningen om ophavsret. Du må ikke krænke andres intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter, varemærker, forretningshemmeligheder og andre ejendomsrettigheder. Du må heller ikke opfordre eller tilskynde til krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Du kan rapportere krænkelse af ophavsret til Google ved hjælp af denne formular.

Chikane

Du må ikke bruge Gmail til at chikanere, intimidere eller true andre. Alle konti, der bruger Gmail til dette formål, kan blive deaktiveret.

Ulovlig aktivitet

Overhold loven. Du må ikke bruge Gmail til at promovere, organisere eller drive ulovlig virksomhed.