Πολιτικές προγράμματος Gmail

Οι παρακάτω πολιτικές προγράμματος ισχύουν για το Gmail. Οι πολιτικές παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση μιας θετικής εμπειρίας χρήσης για όλους τους χρήστες του Gmail.

Εάν χρησιμοποιείτε το Gmail με έναν λογαριασμό καταναλωτή (π.χ. @gmail.com), ανατρέξτε επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google για περισσότερες πληροφορίες. Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό μέσω εργασίας, σχολείου ή άλλου οργανισμού, ενδέχεται να ισχύουν όροι βάσει της συμφωνίας του οργανισμού σας με την Google ή άλλων πολιτικών. Ο διαχειριστής σας μπορεί να είναι σε θέση να παρέχει περισσότερες πληροφορίες.

Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τις καταχρήσεις που απειλούν την ικανότητά μας να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες και ζητούμε από όλους να τηρούν τις παρακάτω πολιτικές ώστε να μας βοηθούν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Αφού ενημερωθούμε για μια πιθανή παράβαση πολιτικής, έχουμε το δικαίωμα να ελέγξουμε το περιεχόμενο και να προβούμε στις δέουσες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού ή του τερματισμού της πρόσβασης χρήστη στα προϊόντα της Google. Εάν ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί, ενώ θεωρείτε ότι αυτό ήταν λάθος, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτήν τη σελίδα.

Ενδέχεται να λάβουμε μέτρα για λογαριασμούς που υπερβαίνουν το εκάστοτε μέγιστο όριο αποθηκευτικού χώρου. Για παράδειγμα, ενδέχεται να απαγορεύσουμε την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων, εάν υπερβείτε το μέγιστο όριο του αποθηκευτικού σας χώρου. Επίσης, ενδέχεται να διαγράψουμε περιεχόμενο από τον λογαριασμό σας σε περίπτωση που δεν περιορίσετε τη χρήση του αποθηκευτικού σας χώρου ή δεν προβείτε σε αναβάθμιση της χωρητικότητάς του. Διαβάστε περισσότερα σε σχέση με τα όρια χρήσης αποθηκευτικού χώρου εδώ.

Μην αμελείτε να τις ελέγχετε κατά καιρούς, καθώς οι πολιτικές αυτές ενδέχεται να αλλάξουν.

Αναφορά κατάχρησης

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος λογαριασμός έχει παραβεί τις πολιτικές προγράμματος, υπάρχουν πολλοί τρόποι να υποβάλετε αναφορά για το ζήτημα:

  • Για γενικά θέματα κατάχρησης της υπηρεσίας ή παρενόχλησης, χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα
  • Για παραπλάνηση ανηλίκων, χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα
  • Για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα

Φροντίστε να διαβάσετε τις παρακάτω πολιτικές για να κατανοήσετε πώς ορίζουμε την καταχρηστική συμπεριφορά. Η Google ενδέχεται να απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς που εμπλέκονται σε παραβίαση των πολιτικών της. Εάν ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί, ενώ θεωρείτε ότι αυτό ήταν λάθος, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτήν τη σελίδα.

Αδράνεια λογαριασμού

Να χρησιμοποιείτε το προϊόν για να παραμείνετε ενεργοί. Ως ενεργή δραστηριότητα ορίζεται, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση στο προϊόν ή το περιεχόμενό του τουλάχιστον κάθε 2 έτη. Ενδέχεται να λάβουμε μέτρα για ανενεργούς λογαριασμούς, όπως διαγραφή των μηνυμάτων σας από το προϊόν, μεταξύ άλλων. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ανεπιθύμητη αλληλογραφία και μαζική αποστολή μηνυμάτων

Μην χρησιμοποιείτε το Gmail για τη διανομή ανεπιθύμητου περιεχομένου μέσω αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή μηνυμάτων που δεν έχουν ζητηθεί από τον παραλήπτη, στα πλαίσια εμπορικής προώθησης.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Gmail για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά παράβαση του νόμου CAN-SPAM ή άλλων νόμων που αφορούν την αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου και μηνυμάτων, για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων μέσω ανοικτών διακομιστών τρίτων ή για τη διανομή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιουδήποτε ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Δεν επιτρέπεται η αυτοματοποίηση της διεπαφής του Gmail για την αποστολή, τη διαγραφή ή το φιλτράρισμα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά τρόπο που παραπλανά ή εξαπατά τους χρήστες.

Λάβετε υπόψη ότι ο δικός σας ορισμός περί "μη εγκεκριμένης" ή "ανεπιθύμητης" αλληλογραφίας ενδέχεται να διαφέρει από τον τρόπο που τα αντιλαμβάνεται ο παραλήπτης σας. Δώστε προσοχή και σκεφτείτε καλά όταν στέλνετε μηνύματα σε μεγάλο αριθμό παραληπτών, ακόμα και αν οι παραλήπτες είχαν κατά το παρελθόν επιλέξει να λαμβάνουν μηνύματα από εσάς. Όταν οι χρήστες του Gmail επισημαίνουν μηνύματα ως ανεπιθύμητα, αυξάνεται η πιθανότητα μελλοντικά μηνύματα που στέλνετε να κατηγοριοποιηθούν επίσης ως ανεπιθύμητα από τα συστήματα που διαθέτουμε για αντιμετώπιση της κατάχρησης των υπηρεσιών μας.

Δημιουργία και χρήση πολλαπλών λογαριασμών Gmail

Μην δημιουργείτε, ούτε να χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς με σκοπό την κατάχρηση των πολιτικών της Google, την παράκαμψη των περιορισμών που ισχύουν για τους λογαριασμούς Gmail, την παράκαμψη φίλτρων ή την ανατροπή ή υπονόμευση, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, τυχόν περιορισμών που έχουν επιβληθεί στον λογαριασμό σας. (Για παράδειγμα, εάν κάποιος άλλος χρήστης σάς έχει αποκλείσει ή ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί λόγω κατάχρησης, μη δημιουργήσετε νέο λογαριασμό προς αντικατάστασή του, μέσω του οποίου θα επιδίδεστε σε παρόμοιες δραστηριότητες).

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η δημιουργία Λογαριασμών Gmail με αυτοματοποιημένα μέσα, ούτε η αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή μεταπώληση λογαριασμών Gmail σε άλλους.

Κακόβουλα προγράμματα

Μην χρησιμοποιείτε το Gmail για τη μετάδοση ιών, κακόβουλων προγραμμάτων (malware), ιών τύπου worm, επιζήμιο υλικό, "δούρειους ίππους", κατεστραμμένα αρχεία ή άλλα τέτοια στοιχεία επιζήμιας ή παραπλανητικής φύσεως. Επίσης, μην διανέμετε περιεχόμενο που προκαλεί βλάβες ή παρεμβαίνει στη λειτουργία των δικτύων, των διακομιστών ή άλλης υποδομής της Google ή τρίτων.

Απάτη, ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) και άλλες πρακτικές παραπλάνησης

Δεν επιτρέπεται να προσπελάσετε τον λογαριασμό Gmail κάποιου άλλου χρήστη χωρίς τη ρητή έγκρισή του.

Μην χρησιμοποιείτε το Gmail για ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing). Μην ζητάτε ή συλλέγετε ευαίσθητα δεδομένα, όπως ενδεικτικά, κωδικούς πρόσβασης, οικονομικά στοιχεία και αριθμούς μητρώου κοινωνικής ασφάλισης.

Μην στέλνετε μηνύματα με σκοπό την εξαπάτηση, την παροδήγηση ή την παραπλάνηση άλλων χρηστών, προκειμένου να κοινοποιήσουν οποιεσδήποτε πληροφορίες με ψευδείς προφάσεις. Αυτό περιλαμβάνει την κλοπή στοιχείων ταυτότητας κάποιου ατόμου, εταιρείας ή άλλης οντότητας, με σκοπό την εξαπάτηση ή την παραπλάνηση.

Ασφάλεια παιδιών

Η Google έχει πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας τέτοιου είδους περιεχόμενο, θα το αναφέρουμε στις αρμόδιες τοπικές αρχές, καθώς και στο Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) στις Η.Π.Α., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Είναι, επίσης, πιθανό να λάβουμε πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής λειτουργίας των λογαριασμών Gmail όσων εμπλέκονται.

Η Google απαγορεύει την παραπλάνηση παιδιών μέσω του Gmail, δηλαδή ένα σύνολο ενεργειών, που στοχεύουν στην καθιέρωση μιας σχέσης με ένα παιδί προκειμένου να μειωθούν οι αναστολές του παιδιού και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη σεξουαλική του κακοποίηση, τη διακίνηση ή άλλου είδους εκμετάλλευση.

Εάν πιστεύετε ότι ένα παιδί κινδυνεύει ή είναι ήδη θύμα κακοποίησης, εκμετάλλευσης ή διακίνησης, επικοινωνήστε αμέσως με τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Εάν έχετε ήδη υποβάλει αναφορά σε κάποια αστυνομική αρχή ή άλλη υπηρεσία επιβολής του νόμου και εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια ή εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί εκτίθεται ή έχει εκτεθεί σε κίνδυνο μέσω χρήσης του Gmail, μπορείτε να αναφέρετε αυτήν τη συμπεριφορά στην Google χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα. Να θυμάστε ότι μπορείτε πάντα να αποκλείσετε οποιοδήποτε άτομο με το οποίο δεν επιθυμείτε επικοινωνία στο Gmail.

Πνευματικά δικαιώματα

Να σέβεστε τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μην παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών μυστικών, καθώς και άλλων ιδιόκτητων δικαιωμάτων. Επίσης, μην ενθαρρύνετε και μην παρακινείτε άλλους σε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορά περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στη Google, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα.

Παρενόχληση

Μην χρησιμοποιείτε το Gmail για να παρενοχλείτε, να εκφοβίζετε ή να απειλείτε άλλους. Ο λογαριασμός οποιουδήποτε διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιεί το Gmail για τέτοιους σκοπούς ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

Παράνομη δραστηριότητα

Φροντίστε να πράττετε πάντα στα πλαίσια του νόμου. Μην χρησιμοποιείτε το Gmail για να προωθήσετε, να διοργανώσετε ή να εμπλακείτε σε παράνομες δραστηριότητες.