Πολιτικές προγράμματος Gmail

Οι Πολιτικές προγράμματος Gmail παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαρκή προσφορά μιας θετικής εμπειρίας για όλους τους χρήστες του Gmail. Μην αμελείτε να τις ανασκοπείτε κατά καιρούς, καθώς οι πολιτικές αυτές ενδέχεται να αλλάξουν. Ανατρέξτε επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google για περισσότερες πληροφορίες.

Ανεπιθύμητη αλληλογραφία και μαζική αποστολή μηνυμάτων

Μη χρησιμοποιείτε το Gmail για τη διανομή ανεπιθύμητου περιεχομένου μέσω αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή μηνυμάτων που δεν έχουν ζητηθεί από τον παραλήπτη, στα πλαίσια εμπορικής προώθησης.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Gmail για την αποστολή μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου κατά παράβαση των τοπικών διατάξεων και νόμων που αφορούν την αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου και μηνυμάτων, για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων μέσω ανοιχτών διακομιστών τρίτων ή για τη διανομή διευθύνσεων ηλ. ταχυδρομείου οποιουδήποτε ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Δεν επιτρέπεται η αυτοματοποίηση της διεπαφής του Gmail για την αποστολή, τη διαγραφή ή το φιλτράρισμα μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου, κατά τρόπο που παραπλανά ή εξαπατά τους χρήστες.

Λάβετε υπόψη ότι ο δικός σας ορισμός περί "μη εγκεκριμένης" ή "ανεπιθύμητης" αλληλογραφίας ενδέχεται να διαφέρει από τoν τρόπο που τα αντιλαμβάνεται ο παραλήπτης σας. Δώστε προσοχή και σκεφτείτε καλά όταν στέλνετε μηνύματα σε μεγάλο αριθμό παραληπτών, ακόμα και αν οι παραλήπτες είχαν κατά το παρελθόν επιλέξει να λαμβάνουν μηνύματα από εσάς. Όταν οι χρήστες του Gmail επισημαίνουν μηνύματα ως ανεπιθύμητα, αυξάνεται η πιθανότητα μελλοντικά μηνύματα που στέλνετε να κατηγοριοποιηθούν επίσης ως ανεπιθύμητα από τα συστήματα που διαθέτουμε για αντιμετώπιση της κατάχρησης των υπηρεσιών μας.

Δημιουργία και χρήση πολλαπλών λογαριασμών Gmail

Μη δημιουργείτε, ούτε να χρησιμοποιείτε πολλαπλούς λογαριασμούς με σκοπό την κατάχρηση των πολιτικών της Google, την παράκαμψη των περιορισμών που ισχύουν για τους λογαριασμούς Gmail, την παράκαμψη φίλτρων ή την ανατροπή ή υπονόμευση, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, τυχόν περιορισμών που έχουν επιβληθεί στον λογαριασμό σας. (Για παράδειγμα, εάν κάποιος άλλος χρήστης σάς έχει αποκλείσει ή ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί λόγω κατάχρησης, μη δημιουργήσετε νέο λογαριασμό προς αντικατάστασή του, μέσω του οποίου θα επιδίδεστε σε παρόμοιες δραστηριότητες).

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η δημιουργία λογαριασμών Gmail με αυτοματοποιημένα μέσα, ούτε η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η μεταπώληση λογαριασμών Gmail σε άλλους.

Κακόβουλα προγράμματα

Μη χρησιμοποιείτε το Gmail για τη μετάδοση ιών, κακόβουλων προγραμμάτων (malware), ιών τύπου worm, επιζήμιο υλικό, "δούρειους ίππους", κατεστραμμένα αρχεία ή άλλα τέτοια στοιχεία επιζήμιας ή παραπλανητικής φύσεως. Επίσης, μη διανέμετε περιεχόμενο που προκαλεί βλάβες ή παρεμβαίνει στη λειτουργία των δικτύων, των διακομιστών ή άλλης υποδομής της Google ή τρίτων.

Απάτη, ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) και άλλες πρακτικές παραπλάνησης

Δεν επιτρέπεται να προσπελάσετε τον λογαριασμό Gmail κάποιου άλλου χρήστη χωρίς τη ρητή έγκρισή του. Μη χρησιμοποιείτε το Gmail με σκοπό την εξαπάτηση, την παροδήγηση ή την παραπλάνηση άλλων χρηστών, προκειμένου να κοινοποιήσουν οποιεσδήποτε πληροφορίες με ψευδείς προφάσεις.

Μην επιχειρήσετε να "ψαρέψετε" δεδομένα χρηστών όπως, στοιχεία σύνδεσης, κωδικούς πρόσβασης, δεδομένα οικονομικής φύσεως ή στοιχεία ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται σε κυβερνητικά έγγραφα, ούτε να χρησιμοποιήσετε το Gmail στα πλαίσια οποιασδήποτε απόπειρας εξαπάτησης άλλων.

Ασφάλεια παιδιών

Η Google έχει πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας τέτοιου είδους περιεχόμενο, θα το αναφέρουμε στις αρμόδιες τοπικές αρχές, καθώς και στο Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) στις Η.Π.Α., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Είναι, επίσης, πιιθανό να λάβουμε πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής λειτουργίας των λογαριασμών Gmail όσων εμπλέκονται.

Πνευματικά δικαιώματα

Να σέβεστε τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μην παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών μυστικών, καθώς και άλλων ιδιόκτητων δικαιωμάτων. Επίσης, μην ενθαρρύνετε και μην παρακινείτε άλλους σε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορά περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στη Google, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα.

Παρενόχληση

Μη χρησιμοποιείτε το Gmail για να παρενοχλείτε, να εκφοβίζετε ή να απειλείτε άλλους. Ο λογαριασμός οποιουδήποτε διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιεί το Gmail για τέτοιους σκοπούς ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

Παράνομη δραστηριότητα

Φροντίστε να πράττετε πάντα στα πλαίσια του νόμου. Μη χρησιμοποιείτε το Gmail για να προωθήσετε, να διοργανώσετε ή να εμπλακείτε σε παράνομες δραστηριότητες.