Πώς η Αναζήτηση
Google οργανώνει τις πληροφορίες
Όταν κάνετε κάποια αναζήτηση, η Google εξετάζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ιστοσελίδες και άλλο περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένα στο ευρετήριο αναζήτησης, προκειμένου να βρει χρήσιμες πληροφορίες. Το ευρετήριο περιέχει περισσότερες πληροφορίες από το σύνολο των βιβλιοθηκών όλου του κόσμου.
Τρία άτομα που ταξινομούν πληροφορίες σε κάρτες
Εύρεση πληροφοριών μέσω ανίχνευσης

Το μεγαλύτερο τμήμα του ευρετηρίου της Αναζήτησης δημιουργείται με τη χρήση λογισμικού, γνωστό και ως ανιχνευτές. Αυτοί επισκέπτονται αυτόματα ιστοσελίδες δημόσιας πρόσβασης και ακολουθούν τους συνδέσμους στις σελίδες αυτές, όπως θα κάνατε και εσείς εάν εξερευνούσατε περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Πηγαίνουν από σελίδα σε σελίδα και αποθηκεύουν στο ευρετήριο της Αναζήτησης Google πληροφορίες για όλα όσα βρίσκουν σε αυτές τις σελίδες καθώς και άλλο περιεχόμενο δημόσιας πρόσβασης.

Ένας ιστότοπος με ένα ποδήλατο
Οργάνωση πληροφοριών μέσω καταλογοποίησης

Όταν οι ανιχνευτές εντοπίζουν μια ιστοσελίδα, τα συστήματά μας αποδίδουν το περιεχόμενο της σελίδας, ακριβώς όπως κάνει ένα πρόγραμμα περιήγησης. Σημειώνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά ταυτοποίησης (από τις λέξεις-κλειδιά μέχρι την κατάσταση ενημέρωσης του ιστοτόπου) και τα παρακολουθούμε όλα στο ευρετήριο της Αναζήτησης.

Τρία σύνολα ιστοτόπων

Το ευρετήριο της Αναζήτησης Google περιέχει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ιστοσελίδες και έχει μέγεθος πάνω από 100.000.000 gigabyte. Είναι σαν το ευρετήριο στο τέλος ενός βιβλίου, με μια καταχώριση για κάθε λέξη που παρατηρείται σε κάθε ιστοσελίδα που καταλογοποιούμε. Όταν καταλογοποιούμε μια ιστοσελίδα, την προσθέτουμε στις καταχωρίσεις για όλες τις λέξεις που περιέχει.

Διαρκής ανίχνευση για νέες πληροφορίες

Επειδή ο ιστός και το υπόλοιπο περιεχόμενο μεταβάλλονται διαρκώς, οι διαδικασίες ανίχνευσης εκτελούνται συνεχώς για να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Οι ανιχνευτές μαθαίνουν πόσο συχνά φαίνεται να αλλάζει κάποιο περιεχόμενο που είχαν εντοπίσει παλαιότερα και επισκέπτονται ξανά τη σελίδα, αν αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης, ανακαλύπτουν νέο περιεχόμενο καθώς εμφανίζονται νέοι σύνδεσμοι ή περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες.

Η Google παρέχει επίσης ένα σύνολο εργαλείων χωρίς χρέωση, το Search Console, το οποίο οι δημιουργοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ανίχνευση του περιεχομένου τους. Μπορούν, επίσης, να αξιοποιήσουν καθιερωμένα πρότυπα, όπως είναι οι χάρτες ιστοτόπων ή το αρχείο robots.txt, προκειμένου να υποδεικνύουν το πόσο συχνά πρέπει να επισκέπτονται οι ανιχνευτές το περιεχόμενο ή να ζητήσουν τη μη συμπερίληψή του στο ευρετήριο της Αναζήτησης.

Η Google δεν δέχεται ποτέ πληρωμή για τη συχνότερη ανίχνευση ενός ιστοτόπου. Παρέχουμε τα ίδια εργαλεία σε όλους τους ιστοτόπους για να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους χρήστες μας.

Κάτι παραπάνω από ιστοσελίδες

Το ευρετήριο της Αναζήτησης δεν περιλαμβάνει μόνο το περιεχόμενο που υπάρχει στον ιστό, επειδή χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν και σε άλλες πηγές.

Στην πραγματικότητα, έχουμε πολλά ευρετήρια με διαφορετικούς τύπους πληροφοριών, οι οποίες συλλέγονται μέσω της ανίχνευσης, των συνεργασιών, των ροών δεδομένων που λαμβάνουμε και της δικής μας εγκυκλοπαίδειας, που ονομάζεται Γράφημα γνώσεων.

Ο μεγάλος αριθμός ευρετηρίων σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε εκατομμύρια βιβλία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες, να βρείτε χρόνους μετάβασης από τον τοπικό φορέα δημόσιων συγκοινωνιών ή να βρείτε δεδομένα από δημόσιες πηγές, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα.