Βελτίωση της Αναζήτησης με αυστηρούς ελέγχους
Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε πάντοτε τις πιο χρήσιμες και σχετικές πληροφορίες. Οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε στην Αναζήτηση είναι πάντα με σκοπό να βελτιώσουμε τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων που βλέπετε. Για αυτόν τον λόγο δεν δεχόμαστε ποτέ πληρωμή από οποιονδήποτε για να συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της Αναζήτησης.
Μια γυναίκα κρατά ένα ντοσιέ και ελέγχει έναν ιστότοπο
Δείτε πώς οι πραγματικοί άνθρωποι βελτιώνουν την Αναζήτηση Google
Δείτε πώς οι πραγματικοί άνθρωποι βελτιώνουν την Αναζήτηση Google
Παρακολουθήστε το βίντεο
2:03
Έλεγχος για χρησιμότητα

Η Αναζήτηση έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το Google. Από καινοτομίες όπως το Γράφημα γνώσεων, μέχρι τις ενημερώσεις στα συστήματά μας που διασφαλίζουν ότι συνεχίζουμε να επισημαίνουμε συναφές και έγκυρο περιεχόμενο, ο στόχος μας είναι πάντα να βελτιώνουμε τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων σας.

Εφαρμόζουμε όλες τις πιθανές αλλαγές στην Αναζήτηση μέσω μιας διαδικασίας αυστηρής αξιολόγησης, προκειμένου να αναλύσουμε τις μετρήσεις και να αποφασίσουμε εάν θα υλοποιήσουμε μια προτεινόμενη αλλαγή.

Τα δεδομένα που προέρχονται από αυτές τις αξιολογήσεις και τα πειράματα ελέγχονται ενδελεχώς από έμπειρους μηχανικούς και αναλυτές αναζήτησης, καθώς και από άλλους ειδικούς σε νομικά θέματα και ζητήματα απορρήτου, οι οποίοι έπειτα αποφασίζουν εάν η αλλαγή θα εγκριθεί για να κυκλοφορήσει. Το 2022, πραγματοποιήσαμε 800.000 πειράματα που οδήγησαν σε περισσότερες από 4.000 βελτιώσεις στην Αναζήτηση.

Πραγματοποιούμε αξιολογήσεις με διάφορους τρόπους.
Το 2022 πραγματοποιήσαμε τα εξής:
4.725 νέες κυκλοφορίες

Κάθε προτεινόμενη αλλαγή στην Αναζήτηση υποβάλλεται σε έλεγχο από τους πιο έμπειρους μηχανικούς και επιστήμονες δεδομένων που διαθέτουμε, οι οποίοι εξετάζουν προσεκτικά τα δεδομένα από όλα τα διαφορετικά πειράματα, για να αποφασίσουν εάν η αλλαγή θα εγκριθεί για να κυκλοφορήσει. Από τις προτεινόμενες αλλαγές του τελευταίου χρόνου, πολλές δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ, διότι εάν δεν μπορέσουμε να δείξουμε ότι μια αλλαγή κάνει πραγματικά θετική διαφορά για τα άτομα, δεν την κυκλοφορούμε.

Τρία σύνολα αποτελεσμάτων στην Αναζήτηση που εγκρίνονται ή απορρίπτονται.

13.280 πειράματα επισκεψιμότητας σε πραγματικό χρόνο

Πραγματοποιούμε πειράματα επισκεψιμότητας σε πραγματικό χρόνο, για να δούμε πώς αλληλεπιδρούν τα πραγματικά άτομα με μια λειτουργία, προτού την κυκλοφορήσουμε σε όλους. Ενεργοποιούμε την εν λόγω λειτουργία σε ένα μικρό ποσοστό ατόμων, συνήθως ξεκινώντας από το 0,1%. Στη συνέχεια, συγκρίνουμε την ομάδα πειράματος με μια ομάδα ελέγχου που δεν είχε ενεργοποιημένη τη λειτουργία. Εξετάζουμε μια διεξοδική λίστα μετρήσεων, όπως σε ποια στοιχεία κάνουν κλικ τα άτομα, πόσα ερωτήματα υποβλήθηκαν, αν εγκαταλείφθηκαν ερωτήματα, πόσος χρόνος χρειάστηκε για να κάνουν κλικ τα άτομα σε ένα αποτέλεσμα κ.ο.κ. Χρησιμοποιούμε αυτά τα αποτελέσματα, για να μετρήσουμε εάν η αφοσίωση των ατόμων στη νέα λειτουργία είναι θετική και να διασφαλίσουμε ότι οι αλλαγές που κάνουμε αυξάνουν τη συνάφεια και τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων μας για τα άτομα.

Ιστότοποι με γραμμικά γραφήματα

894.660 δοκιμές ποιότητας αναζήτησης

Συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς ελεγκτές ποιότητας Αναζήτησης για τη μέτρηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων της Αναζήτησης σε συνεχή βάση. Οι ελεγκτές αξιολογούν το περιεχόμενο ως προς το πόσο καλά ικανοποιεί ένα αίτημα για αναζήτηση, καθώς και την ποιότητα των αποτελεσμάτων βάσει της εξειδίκευσης, του κύρους και της αξιοπιστίας του περιεχομένου. Αυτές οι αξιολογήσεις δεν επηρεάζουν άμεσα την κατάταξη, αλλά μας βοηθούν να κάνουμε μια συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων μας και να βεβαιωθούμε ότι πληρούν ένα υψηλό επίπεδο σε όλο τον κόσμο.

Οι ελεγκτές αξιολογούν εάν ένας ιστότοπος παρέχει σε ικανοποιητικό βαθμό αυτό που αναζητούν τα άτομα που κάνουν κλικ πάνω του και αξιολογεί την ποιότητα των αποτελεσμάτων βάσει της εξειδίκευσης, του κύρους και της αξιοπιστίας του περιεχομένου.

Για να διασφαλίσουμε μια συνεπή προσέγγιση, δημοσιεύουμε τις Οδηγίες για ελεγκτές ποιότητας Αναζήτησης, ώστε να παρέχουμε στους εν λόγω ελεγκτές καθοδήγηση και παραδείγματα κατάλληλων αξιολογήσεων. Αν και η αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων μπορεί να ακούγεται απλή, υπάρχουν πολλές περίπλοκες περιπτώσεις που πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά, επομένως τα σχόλια αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά για να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας για τους χρήστες.

Ένας ιστότοπος με μια λίστα ελέγχου

72.367 συγκριτικά πειράματα

Η Αναζήτηση δεν είναι στατική. Βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματά μας με σκοπό να εμφανίζουμε καλύτερα αποτελέσματα και οι ελεγκτές ποιότητας Αναζήτησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία κυκλοφορίας. Σε ένα συγκριτικό πείραμα, δείχνουμε στους ελεγκτές δύο διαφορετικά σύνολα αποτελεσμάτων από την Αναζήτηση: ένα με την προτεινόμενη αλλαγή ήδη εφαρμοσμένη και ένα χωρίς την αλλαγή. Τους ρωτάμε ποια αποτελέσματα προτιμούν και γιατί.

Δύο ιστότοποι με κάλπες δίπλα τους