Αυστηρές δοκιμές

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε πάντοτε τις πιο χρήσιμες και συναφείς πληροφορίες.

Οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε στην Αναζήτηση είναι πάντα με σκοπό να βελτιώσουμε τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων που βλέπετε. Για αυτόν τον λόγο δεν δεχόμαστε ποτέ πληρωμή από οποιονδήποτε για να συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Δοκιμές

Η Αναζήτηση έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το Google. Από καινοτομίες όπως το Γράφημα γνώσεων μέχρι ενημερώσεις στους αλγορίθμους κατάταξης που διασφαλίζουν ότι συνεχίζουμε να επισημαίνουμε συναφές περιεχόμενο, ο στόχος μας είναι πάντα να βελτιώσουμε τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων σας.

Εφαρμόζουμε όλες τις πιθανές αλλαγές στην Αναζήτηση μέσω αυστηρών δοκιμών και αξιολόγησης. Εάν οι δοκιμές δείξουν ότι μια αλλαγή εμφανίζει λιγότερο χρήσιμα αποτελέσματα, δεν θα την κυκλοφορήσουμε.

Πειράματα Αναζήτησης: από τη σύλληψη μέχρι την κυκλοφορία

Οι μηχανικοί μας έχουν πολλές ιδέες για τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε τα αποτελέσματά σας πιο χρήσιμα. Ωστόσο, δεν προχωράμε με βάση το ένστικτο ή τη γνώμη ενός ειδικού. Βασιζόμαστε σε εκτεταμένες δοκιμές και έχουμε μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης για να αναλύσουμε τις μετρήσεις και να αποφασίσουμε εάν θα υλοποιήσουμε μια προτεινόμενη αλλαγή. Τα δεδομένα που προέρχονται από αυτές τις αξιολογήσεις και τα πειράματα περνούν από έλεγχο από έμπειρους μηχανικούς και αναλυτές αναζήτησης, καθώς και από άλλους ειδικούς σε νομικά θέματα και ζητήματα απορρήτου, οι οποίοι, στη συνέχεια, αποφασίζουν εάν η αλλαγή θα εγκριθεί για να κυκλοφορήσει. Το 2019, εκτελέσαμε πάνω από 464.065 πειράματα, με εκπαιδευμένους εξωτερικούς Αξιολογητές Αναζήτησης, καθώς και ζωντανές δοκιμές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερες από 3.620 βελτιώσεις στην Αναζήτηση.

Συλλέγουμε δεδομένα με πολλούς τρόπους. Πέρυσι, πραγματοποιήσαμε:

 • Δοκιμές ποιότητας ελεγκτών Αναζήτησης

  383.605 δοκιμές ποιότητας Αναζήτησης

  Συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς ελεγκτές ποιότητας Αναζήτησης για τη μέτρηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων αναζήτησης σε συνεχή βάση. Οι ελεγκτές αξιολογούν εάν ένας ιστότοπος παρέχει σε ικανοποιητικό βαθμό αυτό που αναζητούν οι χρήστες που κάνουν κλικ πάνω του και αξιολογεί την ποιότητα των αποτελεσμάτων βάσει της εξειδίκευσης, της αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας του περιεχομένου. Αυτές οι αξιολογήσεις δεν επηρεάζουν άμεσα την κατάταξη, αλλά μας βοηθούν να κάνουμε μια συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων μας και να βεβαιωθούμε ότι πληρούν ένα υψηλό επίπεδο για τους χρήστες της Αναζήτησης Google σε όλο τον κόσμο.

  Για να διασφαλίσουμε μια συνεπή προσέγγιση, δημοσιεύουμε τις Οδηγίες ελεγκτών ποιότητας Αναζήτησης, ώστε να παρέχουμε στους εν λόγω αξιολογητές καθοδήγηση και παραδείγματα κατάλληλων αξιολογήσεων. Μπορείτε να δείτε αυτές τις οδηγίες εδώ. Θα διαπιστώσετε ότι, ενώ η αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων μπορεί να ακούγεται απλή, υπάρχουν πολλές περίπλοκες περιπτώσεις που πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά, επομένως τα σχόλια αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά για να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας για τους χρήστες.

 • Παράλληλα πειράματα

  62.937 παράλληλα πειράματα

  Η Αναζήτηση δεν είναι στατική. Βελτιώνουμε συνεχώς τους αλγορίθμους μας με σκοπό να εμφανίζουμε καλύτερα αποτελέσματα και οι αξιολογητές ποιότητας Αναζήτησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία κυκλοφορίας. Σε ένα παράλληλο πείραμα, δείχνουμε στους αξιολογητές δύο διαφορετικά σύνολα αποτελεσμάτων αναζήτησης: ένα με την προτεινόμενη αλλαγή ήδη εφαρμοσμένη και ένα χωρίς. Τους ρωτάμε ποια αποτελέσματα προτιμούν και γιατί.

 • Πειράματα επισκεψιμότητας σε πραγματικό χρόνο

  17.523 πειράματα επισκεψιμότητας σε πραγματικό χρόνο

  Εκτός από τις δοκιμές ποιότητας της Αναζήτησης, πραγματοποιούμε πειράματα επισκεψιμότητας σε πραγματικό χρόνο, για να δούμε πώς αλληλεπιδρούν οι πραγματικοί χρήστες με μια λειτουργία, προτού την κυκλοφορήσουμε σε όλους τους χρήστες. Ενεργοποιούμε την εν λόγω λειτουργία σε ένα μικρό ποσοστό μόνο των χρηστών, συνήθως ξεκινώντας από το 0,1%. Αφού συλλέξουμε αρκετά δεδομένα, συγκρίνουμε την ομάδα πειράματος με μια ομάδα ελέγχου που δεν είχε ενεργοποιημένη τη λειτουργία. Εξετάζουμε μια διεξοδική λίστα μετρήσεων, όπως σε ποια στοιχεία κάνουν κλικ οι χρήστες, πόσα ερωτήματα υποβλήθηκαν, αν υπήρχαν ερωτήματα που εγκαταλείφθηκαν, πόσος χρόνος χρειάστηκε για να κάνουν κλικ οι χρήστες σε ένα αποτέλεσμα κ.ο.κ. Χρησιμοποιούμε αυτά τα αποτελέσματα για να μετρήσουμε εάν η αφοσίωση των χρηστών στη νέα λειτουργία είναι θετική και να διασφαλίσουμε ότι οι αλλαγές που κάνουμε αυξάνουν τη συνάφεια και τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων μας για τους χρήστες.

 • Κυκλοφορίες

  3.620 κυκλοφορίες

  Τέλος, κάθε προτεινόμενη αλλαγή στην Αναζήτηση υποβάλλεται σε έλεγχο από τους πιο έμπειρους μηχανικούς και αναλυτές αναζήτησης που διαθέτουμε, οι οποίοι εξετάζουν προσεκτικά τα δεδομένα από όλα τα διαφορετικά πειράματα για να αποφασίσουν εάν η αλλαγή θα εγκριθεί για να κυκλοφορήσει. Από τις προτεινόμενες αλλαγές του τελευταίου χρόνου, πολλές δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ, διότι εάν δεν μπορέσουμε να δείξουμε ότι μια αλλαγή κάνει πραγματικά θετική διαφορά για τους χρήστες, δεν την κυκλοφορούμε.


Πουλάμε διαφημίσεις, όχι αποτελέσματα αναζήτησης

Πάντα πιστεύαμε ότι είναι σημαντικό να έχουν όλοι πρόσβαση στις καλύτερες πληροφορίες, δωρεάν. Οι διαφημίσεις δίνουν τη δυνατότητα στην Google να παρέχει μια μηχανή αναζήτησης που είναι δωρεάν και η οποία λειτουργεί εξίσου καλά για οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης ή το εισόδημα.

Όταν χρησιμοποιείτε την Αναζήτηση Google, ενδέχεται να εμφανίζονται διαφημίσεις μαζί με τα αποτελέσματα αναζήτησης. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων επί πληρωμή και των οργανικών αποτελεσμάτων, για αυτό οι διαφημίσεις επισημαίνονται με σαφήνεια, ώστε να είναι εύκολο να διακρίνονται από την υπόλοιπη σελίδα.

Το διαφημιστικό και επιχορηγούμενο περιεχόμενό μας επισημαίνεται με σαφήνεια (π.χ. "Διαφήμιση", "Επιχορηγούμενο") ώστε να διακρίνεται εύκολα από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Εργαζόμαστε σκληρά για την προβολή διαφημίσεων μόνο όταν σχετίζονται με την εργασία που προσπαθείτε να πετύχετε στο Google. Χρεώνουμε τους διαφημιζόμενους μόνο όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τη διαφήμιση, επομένως μας ενδιαφέρει να προβάλλουμε μόνο χρήσιμες διαφημίσεις. Για την ακρίβεια, συχνά δεν προβάλλουμε καθόλου διαφημίσεις.

Οι εμπορικές σχέσεις της Google δεν επηρεάζουν τις αλγοριθμικές αλλαγές στην Αναζήτηση, ενώ οι συνεργάτες-διαφημιζόμενοι δεν λαμβάνουν ειδική μεταχείριση για την επίλυση ζητημάτων ή αιτημάτων οργανικής αναζήτησης. Φροντίζουμε τα ζητήματα αυτά να αντιμετωπίζονται με βάση τη σημασία και τον αντίκτυπο στους χρήστες, και όχι λόγω οποιασδήποτε οικονομικής σχέσης με την Google.