Μεγιστοποίηση της πρόσβασης σε πληροφορίες
Στην Google, πιστεύουμε στην ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες. Πιστεύουμε ότι η κοινωνία λειτουργεί καλύτερα όταν τα άτομα έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία ιστοσελίδων από διάφορες πηγές. Γι' αυτόν τον λόγο, δεν καταργούμε ιστοσελίδες από τα αποτελέσματα της Αναζήτησης, εκτός από πολύ περιορισμένες περιπτώσεις.
Δύο άτομα που χρησιμοποιούν υπολογιστή
Λόγοι για την εμφάνιση προβληματικού περιεχομένου
Επειδή η Αναζήτηση συγκεντρώνει τρισεκατομμύρια ιστοσελίδες στον ιστό, τα αποτελέσματα ενδέχεται περιστασιακά να περιέχουν υλικό που ορισμένοι θεωρούν ανάρμοστο ή προσβλητικό. Αυτό μπορεί ιδιαίτερα να συμβεί αν η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε ένα ερώτημα αναζήτησης αντιστοιχεί στη γλώσσα που εμφανίζεται εντός του προβληματικού περιεχομένου. Μπορεί, επίσης, να συμβεί σε περιπτώσεις όπου δεν έχει εκδοθεί αρκετό χρήσιμο ή αξιόπιστο περιεχόμενο το οποίο να σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτού του είδους το προβληματικό περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Google. Ωστόσο, επειδή πιστεύουμε στην ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες, δεν καταργούμε αυτού του είδους το περιεχόμενο, εκτός από τις περιπτώσεις που η κατάργησή του συμμορφώνεται με συγκεκριμένες πολιτικές ή νομικές υποχρεώσεις.
Τρόπος αντιμετώπισης του περιεχομένου που παραβαίνει τις πολιτικές

Η Google επεξεργάζεται δισεκατομμύρια αναζητήσεις κάθε μέρα. Στην πραγματικότητα, το 15% των αναζητήσεων που επεξεργαζόμαστε κάθε μέρα είναι αναζητήσεις που δεν έχουμε ξαναδεί. Η αυτοματοποίηση είναι ο τρόπος με τον οποίο η Google διαχειρίζεται τον τεράστιο όγκο των αναζητήσεων. Η Google χρησιμοποιεί μεθόδους αυτοματοποίησης για να ανακαλύπτει περιεχόμενο από τον ιστό και άλλες πηγές. Χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα συστήματα, όπως είναι οι αλγόριθμοι αναζήτησης, για να εντοπίζεται το πιο χρήσιμο και βοηθητικό περιεχόμενο που σχετίζεται με συγκεκριμένα ερωτήματα. Η αυτοματοποίηση συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της λειτουργίας Ασφαλούς Αναζήτησης, η οποία επιτρέπει σε όσους θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν να αποτρέπουν την εμφάνιση άσεμνου περιεχομένου στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η αυτοματοποίηση αποτελεί επίσης την πρώτη γραμμή άμυνας της Google για τη διαχείριση του περιεχομένου που παραβαίνει τις πολιτικές. Τα συστήματά μας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνουν προτεραιότητα στο πιο χρήσιμο περιεχόμενο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα συστήματά μας έχουν επίσης σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην εμφανίζουν περιεχόμενο που παραβαίνει τις πολιτικές περιεχομένου.

Δύο άτομα που χρησιμοποιούν υπολογιστή

Κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο 100%. Εάν η διαδικασία εντοπίσει περιεχόμενο που παραβαίνει τις πολιτικές, αναζητάμε πάντα τρόπους να διορθώσουμε το πρόβλημα μέσα από τη βελτίωση των αυτοματοποιημένων συστημάτων μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και να διαχειριστούμε καλύτερα κάποιο πρόβλημα που εντοπίζεται και να βελτιώσουμε τα συστήματά μας όσον αφορά τα σχετικά ερωτήματα και άλλες αναζητήσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προβούμε σε κάποια μη αυτόματη ενέργεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Google χρησιμοποιεί επιμελητές για την αναδιάταξη των αποτελεσμάτων σε μια σελίδα. Αντίθετα, οι άνθρωποι αναλαμβάνουν να ελέγξουν περιπτώσεις όπου εμφανίζεται περιεχόμενο που παραβιάζει την πολιτική και λαμβάνουν μη αυτόματες ενέργειες για τον αποκλεισμό αυτού του περιεχομένου, σε περιορισμένες και καλά καθορισμένες καταστάσεις που το δικαιολογούν.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές που ισχύουν για την Αναζήτηση Google εδώ.