Korduma kippuvad küsimused

 1. 1) ISP-d pakuvad paljusid erinevaid pakette, mille väidetavad kiirused on erinevad. Kas metoodika hindab tooteid ja nende kiirusi eraldi?
  Iga ISP võib enda pakutavate pakettide tootenimesid ja kiiruseid ise määrata. Aruandes olevad sildid olenevad sellest, mis teavet me ISP-delt saanud oleme. Mõnel juhul esitavad ISP-d meile teavet, mis võimaldab erinevaid pakette ja kiiruseid eraldi hinnata. Muudel juhtudel ei ole meil tarbijatele pakutavate internetipakettide kohta teavet, mistõttu saame esitada ainult ISP üldhinnangu, mis hõlmab kõiki pakette.
 2. 2) Miks on usaldusnivoo 90%? Miks mitte kasutada keskväärtust või mediaani?
  Google usub kindlalt, et võrgu ühetaoline ja töökindel toimimine on kasutajatele hea interneti kasutamiskogemuse pakkumiseks äärmiselt oluline. Seega valisime usaldusnivoo 90%. See tähendab, et kasutaja võib eeldada võrgu hinnangule vastavat toimimist üheksal juhul kümnest. Ehkki keskväärtus ja mediaan on kasulikud võrgu üldise toimimise hindamiseks, ei sobi need võrgu püsikindla kiiruse iseloomustamiseks mõeldud hindamismõõdiku tarbeks.
 3. 3) Kas see metoodika tuvastab võrke, mis pakuvad püsikindlat suurt kiirust ka internetikasutuse tipptundidel, ning hindab neid vastavalt?
  Jah. Kuna GAT-maht on päringupõhine (koormusepõhine), panustavad suure YouTube'i vaatamismahuga ajavahemikud (nt õhtud) GAT-koondmahtu rohkem kui teised ajavahemikud ning mõjutavad seega lõplikku hinnangut rohkem. Metoodika on olemuslikult kasutamismahu suhtes normeeritud.
 4. 4) Millist tüüpi serveripäringud hinnangute arvutamisse kaasatakse?
  Hinnangute arvutamisse kaasatakse päringud video esitamiseks tänapäevastes edastusvormingutes (nt DASH, HLS). Pärand-videovorminguid (nt mitteadaptiivne progressiivne esitus, RTSP) ei kaasata, kuna vanemate voogedastusmehhanismide mõõtmise usaldusväärsus ei ole piisavalt kõrge. Välistame sellised päringud, sest meie eesmärk on saavutada ISP-dele arvutatud hinnangute võimalikult suur täpsus.
 5. 5) Millised kasutaja mõjutatavad tegurid võivad video esituskvaliteeti mõjutada?
  Individuaalsed tulemused võivad varieeruda olenevalt mitmesugustest teguritest, näiteks ühendatud kasutajate või seadmete arv, kasutatav riistvara, kasutatav tarkvara ja tarkvara seadistus, internetiühenduse tüüp (traadita või fikseeritud) ja kasutajale seatud andmemahupiirangu võimalik ületamine.