عکس‌های گذشته به ملاقات اسکنری از آینده می‌روند.

در چند ثانیه عکس‌ها را اسکن کنید

به عکس گرفتن از تصاویر اکتفا نکنید. با تشخیص خودکار لبه، اصلاح چشم‌انداز و چرخش هوشمند، اسکن‌های دیجیتال بهبودیافته ایجاد کنید.

تصویر عالی و بدون درخشش

PhotoScan برای از بین بردن درخشش و بهبود کیفیت اسکن‌هایتان، چندین تصویر را به هم وصل می‌کند.

با Google Photos منظم بمانید

اگر با برنامه Google Photos از اسکن‌هایتان پشتیبان‌گیری کنید، می‌توانید آن‌ها را به‌صورت ایمن، قابل‌جستجو و سازمان‌دهی‌شده (حتی براساس افراد و چیزهایی که در آن‌ها وجود دارد) نگهداری کنید. همچنین، بااستفاده از فیلم، فیلتر، و کنترل‌های ویرایش پیشرفته به آن‌ها جان ببخشید.

دریافت اسکنر عکسی از آینده