Notification sa Privacy ng Google Chrome

Huling binago: Hunyo 23, 2022

Alamin kung paano kontrolin ang impormasyong kinokolekta, sino-store, at ibinabahagi kapag ginagamit mo ang Google Chrome browser sa iyong computer o mobile device, Chrome OS, at kapag na-enable mo ang Ligtas na Pag-browse sa Chrome. Bagama't naglalarawan ang patakarang ito ng mga feature na partikular sa Chrome, ang anumang personal na impormasyong ibinibigay sa Google o sino-store sa iyong Google Account ay gagamitin at poprotektahan alinsunod sa Patakaran sa Privacy ng Google, na pana-panahong binabago. Inilalarawan sa patakaran sa pagpapanatili ng Google kung paano at kung bakit nagpapanatili ng data ang Google.

Kung na-enable na ang mga Google Play app sa iyong Chromebook, ang paggamit at pagprotekta ng impormasyong kinokolekta ng Google Play o Android operating system ay nasasaklawan ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Play at Patakaran sa Privacy ng Google. Ang mga detalyeng partikular sa Chrome ay ibinibigay sa Abisong ito kapag nauugnay.

Mga detalye tungkol sa Notification ng Privacy

Sa Notification ng Privacy na ito, ginagamit namin ang terminong "Chrome" upang tumukoy sa lahat ng produkto sa pangkat ng Chrome na nakalista sa itaas. Kung may mga pagkakaiba sa aming patakaran sa pagitan ng mga produkto, sasabihin namin ang mga ito. Pana-panahon naming binabago ang Notification ng Privacy na ito.

Sa "Beta," "Dev," o "Canary" na bersyon ng Chrome, masusubukan mo ang mga bagong feature na ginagawa pa lang sa Chrome. Naa-apply ang Notification ng Privacy na ito sa lahat ng bersyon ng Chrome, ngunit maaaring hindi ito updated para sa mga feature na binubuo pa lang.

Para sa mga step-by-step na gabay upang pamahalaan ang iyong mga kagustuhan sa privacy, basahin ang overview na ito ng mga kontrol sa privacy ng Chrome.

Talaan ng mga nilalaman

Mga browser mode

Hindi mo kailangang magbigay ng anumang personal na impormasyon upang gamitin ang Chrome, ngunit may iba't ibang mode ang Chrome na maaari mong gamitin upang baguhin o pahusayin ang iyong karanasan sa pag-browse. Magkakaiba ang mga palakad sa privacy depende sa mode na ginagamit mo.

Basic browser mode

Lokal na nagso-store ng impormasyon sa iyong system ang basic browser mode. Maaaring kabilang sa impormasyong ito ang:

 • Impormasyon sa history ng pag-browse. Halimbawa, sino-store ng Chrome ang mga URL ng mga page na binibisita mo, isang cache ng text, mga larawan, at iba pang resource mula sa mga page na iyon, at, kung naka-on ang feature na paghula sa mga aksyon ng network, isang listahan ng ilan sa mga IP address na naka-link mula sa mga page na iyon.

 • Personal na impormasyon at mga password, upang makatulong sa iyong punan ang mga form o mag-sign in sa mga site na binibisita mo.

 • Listahan ng mga pahintulot na ibinigay mo sa mga website.

 • Cookies o data mula sa mga website na binibisita mo.

 • Data na na-save ng mga add-on.

 • Talaan ng mga na-download mo sa mga website.

Maaari mong pamahalaan ang impormasyong ito sa ilang paraan:

Hindi ipapadala sa Google ang personal na impormasyong sino-store ng Chrome maliban na lang kung pipiliin mong i-store ang data na iyon sa iyong Google Account sa pamamagitan ng pag-on sa pag-sync, o, sa kaso ng mga password, mga card sa pagbabayad, at impormasyon sa pagsingil, pagpili sa partikular na mga kredensyal o card sa pagbabayad at impormasyon sa pagsingil na iso-store sa Google Account mo. Matuto Pa.

Paano pinapangasiwaan ng Chrome ang iyong impormasyon

Impormasyon para sa mga operator ng website. Awtomatikong makakatanggap ang mga site na binibisita mo ng karaniwang impormasyon ng log, kabilang ang IP address at data ng iyong system mula sa cookies. Sa pangkalahatan, hindi dahil ginagamit mo ang Chrome upang i-access ang mga serbisyo ng Google, tulad ng Gmail, ay makakatanggap na ang Google ng anumang karagdagang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan tungkol sa iyo. Sa mga website ng Google at iba pang website na mag-o-opt in, kung makaka-detect ang Chrome ng mga senyales na aktibo kang inaatake ng isang tao sa network ("man in the middle na pag-atake"), maaaring magpadala ang Chrome ng impormasyon tungkol sa koneksyong iyon sa Google o sa website na binisita mo upang makatulong na matukoy ang saklaw ng pag-atake at kung paano gumagana ang pag-atake. Binibigyan ng Google ang mga kasaling may-ari ng website ng mga ulat tungkol sa mga pag-atakeng nagaganap sa kanilang mga site.

Pag-prerender. Upang mas mabilis na makapag-load ng mga web page, may setting ang Chrome na maaaring humanap sa mga IP address ng mga link sa isang web page at magbukas ng mga koneksyon ng network. Maaari ding hilingin ng mga site at Android app sa browser na i-preload ang mga page na maaari mong sunod na bisitahin. Ang mga kahilingan sa pag-preload mula sa mga Android app ay kinokontrol ng setting na kumokontrol sa mga pagtatayang sinisimulan ng Chrome. Gayunpaman, ang mga tagubilin sa pag-preload mula sa mga site ay palaging isinasagawa, naka-enable man o hindi ang feature na network prediction ng Chrome. Kung hihiling ng pag-prerender, ang Chrome man o ang isang site o app, ang na-preload na site ay papayagang magtakda at mag-read ng sarili nitong cookies na para bang binisita mo ito, kahit na hindi mo mabisita ang na-prerender na page. Matuto pa.

Lokasyon. Para makakuha ng higit pang impormasyong may kaugnayan sa geography, nagbibigay sa iyo ang Chrome ng opsyong ibahagi ang lokasyon mo sa isang site. Hindi papayagan ng Chrome ang isang site na i-access ang iyong lokasyon nang walang pahintulot mo; ginagamit ng Chrome ang Mga Serbisyo ng Lokasyon ng Google para tantiyahin ang iyong lokasyon. Posibleng kasama sa impormasyong ipinapadala ng Chrome sa Mga Serbisyo ng Lokasyon ng Google ang:

 • Ang mga Wi-Fi router na pinakamalapit sa iyo
 • Ang mga cell ID ng mga cell tower na pinakamalapit sa iyo
 • Ang lakas ng signal ng iyong Wi-Fi o cell phone
 • Ang IP address na kasalukuyang nakatalaga sa iyong device

Walang kontrol ang Google sa mga third-party na website o sa mga palakad sa privacy ng mga ito, kaya mag-ingat sa pagbabahagi ng iyong lokasyon sa isang website.

Mga Update. Pana-panahong nagpapadala ang Chrome ng impormasyon sa Google upang tingnan kung may mga update, makakuha ng status ng koneksyon, i-validate ang kasalukuyang oras, at tantyahin ang bilang ng mga aktibong user.

Mga feature sa paghahanap. Kung naka-sign in ka sa isang site ng Google at Google ang iyong default na search engine, iso-store sa Google Account mo ang mga paghahanap na iyong gagawin gamit ang omnibox o box para sa paghahanap sa page ng bagong tab sa Chrome.

Serbisyo ng paghula sa paghahanap. Para matulungan kang maghanap ng impormasyon nang mas mabilis, ginagamit ng Chrome ang serbisyo ng paghula na ibinibigay ng iyong default na search engine para mag-alok ng mga posibleng pangkumpleto sa text na tina-type mo. Kapag naghahanap ka gamit ang omnibox o box para sa paghahanap sa page ng bagong tab sa Chrome, ipinapadala sa iyong default na search engine ang mga character na tina-type mo (kahit na hindi mo pa pinipindot ang \“enter”\). Kung Google ang iyong default na search engine, nakabatay ang mga hula sa sarili mong history ng paghahanap, mga paksang nauugnay sa kung ano ang tina-type mo sa omnibox o box para sa paghahanap sa page ng bagong tab, at kung ano ang hinahanap ng iba pang tao. Matuto pa. Puwede ring ibatay sa iyong history ng pag-browse ang mga hula. Matuto pa.

Tulong sa pag-navigate. Kapag hindi ka makakonekta sa isang web page, maaari kang makakuha ng mga mungkahi para sa mga alternatibong page na katulad ng page na sinusubukan mong puntahan. Upang makapag-alok sa iyo ng mga mungkahi, ipapadala ng Chrome sa Google ang URL ng page na sinusubukan mong puntahan.

Autofill, pamamahala sa password, at mga pagbabayad. Para mapahusay ang mga serbisyo sa Autofill at pamamahala sa password ng Chrome, nagpapadala sa Google ang Chrome ng limitado at anonymous na impormasyon tungkol sa mga form sa web na napupuntahan o isinusumite mo habang naka-enable ang Autofill o pamamahala sa password, kabilang ang naka-hash na URL ng web page at mga detalye ng istruktura ng form. Matuto pa.

Kapag naka-sign in ka sa Chrome gamit ang Google Account mo, posibleng ialok ng Chrome na i-save ang mga password, paraan ng pagbabayad, at nauugnay na impormasyon sa Google Account mo. Posible ring ialok sa iyo ng Chrome ang opsyong punan ang mga password o paraan ng pagbabayad sa mga form sa web mula sa Google Account mo. Kung mayroon kang mga password o paraan ng pagbabayad na lokal na naka-save sa Chrome, posibleng i-prompt ka ng Chrome na i-save ang mga ito sa iyong Google Account. Kung gagamit ka ng paraan ng pagbabayad mula sa iyong Google Account o kung pipiliin mong i-save ang iyong paraan ng pagbabayad sa Google Account mo para sa paggamit sa hinaharap, mangongolekta ang Chrome ng impormasyon tungkol sa iyong computer at ibabahagi nito ito sa Google Pay para protektahan ka laban sa panloloko at maibigay ang serbisyo. Kung sinusuportahan ng merchant, papayagan ka rin ng Chrome na magbayad gamit ang Google Pay.

Wika. Upang ma-customize ang iyong karanasan sa pag-browse batay sa mga wikang gusto mong gamitin sa pagbabasa, itatala ng Chrome ang mga pinakasikat na wika ng mga site na binibisita mo. Ipapadala ang kagustuhan sa wikang ito sa Google upang ma-customize ang iyong karanasan sa Chrome. Kung na-on mo ang pag-sync ng Chrome, mauugnay ang profile ng wikang ito sa iyong Google Account at, kung isasama mo ang history ng Chrome sa iyong Aktibidad sa Web at App ng Google, maaari itong gamitin upang i-personalize ang karanasan mo sa iba pang produkto ng Google. Tingnan ang Mga Kontrol ng Aktibidad.

Mga Web App sa Android. Sa mga Android device, kung pipiliin mo ang "idagdag sa homescreen" para sa isang website na na-optimize para sa mabilis at maaasahang performance sa mga mobile device, gagamit ang Chrome ng server ng Google upang gumawa ng native na package ng Android para sa website na iyon sa iyong device. Nagbibigay-daan sa iyo ang package ng Android na makipag-ugnayan sa web app gaya ng ginagawa mo sa isang Android app. Halimbawa, lalabas ang web app sa iyong listahan ng mga naka-install na app. Matuto pa.

Mga istatistika sa paggamit at ulat ng pag-crash. Bilang default, ipinapadala sa Google ang mga istatistika sa paggamit at ulat ng pag-crash para matulungan kaming mapahusay ang aming mga produkto. Naglalaman ang mga istatistika sa paggamit ng impormasyon gaya ng mga kagustuhan, pag-click sa button, istatistika ng performance, at paggamit ng memory. Sa pangkalahatan, hindi kabilang sa mga istatistika sa paggamit ang mga URL ng web page o personal na impormasyon, pero, kung na-on mo ang "Mas pahusayin ang mga paghahanap at pag-browse / Magpadala sa Google ng mga URL ng mga page na binisita mo", maisasama na sa mga istatistika sa paggamit ng Chrome ang impormasyon tungkol sa mga web page na iyong binibisita at ang paggamit mo ng mga ito. Kung na-enable mo ang Chrome sync, posibleng isama ng Chrome ang anumang idineklarang impormasyon ng edad at kasarian mula sa iyong Google account sa aming mga istatistika para matulungan kaming bumuo ng mga produktong mas naaangkop para sa lahat ng demograpiko. Halimbawa, posible kaming mangolekta ng mga istatistika para matukoy ang mga web page na matagal mag-load. Ginagamit namin ang impormasyong ito para mapahusay ang aming mga produkto at serbisyo, at para mabigyan ang mga developer ng web ng insight sa pagpapahusay sa kanilang mga page. Ang mga ulat ng pag-crash ay may impormasyon ng system sa panahon ng pag-crash, at posibleng mayroon itong mga URL ng web page o personal na impormasyon, depende sa kung ano ang nangyayari sa panahon na na-trigger ang ulat ng pag-crash. Posible kaming magbahagi ng pinagsama-samang impormasyong hindi nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan sa publiko at sa mga partner — tulad ng mga publisher, advertiser o web developer. Puwede mong baguhin kung ipapadala o hindi sa Google ang mga istatistika sa paggamit at ulat ng pag-crash anumang oras. Matuto pa. Kung naka-enable ang mga Google Play app sa iyong Chromebook at naka-enable ang mga istatistika sa paggamit ng Chrome, ipinapadala rin sa Google ang data ng diagnostic at paggamit ng Android.

Mga lisensya ng media. Nag-e-encrypt ng media ang ilang website upang magbigay ng proteksyon laban sa mga hindi awtorisadong pag-access at pagkopya. Para sa mga HTML5 site, ginagawa ang palitan ng key na ito gamit ang Encrypted Media Extensions API. Sa proseso ng pagbibigay ng access sa media na ito, maaaring lokal na i-store ang mga identifier at lisensya ng session. Ang mga identifier na ito ay maaaring i-clear ng user sa Chrome gamit ang I-clear ang Data mula sa Pag-browse nang pinili ang "Cookies at iba pang data ng site." Para sa mga site na gumagamit ng Adobe Flash Access, magbibigay ang Chrome ng natatanging identifier sa mga partner sa content at website. Ang identifier ay sino-store sa iyong system. Maaari mong tanggihan ang access na ito sa mga setting sa ilalim ng Mga Setting ng Content, Pinoprotektahang content, at i-reset ang ID gamit ang I-clear ang Data mula sa Pag-browse nang pinili ang "Cookies at iba pang data ng site." Kung mag-a-access ka ng pinoprotektahang content sa Chrome sa Android, o mag-a-access ka ng mas mataas na kalidad o offline na content sa Chrome OS, maaaring humingi sa Chrome ng certificate ang isang content provider upang i-verify ang pagiging kwalipikado ng device. Magbabahagi ang iyong device ng identifier na partikular sa site sa website upang ma-certify na napoprotektahan ng hardware ng Chrome ang mga cryptographic key nito. Matuto pa.

Iba pang serbisyo ng Google. Inilalarawan sa abisong ito ang mga serbisyo ng Google na naka-enable bilang default sa Chrome. Bilang karagdagan, maaaring mag-alok ang Chrome ng iba pang serbisyo sa web ng Google. Halimbawa, kung may mapupuntahan kang page na nasa ibang wika, mag-aalok ang Chrome na ipadala ang text sa Google upang maisalin. Maaabisuhan ka tungkol sa iyong mga opsyon para sa pagkontrol sa mga serbisyong ito sa unang beses na gamitin mo ang mga ito. Makakahanap ka ng higit pang impormasyon sa Whitepaper sa Privacy ng Chrome.

Mga Identifier sa Chrome

Kasama sa Chrome ang ilang unique at non-unique identifier na kinakailangan upang magpatakbo ng mga feature at functional na serbisyo. Halimbawa, kung gumagamit ka ng push messaging, may ginagawang identifier upang makapaghatid ng mga abiso sa iyo. Kapag posible, gumagamit kami ng mga non-unique identifier at inaalis namin ang mga identifier kapag hindi na kailangan ang mga ito. Bilang karagdagan, nakakatulong sa amin ang mga sumusunod na identifier na buuin, ipamahagi, at i-promote ang Chrome, ngunit hindi direktang nauugnay ang mga ito sa isang feature ng Chrome.

 • Pagsubaybay sa pag-install. Ang bawat kopya ng desktop na bersyon ng Chrome browser sa Windows ay may kasamang pansamantalang random na binuong numero ng pag-install na ipinapadala sa Google kapag na-install mo ang Chrome at ginamit mo ito sa unang pagkakataon. Nakakatulong sa amin ang pansamantalang identifier na itong matantya ang bilang ng mga naka-install na browser, at made-delete ito sa unang beses na mag-update ang Chrome. Ang mobile na bersyon ng Chrome ay patuloy lang na gumagamit ng variant ng identifier ng device upang masubaybayan ang bilang ng mga pag-install ng Chrome.

 • Pagsubaybay ng promosyon. Upang matulungan kaming subaybayan ang tagumpay ng mga pampromosyong campaign, bumubuo ang Chrome ng unique token na ipinapadala sa Google sa unang beses na patakbuhin at gamitin mo ang browser. Bilang karagdagan, kung natanggap o na-reactivate mo ang iyong kopya ng desktop na bersyon ng Chrome browser bilang bahagi ng pampromosyong campaign at Google ang default na search engine mo, magsasama sa mga paghahanap mula sa omnibox ng non-unique promotional tag. Ang lahat ng mobile na bersyon ng Chrome browser ay mayroon ding non-unique promotional tag sa mga paghahanap mula sa omnibox. Maaari ding magpadala ang Chrome OS ng non-unique promotional tag sa Google sa mga nakatakdang panahon (kabilang ang unang pag-set up) at kapag nagsasagawa ng mga paghahanap sa Google. Matuto pa.

 • Mga trial sa field. Nagsasagawa kami paminsan-minsan ng mga limitadong pag-test ng mga bagong feature. Nagsasama ang Chrome ng seed number na random na pinipili sa unang paggana upang magtalaga ng mga browser sa mga grupo ng eksperimento. Ang mga eksperimento ay maaari ding malimitahan ayon sa bansa (natutukoy ng iyong IP address), operating system, bersyon ng Chrome, at iba pang parameter. Kasama sa lahat ng kahilingang ipinapadala sa Google ang listahan ng mga trial sa field na kasalukuyang aktibo sa iyong pag-install ng Chrome. Matuto pa.

Mga mode ng Chrome sa Pag-sign In at Pag-sync

May opsyon ka ring gamitin ang Chrome browser habang naka-sign in sa iyong Google Account, naka-enable man o hindi ang pag-sync.

Pag-sign in. Sa mga desktop na bersyon ng Chrome, kapag nag-sign in o nag-sign out sa anumang serbisyo sa web ng Google, tulad ng google.com, masa-sign in o masa-sign out ka sa Chrome. Puwede mo itong i-off sa mga setting. Matuto pa. Sa Chrome sa Android at iOS, kapag nag-sign in ka sa anumang serbisyo sa web ng Google, puwedeng ialok ng Chrome na i-sign in ka sa Mga Google Account na naka-sign in sa device. Puwede mo itong i-off sa mga setting. Matuto pa. Kung naka-sign in ka sa Chrome gamit ang Google Account mo, posibleng ialok ng Chrome na i-save ang iyong mga password, paraan ng pagbabayad, at nauugnay na impormasyon sa Google Account mo. Gagamitin at poprotektahan ang personal na impormasyong ito alinsunod sa Patakaran sa Privacy ng Google.

Pag-sync. Kapag nag-sign in ka sa Chrome browser o sa isang Chromebook at na-enable mo ang pag-sync sa pamamagitan ng iyong Google Account, mase-save ang personal na impormasyon mo sa iyong Google Account sa mga server ng Google upang maaari mo itong ma-access kapag nag-sign in at nag-sync ka sa Chrome sa iba pang computer at device. Gagamitin at poprotektahan ang personal na impormasyong ito alinsunod sa Patakaran sa Privacy ng Google. Maaaring kabilang sa ganitong uri ng impormasyon ang:

 • History ng pag-browse
 • Mga Bookmark
 • Mga Tab
 • Mga password at impormasyon sa Autofill
 • Iba pang setting ng browser, tulad ng mga naka-install na extension

Mae-enable lang ang pag-sync kung pipiilin mo ito. Matuto Pa. Para ma-customize ang partikular na impormasyong na-enable mong mag-sync, gamitin ang menu ng "Mga Setting." Matuto pa. Makikita mo ang dami ng data ng Chrome na sino-store para sa iyong Google Account sa Data ng Chrome mula sa account mo. Sa Dashboard, maliban sa Mga Google Account na ginawa sa pamamagitan ng Family Link, puwede mo ring i-disable ang pag-sync at i-delete ang lahat ng nauugnay na data sa mga server ng Google. Matuto pa. Para sa Mga Google Account na ginawa sa Family Link, kinakailangan ang pag-sign in para sa mga feature para sa pamamahala ng magulang, gaya ng mga paghihigpit sa website. Gayunpaman, magagawa pa rin ng mga batang may mga Family Link account na i-delete ang kanilang data at i-disable ang pag-synchronize ng karamihan sa mga uri ng data. Matuto Pa. Nalalapat ang Notification ng Privacy para sa Mga Google Account na ginawa sa Family Link sa data ng Chrome Sync na naka-store sa mga account na iyon.

Paano pinapangasiwaan ng Chrome ang iyong naka-sync na impormasyon

Kapag na-enable mo ang pag-sync sa iyong Google Account, gagamitin namin ang data mula sa pag-browse mo upang pagandahin at i-personalize ang iyong karanasan sa Chrome. Maaari mo ring i-personalize ang iyong karanasan sa iba pang produkto ng Google, sa pamamagitan ng pagbibigay ng pahintulot na isama ang history mo sa Chrome sa iyong Aktibidad sa Web at App ng Google. Matuto pa.

Maaari mong baguhin ang setting na ito sa iyong page na History ng Account o pamahalaan ang pribadong data mo kailan mo man gusto. Kung hindi mo gagamitin ang iyong data sa Chrome upang i-personalize ang karanasan mo sa Google sa labas ng Chrome, gagamitin lang ng Google ang iyong data sa Chrome pagkatapos itong i-anonymize at isama sa data mula sa iba pang user. Ginagamit ng Google ang data na ito upang bumuo ng mga bagong feature, produkto, at serbisyo, at upang pagandahin ang pangkalahatang kalidad ng mga kasalukuyang produkto at serbisyo. Kung gusto mong gamitin ang cloud ng Google upang i-store at i-sync ang iyong data sa Chrome ngunit ayaw mong ma-access ng Google ang data, maaari mong i-encrypt ang iyong naka-sync na data gamit ang sarili mong passphrase ng pag-sync. Matuto pa.

Incognito mode at guest mode

Maaari mong limitahan ang impormasyong sino-store ng Chrome sa iyong system sa pamamagitan ng paggamit sa incognito mode o guest mode. Sa mga mode na ito, hindi magso-store ang Chrome ng ilang partikular na impormasyon, tulad ng:

 • Pangunahing impormasyon sa history ng pag-browse tulad ng mga URL, naka-cache na text ng page, o mga IP address ng mga page na naka-link mula sa mga website na binibisita mo
 • Mga snapshot ng mga page na binibisita mo
 • Mga talaan ng iyong mga download, bagama't iso-store pa rin ang mga file na ida-download mo sa iba pang lugar sa iyong computer o device

Paano pinapangasiwaan ng Chrome ang iyong impormasyon sa incognito o guest mode

Cookies. Hindi magbabahagi ang Chrome ng kasalukuyang cookies sa mga site na binibisita mo sa incognito o guest mode. Ang mga site ay maaaring mag-save ng bagong cookies sa iyong system habang ikaw ay nasa mga mode na ito, ngunit maso-store at ipapadala lang ang mga ito hanggang sa isara mo ang huling window sa incognito o guest mode.

Mga pagbabago sa configuration ng browser. Kapag gumawa ka ng mga pagbabago sa configuration ng iyong browser, tulad ng pag-bookmark ng web page o pagbago sa mga setting mo, nase-save ang impormasyong ito. Ang mga pagbabagong ito ay hindi naaapektuhan ng incognito o guest mode.

Mga Pahintulot. Ang mga pahintulot na ibinibigay mo sa incognito mode ay hindi nase-save sa iyong kasalukuyang profile.

Impormasyon ng profile. Sa incognito mode, magkakaroon ka pa rin ng access sa impormasyon mula sa kasalukuyang profile mo, tulad ng mga mungkahi batay sa iyong history ng pag-browse at mga naka-save na password, habang nagba-browse ka. Sa guest mode, maaari kang mag-browse nang hindi nakakakita ng impormasyon mula sa anumang kasalukuyang profile.

Pamamahala sa Mga User sa Chrome

Pamamahala sa mga user para sa personal na paggamit ng Chrome

Maaari kang mag-set up ng mga naka-personalize na bersyon ng Chrome para sa mga user na gumagamit ng iisang device o computer. Tandaang maaaring makita ng sinumang may access sa iyong device ang lahat ng impormasyon sa lahat ng profile. Upang ganap na maprotektahan ang iyong data upang hindi ito makita ng iba, gamitin ang mga built-in na user account sa operating system mo. Matuto pa.

Pamamahala sa mga user sa Chrome for Enterprise

Pinapamahalaan ng paaralan o kumpanya ang ilang Chrome browser o Chromebook. Sa ganoong sitwasyon, may kakayahan ang administrator na mag-apply ng mga patakaran sa browser o Chromebook. Nakikipag-ugnayan ang Chrome sa Google upang malaman kung may ganitong mga patakaran kapag nagsimulang mag-browse ang user sa unang pagkakataon (maliban na lang kung nasa guest mode). Pana-panahong tinitingnan ng Chrome kung may mga update sa mga patakaran.

Maaaring mag-set up ang administrator ng patakaran para sa pag-uulat ng status at aktibidad para sa Chrome, kabilang ang impormasyon ng lokasyon para sa mga Chrome OS device. Maaaring mayroon ding kakayahan ang iyong mga administrator na i-access, subaybayan, gamitin, o ihayag ang data na naa-access mula sa pinapamahalaang device mo.

Mga kasanayan ng Ligtas na Pag-browse

Ang Google Chrome at ilang partikular na third-party na browser, tulad ng ilang bersyon ng Mozilla Firefox at Safari ng Apple, ay mayroong feature na Ligtas na Pag-browse ng Google. Sa Ligtas na Pag-browse, ang impormasyon tungkol sa mga kahina-hinalang website ay ipinapadala mula sa browser na ginagamit mo at natatanggap ng mga server ng Google.

Paano gumagana ang Ligtas na Pag-browse

Pana-panahong nakikipag-ugnayan ang iyong browser sa mga server ng Google upang i-download ang pinakabagong listahan ng "Ligtas na Pag-browse," na naglalaman ng mga natukoy nang phishing at malware site. Ang pinakabagong kopya ng listahan ay lokal na sino-store sa iyong system. Hindi nangongolekta ang Google ng anumang impormasyon ng account o iba pang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan bilang bahagi ng pakikipag-ugnayang ito. Gayunpaman, nakakatanggap ito ng karaniwang impormasyon ng log, kabilang ang IP address at cookies.

Ang bawat site na bibisitahin mo ay susuriin batay sa listahan ng Ligtas na Pag-browse sa iyong system. Kung may tutugma, magpapadala ang iyong browser sa Google ng naka-hash at hindi buong kopya ng URL ng site upang magawa ng Google na magpadala ng higit pang impormasyon sa browser mo. Hindi matutukoy ng Google ang totoong URL mula sa impormasyong ito. Matuto pa.

Partikular sa Chrome ang mga sumusunod na feature ng Ligtas na Pag-browse:

 • Kung na-on mo ang Enhanced Protection mode ng Ligtas na Pag-browse, magbibigay ang Chrome ng mga karagdagang proteksyon, at magpapadala ito ng karagdagang data sa Google, gaya ng inilalarawan sa mga setting ng Chrome. Matuto pa. Puwede ring maging available ang ilan sa mga feature na ito bilang mga standalone na feature, na napapailalim sa mga hiwalay na kontrol, kung saan naka-enable ang Standard Protection.

 • Kung na-on mo ang "Gawing mas mahusay ang mga paghahanap at pag-browse / Ipadala sa Google ang mga URL ng mga page na iyong binisita” at naka-enable ang Ligtas na Pag-browse, ipapadala ng Chrome sa Google ang buong URL ng bawat site na binibisita mo para matukoy kung ligtas ang site na iyon. Kung isi-sync mo rin ang iyong history ng pag-browse nang walang passphrase sa pag-sync, pansamantalang mauugnay sa Google account mo ang mga URL na ito para makapagbigay ng mas naka-personalize na proteksyon. Naka-disable ang feature na ito sa incognito at guest mode.

 • Ang ilang bersyon ng Chrome ay nagtatampok ng teknolohiya ng Ligtas na Pag-browse na maaaring tumukoy ng mga potensyal na mapaminsalang site at mga potensyal na mapanganib na uri ng file na hindi pa alam ng Google. Ang buong URL ng site o potensyal na mapanganib na file ay maaari ding ipadala sa Google upang makatulong na matukoy kung mapaminsala ang site o file.

 • Gumagamit ang Chrome ng teknolohiya ng Ligtas na Pag-browse upang pana-panahong i-scan ang iyong computer, upang maka-detect ng mga hindi kanais-nais na software na pumipigil sa iyong baguhin ang mga setting mo o nakakahadlang sa seguridad at stability ng iyong browser sa iba pang paraan. Matuto pa. Kung may ma-detect na ganitong uri ng software, maaaring ialok sa iyo ng Chrome ang opsyong i-download ang Chrome Cleanup Tool upang alisin ito.

 • Maaari mong piliing magpadala ng karagdagang data upang makatulong na pahusayin ang Ligtas na Pag-browse kapag nag-access ka ng site na mukhang may malware o kapag naka-detect ang Chrome ng hindi kanais-nais na software sa iyong computer. Matuto pa.

 • Kung gagamitin mo ang password manager ng Chrome, susuriin ng Ligtas na Pag-browse sa Google kapag naglagay ka ng anumang naka-save na password sa hindi pangkaraniwang page para maprotektahan ka sa mga phishing na pag-atake. Hindi ipinapadala ng Chrome ang iyong mga password sa Google bilang bahagi ng proteksyong ito. Dagdag pa rito, pinoprotektahan ng Ligtas na Pag-browse ang password ng iyong Google Account. Kung inilagay mo ito sa posibleng site ng phishing, ipo-prompt ka ng Chrome na palitan ang password ng iyong Google Account. Kung isi-sync mo ang iyong history ng pag-browse, o kung naka-sign ka sa Google Account mo at pipiliin mong abisuhan ang Google, ifa-flag din ng Chrome ang iyong Google Account bilang posibleng na-phish.

 • Kung naka-sign in ka sa iyong Google Account, babalaan ka rin ng Chrome kapag gumamit ka ng username at password na posibleng na-expose sa isang paglabag sa data. Para masuri, kapag nag-sign in ka sa isang site, magpapadala ang Chrome sa Google ng hindi buong hash ng iyong username at iba pang naka-encrypt na impormasyon tungkol sa password mo, at magbabalik ang Google ng listahan ng mga posibleng tugma mula sa mga kilalang paglabag. Ginagamit ng Chrome ang listahang ito para tukuyin kung na-expose ang iyong username at password. Hindi nalalaman ng Google ang iyong username o password, o kung na-expose ang mga ito, bilang bahagi ng prosesong ito. Puwedeng i-disable ang feature na ito sa mga setting ng Chrome. Matuto pa.

 • Sa mga desktop at Android na bersyon ng Chrome, puwede mong piliing i-disable ang feature na Ligtas na Pag-browse sa mga setting ng Chrome anumang oras. Sa mga iOS na bersyon ng Chrome, kinokontrol ng Apple ang teknolohiya ng Ligtas na Pag-browse na ginagamit ng iyong device at posible itong magpadala ng data sa mga provider ng Ligtas na Pag-browse maliban sa Google.

Mga palakad sa privacy ng mga app, extension, tema, serbisyo, at iba pang add-on

Maaari kang gumamit ng mga app, extension, tema, serbisyo, at iba pang add-on sa Chrome, kabilang ang ilang maaaring naka-preinstall o kasama sa Chrome. Ang mga add-on na binuo at ibinibigay ng Google ay maaaring makipag-ugnayan sa mga server ng Google at napapailalim ang mga ito sa Patakaran sa Privacy ng Google maliban na lang kung may ibang nakasaad. Ang mga add-on na binuo at ibinibigay ng iba ay responsibilidad ng mga creator ng add-on at maaaring may ibang patakaran sa privacy ang mga ito.

Pamamahala sa mga add-on

Bago mag-install ng add-on, dapat mong suriin ang mga hinihiling na pahintulot. Ang mga add-on ay maaaring magkaroon ng pahintulot na gumawa ng iba't ibang bagay, tulad ng:

 • Mag-store, mag-access, at magbahagi ng data na lokal na naka-store o nasa iyong Google Drive account
 • Tumingin at mag-access ng content sa mga website na binibisita mo
 • Gamitin ang mga notification na ipinapadala sa pamamagitan ng mga server ng Google

Maaaring makipag-ugnayan ang Chrome sa mga add-on sa ilang iba't ibang paraan:

 • Tinitingnan kung may mga update
 • Nagda-download at nag-i-install ng mga update
 • Pagpapadala ng mga indicator ng paggamit sa Google tungkol sa mga add-on

Ang ilang add-on ay maaaring mangailangan ng access sa unique identifier para sa digital rights management o para sa paghahatid ng push messaging. Maaari mong i-disable ang paggamit ng mga identifier sa pamamagitan ng pag-aalis ng add-on sa Chrome.

Maaaring pana-panahong makatuklas ang Google ng add-on na may banta sa seguridad, lumalabag sa mga tuntunin ng developer para sa Chrome Web Store, o lumalabag sa iba pang legal na kasunduan, batas, regulasyon, o patakaran. Pana-panahong nagda-download ang Chrome ng listahan ng mapapanganib na add-on na ito upang i-disable o alisin ang mga ito sa iyong system.

Impormasyon sa Privacy ng Log ng Server

Tulad ng karamihan ng mga website, awtomatikong itinatala ng aming mga server ang mga kahilingan ng page na ginagawa kapag bumibisita ka sa aming mga site. Karaniwang kasama sa "mga log ng server" na ito ang iyong kahilingan sa web, Internet Protocol address, uri ng browser, wika ng browser, petsa at oras ng kahilingan mo, at isa o higit pang cookies na maaaring tumutukoy sa iyong browser.

Ganito ang hitsura ng isang halimbawa ng karaniwang entry sa log kung saan ang hinahanap ay "mga sasakyan," na sinusundan ng mga detalye ng mga bahagi nito:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 - http://gsearch.azurewebsites.net/search?q=cars - Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 740674ce2123e969

 • 123.45.67.89 ang Internet Protocol address na itinalaga ng ISP ng user sa user. D; depende sa serbisyo ng user, maaaring magtalaga ang service provider ng ibang address sa user sa tuwing kokonekta siya sa Internet.;
 • Ika- 25/Mar/2003 10:15:32 ang petsa at oras ng query.;
 • http://gsearch.azurewebsites.net/search?q=cars ang hiniling na URL, kabilang ang query sa paghahanap.;
 • Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 ang browser at operating system na ginagamit.;
 • 740674ce2123a969 ang unique cookie ID na naitalaga sa partikular na computer na ito noong una itong bumisita sa isang site ng Google. (Ang cookies ay maaaring i-delete ng mga user. Kung na-delete ng user ang cookie sa computer mula noong huli siyang bumisita sa Google, ito ang magiging unique cookie ID na itatalaga sa kanyang device sa susunod na bumisita ang user sa Google mula sa partikular na computer na iyon).

Higit pang impormasyon

Ang impormasyong natatanggap ng Google kapag ginagamit mo ang Chrome ay ginagamit at pinoprotektahan sa ilalim ng Patakaran sa Privacy ng Google. Ang impormasyong natatanggap ng iba pang operator ng website at developer ng add-on, kabilang ang cookies, ay napapailalim sa mga patakaran sa privacy ng mga website na iyon.

Magkakaiba ang mga batas sa proteksyon ng data sa bawat bansa, kung saan nagbibigay ng mas maigting na proteksyon ang iba kumpara sa iba pa. Saanman ipinoproseso ang iyong impormasyon, inilalapat namin ang mga parehong proteksyong inilalarawan sa Patakaran sa Privacy ng Google. Sumusunod din kami sa ilang partikular na legal na framework na nauugnay sa paglilipat ng data, kabilang ang mga European na framework na inilalarawan sa aming page ng Mga Framework para sa Paglilipat ng Data. Matuto pa.

Mga Pangunahing Termino

Cookies

Ang cookie ay isang maliit na file na naglalaman ng string ng mga character na ipinapadala sa iyong computer kapag bumisita ka sa isang website. Kapag muli mong binisita ang site, nabibigyang-daan ng cookie ang site na iyon na makilala ang iyong browser. Maaaring mag-store ang cookies ng mga kagustuhan ng user at iba pang impormasyon. Maaari mong i-configure ang iyong browser na tanggihan ang lahat ng cookies o isaad kapag may ipinapadalang cookie. Gayunpaman, maaaring hindi gumana nang maayos ang ilang feature o serbisyo ng website kapag walang cookies. Matuto pa tungkol sa kung paano gumagamit ang Google ng cookies at kung paano gumagamit ang Google ng data, kabilang ang cookies, kapag ginagamit mo ang mga site o app ng aming mga partner.

Google Account

Maaari mong i-access ang ilan sa aming mga serbisyo sa pamamagitan ng pag-sign up para sa Google Account at pagbibigay sa amin ng ilang personal na impormasyon (karaniwan ay ang iyong pangalan, email address, at password). Gagamitin ang impormasyon ng account na ito upang i-authenticate ka kapag nag-access ka ng mga serbisyo ng Google at protektahan ang iyong account sa hindi awtorisadong pag-access ng iba. Maaari mong i-edit o i-delete ang iyong account anumang oras sa pamamagitan ng mga setting ng Google Account mo.