תקנון תוכנית Gmail

תקנון התוכנית של Gmail ממלא תפקיד חשוב בשמירה על חוויה חיובית עבור כל משתמשי Gmail. הקפד לחזור ולבדוק אותו מדי פעם, מאחר שהתקנון עשוי להשתנות. למידע נוסף, עיין גם בתנאים ובהגבלות של Google.

ספאם ודואר בכמות גדולה

אין להשתמש ב-Gmail להפצת ספאם או אימייל מסחרי לא רצוי.

אין להשתמש ב-Gmail לשליחת אימייל שמפר את החוק CAN-SPAM או חוקים אחרים למניעת ספאם; לשלוח אימייל בלתי מורשה באמצעות שרתים פתוחים של צד שלישי; או להפיץ את כתובות האימייל של אנשים ללא הסכמתם.

אין לבצע אוטומציה של הממשק של Gmail לשליחה, מחיקה או סינון של הודעות אימייל, באופן שעלול להטעות את לרמות את המשתמשים.

חשוב לזכור שההגדרה שלך לאימייל "לא רצוי" או "שלא התבקש" עשויה להיות שונה מנקודת המבט של הנמענים שאליהם אתה שולח אימייל. יש לנקוט שיקול דעת בעת שליחת אימייל למספר גדול של נמענים, גם אם הנמענים בחרו לקבל ממך הודעות אימייל בעבר. כאשר משתמשים ב-Gmail מסמנים הודעות אימייל כספאם, גדל הסיכוי שהודעות שתשלח בעתיד יסווגו גם הן כספאם על ידי המערכות שלנו למניעת שימוש לרעה.

יצירת מספר חשבונות Gmail ושימוש בהם

אין ליצור מספר חשבונות, או להשתמש בכמה חשבונות, במטרה להפר את המדיניות של Google, לעקוף את הגבלות החשבון של Gmail, להערים על מסננים או להתחמק מההגבלות החלות על חשבונך. (לדוגמה, אם נחסמת על ידי משתמש אחר או שחשבון Gmail שלך הושבת עקב שימוש לרעה, אל תיצור חשבון חלופי שבו תעסוק בפעילות דומה).

כמו כן, אסור ליצור חשבונות Gmail באמצעים אוטומטיים ולא לקנות, למכור, לסחור או למכור מחדש חשבונות Gmail לאנשים אחרים.

תוכנה זדונית

אין להשתמש ב-Gmail להעברת וירוסים, תוכנות זדוניות, תולעים, פגמים, סוסים טרויאניים, קבצים פגומים או כל פריט אחר בעל אופי הרסני או מטעה. בנוסף, אין להפיץ תוכן שפוגע בפעולה של רשתות, שרתים או תשתית אחרת ששייכת ל-Google או לאחרים.

מעשי מרמה, דיוג ושיטות מטעות אחרות

אין לגשת לחשבון Gmail של משתמש אחר ללא הרשאה מפורשת ממנו. אין להשתמש ב-Gmail כדי לרמות, להטעות או להונות משתמשים אחרים כדי לגרום להם לשתף מידע בתואנות שווא.

אין לדוג נתוני משתמשים כגון פרטי כניסה, סיסמאות, פרטים פיננסיים או מספרי זהות, ואין להשתמש ב-Gmail כחלק מתחבולה שנועדה לרמות אחרים.

בטיחות ילדים

ל-Google יש מדיניות של אפס סובלנות לגבי תמונות של התעללות מינית בילדים. אם נגלה תוכן כזה, נדווח עליו למרכז הלאומי לילדים נעדרים ונפגעי פגיעה מינית, כנדרש לפי חוק. כמו כן, ייתכן שנטיל עונשים על חשבונות Gmail של המעורבים במקרה, כולל סגירת החשבונות.

זכויות יוצרים

יש לכבד את חוקי זכויות היוצרים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של אחרים, לרבות פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים או זכויות קניין אחרות. כמו כן, אין לעודד אנשים אחרים או לשכנע אותם להפר זכויות קניין רוחני. כדי לדווח ל-Google על הפרה של זכויות יוצרים, אפשר להשתמש בטופס הזה.

הטרדה

אין להשתמש ב-Gmail כדי להטריד או להפחיד אנשים אחרים או כדי לאיים עליהם. אם נגלה שמישהו משתמש ב-Gmail למטרות האלה, אנו עשויים להשבית את חשבונו.

פעילות בלתי חוקית

יש להשתמש במוצר באופן חוקי. אל תשתמש ב-Gmail לקידום פעילויות בלתי חוקיות, ארגון פעילויות כאלה או עיסוק בהן.