Dodatni uvjeti pružanja usluge za Google Chrome i Chrome OS

Korištenjem Chromea ili OS Chromea prihvaćate Googleove uvjete pružanja usluge na https://policies.google.com/terms i ove Dodatne uvjete pružanja usluge za Google Chrome i OS Chrome.

Ovi Dodatni uvjeti pružanja usluge za Google Chrome i OS Chrome primjenjuju se na izvršnu verziju koda Chromea i OS-a Chrome. Većina otvorenog izvornog koda za Chrome dostupna je besplatno u skladu s ugovorima o licenci za softver otvorenog izvornog koda na stranici https://code.google.com/chromium/terms.html.

Na vašu upotrebu određenih komponenti Chromea i OS-a Chrome primjenjuju se sljedeći uvjeti:

AVC

OVAJ JE PROIZVOD LICENCIRAN U SKLADU S LICENCOM AVC PATENT PORTFOLIO ZA OSOBNU UPOTREBU KORISNIKA ILI SLIČNU UPOTREBU, PRI ČEMU KORISNIK NE PRIMA NADOKNADU ZA (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA U SKLADU S VIZUALNIM STANDARDOM AVC ("AVC VIDEOZAPIS") I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJE SU KODIRALI KORISNICI U OKVIRU OSOBNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI SU DOBIVENI OD PARTNERA LICENCIRANOG ZA PRUŽANJE AVC VIDEOZAPISA. LICENCA SE NE DAJE NITI PODRAZUMIJEVA ZA BILO KOJU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C. VIDI HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome može uključivati jednu ili više komponenata koje pružaju tvrtke Adobe Systems Incorporated i Adobe Software Ireland Limited (zajedničkim nazivom "Adobe"). Upotreba Adobe softvera kakvog ga pruža Google ("Adobe softver") podliježe sljedećim dodatnim uvjetima ("Adobe uvjeti"). Vi, kao pravna osoba koja prima softver Adobe, u daljnjem ćete se tekstu nazivati "Korisnik podlicencije".

1. Licencna ograničenja.

(a) Flash Player, verzija 10.x osmišljen je samo kao dodatak pregledniku. Korisnik podlicencije ne smije izmjenjivati niti distribuirati ovaj softver Adobe za neku drugu upotrebu osim kao dodatak pregledniku za reprodukciju sadržaja na web-stranici. Na primjer, Korisnik podlicencije neće izmjenjivati ovaj softver Adobe radi omogućavanja interoperabilnosti s aplikacijama koje rade izvan preglednika (npr. samostalne aplikacije, widgeti, sučelja uređaja).

(b) Korisnik podlicencije neće putem sučelja dodatka preglednika izlagati API-je za Flash Player, verzija 10.x na način koji bi omogućio da se takvo proširenje upotrebljava za reprodukciju sadržaja s web-stranice kao samostalna aplikacija.

(c) Softver Chrome Reader ne smije se upotrebljavati za prikazivanje PDF ili EPUB dokumenata koji upotrebljavaju protokole za upravljanje digitalnim pravima (DRM) ili neke druge sustave osim Adobe DRM.

(d) Adobe DRM mora biti omogućen u Softveru Chrome Reader za sve PDF i EPUB dokumente zaštićene u skladu s Adobe DRM.

(e) Softver Chrome Reader ne smije, osim ako tehničkim specifikacijama nije izričito dozvoljeno, onemogućiti mogućnosti koje pruža Adobe u softveru Adobe, uključujući, ali bez ograničenja, podršku za PDF i EPUB formate te Adobe DRM.

2. Elektronički prijenos. Korisnik podlicencije može dozvoliti preuzimanje softvera Adobe s web-lokacije, interneta, intraneta ili slične tehnologije ("Elektronički prijenos") pod uvjetom da je suglasan s time da njegovo distribuiranje softvera Adobe, uključujući na CD-ROM-u, DVD-ROM-u ili drugim medijima za pohranu i elektroničkim prijenosom, podliježe razumnim sigurnosnim mjerama radi sprječavanja neovlaštenog korištenja. U vezi s ovdje odobrenim elektroničkim prijenosom Korisnik podlicencije se slaže da će primijeniti sva razumna ograničenja koja je odredio Adobe, uključujući ona vezana uz sigurnost i/ili distribuciju krajnjim korisnicima proizvoda korisnika podlicencije.

3. EULA i uvjeti distribucije.

(a) Korisnik podlicencije osigurat će distribuciju softvera Adobe krajnjim korisnicima u skladu sa zakonski provedivim licencnim ugovorom za krajnjeg korisnika, u korist Korisnika podlicencije i njegovih dobavljača, koji sadrži najmanje sljedeće minimalne uvjete ("Licenca za krajnjeg korisnika"): (i) zabranu distribucije i kopiranja, (ii) zabranu izmjena i izvedenih radova, (iii) zabranu dekompilacije, obrnutog inženjeringa, rastavljanja ili drugog reduciranja softvera Adobe na čovjeku razumljiv način, (iv) odredbu kojom se naznačuje da je Proizvod korisnika podlicencije (kako je definiran u Odjeljku 8) u vlasništvu Korisnika podlicencije i njegovih davatelja licence, (v) odricanje od odgovornosti za neizravne, posebne, slučajne, kažnjive i posljedične štete, te (vi) ostala odricanja od odgovornosti i ograničenja u skladu sa standardima branše, uključujući: odricanje od odgovornosti za sva primjenjiva zakonska jamstva, u maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom.

(b) Korisnik podlicencije pobrinut će se da se softver Adobe distribuira distributerima Korisnika podlicencije u skladu sa zakonski provedivim licencnim ugovorom o distribuciji, u korist Korisnika podlicencije i njegovih dobavljača, koji sadrži uvjete koji štite Adobe u istoj mjeri kao i uvjeti tvrtke Adobe.

4. Otvoreni kôd. Korisnik podlicencije trećim stranama neće izravno ili neizravno dati, niti navodno davati, pravo ili povlasticu koja je u intelektualnom vlasništvu tvrtke Adobe ili vlasnička prava koja bi takvo intelektualno vlasništvo podvrgnula licenci ili shemi otvorenog kôda u kojoj se tumači ili se može tumačiti da postoji zahtjev da se kao uvjet za upotrebu, izmjenu i/ili distribuciju softver Adobe mora: (i) otkriti ili distribuirati u obliku izvornog koda, (ii) licencirati u svrhu stvaranja izvedenih radova ili (iii) da se može redistribuirati bez naknade. U svrhu pojašnjenja, prethodno ograničenje Korisnika podlicencije ne sprječava u distribuciji, a Korisnik podlicencije distribuirat će softver Adobe u paketu s Googleovim softverom, bez naknade.

5. Dodatni uvjeti. U pogledu ažuriranja, nadogradnji i novih verzija softvera Adobe (zajedničkim nazivom "Nadogradnje") koje se pružaju Korisniku podlicencije, Adobe zadržava pravo odrediti dodatne uvjete i odredbe koji su primjenjivi isključivo na nadogradnju i njene buduće verzije te isključivo u onoj mjeri u kojoj Adobe postavlja takva ograničenja za korisnike licence takve nadogradnje. Ako nije suglasan s tim dodatnim uvjetima ili odredbama, Korisnik podlicencije neće imati licencnih prava u pogledu takve nadogradnje, a njegova licencna prava u pogledu softvera Adobe automatski će se prekinuti 90. dan od datuma kada su ti dodatni uvjeti Korisniku podlicencije stavljeni na raspolaganje.

6. Obavijesti o vlasničkim pravima. Korisnik podlicencije obvezuje se, a isto će zahtijevati i od svojih distributera, da neće izbrisati ili na drugi način promijeniti obavijesti o autorskim pravima, zaštitne znakove, logotipe ili druge obavijesti o vlasničkim pravima tvrtke Adobe (i njezinih davatelja licenci, ako postoje) koje se prikazuju na ili u softveru Adobe ili pratećim materijalima.

7. Tehnički zahtjevi. Korisnik podlicencije i njegovi distributeri smiju distribuirati softver Adobe i/ili nadogradnju jedino na uređaje (i) koji zadovoljavaju tehničke specifikacije objavljene na web-lokaciji http://www.adobe.com/mobile/licensees (ili web-lokaciji koja se na nju nadovezuje) te (ii) koje je potvrdio Adobe kako je opisano u nastavku.

8. Potvrda i ažuriranje. Korisnik podlicencije mora tvrtki Adobe poslati na potvrdu svaki svoj proizvod (i sve njegove verzije) koji sadrži softver Adobe i/ili njegovu nadogradnju ("Proizvod korisnika podlicencije") koji ne zadovoljava kriterije za izuzimanje od potvrđivanja uređaja koje objavljuje Google, a potvrđuje Adobe. Korisnik podlicencije obvezan je platiti svaki svoj podnesak u nabavci paketa za potvrdu od tvrtke Adobe pod u tom trenutku važećim uvjetima navedenima na stranici http://flashmobile.adobe.com/. Proizvod korisnika podlicencije koji ne prođe potvrdu ne smije se distribuirati. Potvrđivanje se provodi prema u tom trenutku važećem postupku tvrtke Adobe opisanom na stranici http://flashmobile.adobe.com/ ("Potvrda").

9. Središnje mjesto za profile i uređaje. Od Korisnika podlicencije zahtijevat će se da unese određene informacije o profilu Proizvoda korisnika podlicencije, bilo tijekom postupka potvrde ili neke druge metode, a Korisnik podlicencije te će informacije pružiti tvrtki Adobe. Adobe smije (i) upotrijebiti te informacije o profilu u okviru razumne potrebe za potvrdu Proizvoda korisnika podlicencije (ako takav proizvod podliježe potvrđivanju) te (ii) prikazivati te informacije o profilu u sustavu "Adobe Device Intelligence" koji se nalazi na stranici https://devices.adobe.com/partnerportal/ i učiniti ih dostupnima putem Adobeovih alata i usluga za stvaranje i razvoj kako bi omogućio razvojnim programerima i krajnjim korisnicima uvid u to kako se sadržaj i aplikacije prikazuju u Proizvodima korisnika podlicencije (npr. kako se slike videozapisa prikazuju na određenim telefonima).

10. Izvoz. Korisnik podlicencije priznaje da zakoni i propisi Sjedinjenih Država ograničuju izvoz i ponovni izvoz roba i tehničkih podataka porijeklom iz Sjedinjenih Država, što može uključivati softver Adobe. Korisnik podlicencije suglasan je da neće izvoziti ili ponovo izvoziti softver Adobe bez odgovarajućih dozvola Sjedinjenih Država ili stranih zemalja, ako je primjenjivo.

11. Uvjeti za propuštanje tehnologije.

(a) Osim u skladu s primjenjivim dozvolama ili ugovorima, od primjenjivih strana ili s njima, Korisnik podlicencije neće upotrijebiti niti će dozvoliti upotrebu softvera Adobe za kodiranje ili dekodiranje podataka samo mp3 audiozapisa (.mp3) na bilo kojem uređaju koji nije osobno računalo (npr. mobitel ili digitalni prijamnik), niti smije mp3 programe za kodiranje ili dekodiranje koji su sadržani u softveru Adobe upotrebljavati neki drugi proizvod. Softver Adobe smije se upotrebljavati za kodiranje ili dekodiranje MP3 podataka sadržanih u swf ili flv datotekama koje sadrže videozapise, slike ili druge podatke. Korisnik podlicencije priznaje da upotreba softvera Adobe za uređaje koji nisu osobna računala, kako je opisano u zabranama u ovom odjeljku, može zahtijevati plaćanje licencnih naknada ili drugih iznosa trećim stranama koje mogu biti vlasnici prava intelektualnog vlasništva vezanog uz MP3 tehnologiju te da niti Adobe niti Korisnik podlicencije za takvu upotrebu nisu platili nikakve naknade ili druge iznose na temelju prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Ako mu je za takvu upotrebu potreban program za kodiranje ili dekodiranje MP3 podataka, korisnik podlicencije je odgovoran za dobivanje potrebne licence za intelektualno vlasništvo, uključujući sva primjenjiva patentna prava.

(b) Korisnik podlicencije neće upotrebljavati, kopirati, reproducirati ni izmjenjivati (i) izvorni kôd On2 (koji se u nastavku navodi kao komponenta izvornog koda) koji omogućuje softveru Adobe dekodiranje videozapisa u format datoteke Flash video (.flv ili .f4v) te (ii) izvorni kôd Sorenson Spark (koji se u nastavku navodi kao komponenta izvornog koda) u ograničenu svrhu popravljanja programskih pogrešaka i poboljšanju rada softveru Adobe. Svi kodeci isporučeni sa softverom Adobe smiju se upotrebljavati i distribuirati jedino kao sastavni dio softvera Adobe i ne smije im pristupati nijedna druga aplikacija, uključujući Googleove aplikacije.

(c) Izvorni kôd smije se isporučivati s kodekom AAC i/ili kodekom HE-AAC ("AAC kodek"). Uvjet je za upotrebu kodeka AAC da Korisnik podlicencije nabavi valjanu patentnu licencu koja pokriva potrebne patente u skladu s uvjetima licenciranja VIA Licencing za krajnje proizvode na kojima ili u kojima se kodek AAC upotrebljava. Korisnik podlicencije priznaje i suglasan je da Adobe Korisniku podlicencije ili njegovim podlicenciranim korisnicima ne pruža patentnu licencu za kodek AAC u okviru ovog Ugovora.

(d) IZVORNI KÔD MOŽE SADRŽAVATI KÔD KOJI JE LICENCIRAN U SKLADU S LICENCOM AVC PATENT PORTFOLIO ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU KORISNIČKU UPOTREBU ZA (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA U SKLADU S AVC STANDARDOM ("AVC VIDEOZAPISI") I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJE SU KODIRALI KORISNICI U OKVIRU OSOBNE I NEKOMERCIJALNE DJELATNOSTI I/ILI KOJI SU DOBIVENI OD PRUŽATELJA VIDEOSADRŽAJA KOJI SU LICENCIRANI ZA PRUŽANJE AVC VIDEOZAPISA. LICENCA SE NE DAJE NITI PODRAZUMIJEVA ZA BILO KOJU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C. Pogledajte http://www.mpegla.com

12. Ažuriraj. Korisnik podlicencije neće zaobići napore tvrtki Google i Adobe za ažuriranje softvera Adobe ni u jednom Proizvodu korisnika podlicencije u kojem je softver Adobe sadržan u paketu s Googleovim softverom ("Proizvodi korisnika podlicencije").

13. Obavijesti o navođenju porijekla i vlasništvu. Korisnik podlicencije dužan je navesti softver Adobe u javno dostupnim specifikacijama Proizvoda korisnika podlicencije i uključiti odgovarajuću upotrebu robne marke softvera Adobe (izričito isključujući logotip tvrtke Adobe) na pakiranju ili marketinškim materijalima Proizvoda korisnika podlicencije u skladu s upotrebom robne marke ostalih proizvoda trećih strana sadržanih u Proizvodu korisnika podlicencije.

14. Isključivanje jamstava. SOFTVER ADOBE STAVLJA SE NA RASPOLAGANJE KORISNIKU PODLICENCIJE ZA UPOTREBU I REPRODUKCIJU U STANJU "KAKAV JEST" I ADOBE NE DAJE JAMSTVA ZA NJEGOVO KORIŠTENJE ILI USPJEŠNOST. ADOBE I NJEGOVI DOBAVLJAČI NE JAMČE NITI MOGU JAMČITI USPJEŠNOST ILI REZULTATE DOBIVENE UPOTREBOM SOFTVERA ADOBE. IZUZEV JAMSTAVA, UVJETA, TVRDNJI ILI ODREDABA U MJERI U KOJOJ ISTE NE MOGU ILI NE SMIJU BITI ISKLJUČENE ILI OGRANIČENE PRIMJENJIVIM ZAKONIMA NA KORISNIKA PODLICENCIJE U NJEGOVOJ SUDSKOJ NADLEŽNOSTI, ADOBE I NJEGOVI DOBAVLJAČI NE DAJU JAMSTVA, UVJETE, TVRDNJE ILI ODREDBE (IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE USTAVOM, OPĆIM PRAVOM, OBIČAJNIM PRAVOM, UPOTREBOM ILI NA DRUGI NAČIN) NI PO KOJEM PITANJU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH STRANA, PRIMJERENOST ZA PRODAJU, INTEGRIRANJE, ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU ILI PRILAGOĐENOST ZA BILO KOJU POSEBNU SVRHU. KORISNIK PODLICENCIJE SUGLASAN JE DA NEĆE DAVATI JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, U IME TVRTKE.

15. Ograničenje odgovornosti. ADOBE ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE SE SMATRATI ODGOVORNIMA KORISNICIMA LICENCE ZA BILO KOJE ŠTETE, POTRAŽIVANJA I TROŠKOVE ILI POSLJEDIČNE, NEIZRAVNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, KAO NI ZA GUBITAK ZARADE ILI UŠTEDE, ČAK NI AKO JE PREDSTAVNIK TVRTKE ADOBE BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVOG GUBITKA, ŠTETE, POTRAŽIVANJA ILI TROŠKOVA, ILI ZA BILO KOJU ŽALBU TREĆE STRANE. PRETHODNA OGRANIČENJA I IZUZEĆA PRIMJENJUJU SE U MJERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM U SUDSKOJ NADLEŽNOSTI KOJOJ KORISNIK PODLICENCIJE PRIPADA. CJELOKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE ADOBE I NJENIH DOBAVLJAČA U OKVIRU ILI U VEZI S OVIM UGOVOROM OGRANIČENA JE NA TISUĆU DOLARA (1.000 USD). Ništa sadržano u ovom Ugovoru ne ograničuje odgovornost tvrtke Adobe prema Korisniku podlicencije u slučaju smrti ili ozljede osoba koje nastanu kao posljedica nemara ili prijevare tvrtke Adobe. Adobe djeluje u ime svojih dobavljača u svrhu odricanja od odgovornosti, izuzeća i/ili ograničenja obveza, jamstava i odgovornosti kako je definirano ovim Ugovorom, ali ne u drugim pogledima i ni u koju drugu svrhu.

16. Uvjeti zaštite sadržaja

(a) Definicije.

"Pravila sukladnosti i otpornosti" dokument su koji postavlja pravila sukladnosti i otpornosti za softver Adobe koji se nalazi na stranici http://www.adobe.com/mobile/licensees ili web-lokaciji koja se na nju nadovezuje.

"Funkcije zaštite sadržaja" obuhvaćaju one aspekte softvera Adobe koji su osmišljeni za osiguravanje sukladnosti s Pravilima o sukladnosti i otpornosti te za sprječavanje reprodukcije, kopiranja, izmjene, redistribucije ili drugih radnji u pogledu digitalnog sadržaja koji se distribuira za upotrebu korisnicima softvera Adobe kada vlasnici takvog digitalnog sadržaja ili njihovi licencirani distributeri nisu odobrili takve radnje.

"Kôd za zaštitu sadržaja" jest kôd u okviru određenih označenih verzija softvera Adobe koji omogućuje Funkcije zaštite sadržaja.

"Ključ" znači kriptografsku vrijednost sadržanu u softveru Adobe za dekriptiranje digitalnog sadržaja.

(b) Licencna ograničenja. Pravo Korisnika podlicencije na ostvarivanje licencnih prava u pogledu softvera Adobe podložno je sljedećim dodatnim ograničenjima i obvezama. Korisnik podlicencije pobrinut će se da se njegovi klijenti pridržavaju tih ograničenja i obveza u istoj mjeri koja je predviđena za Korisnika podlicencije u pogledu softvera Adobe. Ako se klijenti Korisnika podlicencije ne budu pridržavali ovih dodatnih ograničenja i obveza, postupat će se kao da je materijalnu povredu uzrokovao Korisnik podlicencije.

b.1. Korisnik podlicencije i klijenti smiju distribuirati jedino softver Adobe koji je u skladu s Pravilima o sukladnosti i otpornosti kako je potvrdio Korisnik podlicencije prilikom postupka potvrde opisanog gore, u Uvjetima tvrtke Adobe.

b.2. Korisnik podlicencije neće (i) zaobilaziti funkcije zaštite sadržaja Adobe softvera, kao ni njegovih povezanih softvera, koje se upotrebljavaju za kriptiranje ili dekriptiranje digitalnog sadržaja za odobrenu upotrebu korisnicima Adobe softvera ili (ii) razvijati ili distribuirati proizvode koji su osmišljeni za zaobilaženje funkcija zaštite sadržaja bilo softvera Adobe ili ostalih Adobeovih softvera koji se upotrebljavaju za kriptiranje ili dekriptiranje digitalnih sadržaja za odobrenu upotrebu korisnicima softvera Adobe.

(c) Ključevi se ovim putem označavaju kao povjerljive informacije tvrtke Adobe, a Korisnik podlicencije pridržavat će se Postupka rukovanja izvornim kodom (Source Code Handling Procedure) tvrtke Adobe (dobiva se od tvrtke Adobe na zahtjev) u pogledu Ključeva.

(d) Oslobađanje po nalogu. Korisnik podlicencije suglasan je da kršenje ovog Ugovora može ugroziti Funkcije zaštite sadržaja softvera Adobe i može uzrokovati jedinstvenu i trajnu štetu interesima tvrtke Adobe i vlasnika digitalnih sadržaja koji se oslanjaju na Funkcije zaštite sadržaja te da novčane štete mogu biti neprikladne za njihovu punu kompenzaciju. Iz tog se razloga Korisnik podlicencije dalje slaže da Adobe može imati pravo tražiti oslobađanje po nalogu radi sprječavanja ili ograničavanja štete nastale takvim kršenjem, pored novčanih šteta.

17. Predviđeni korisnik treće strane. Tvrtke Adobe Systems Incorporated i Adobe Software Ireland Limited predviđeni su korisnici treće strane ugovora između Googlea i Korisnika podlicencije u pogledu softvera Adobe, uključujući, ali bez ograničenja, uvjete tvrtke Adobe. Korisnik podlicencije suglasan je, usprkos bilo kojoj suprotnoj tvrdnji u ovom ugovoru s Googleom, da Google smije otkriti identitet Korisnika podlicencije tvrtki Adobe i pisanim putem potvrditi da je Korisnik podlicencije stupio u obvezni odnos putem licencnog ugovora s Googleom koji uključuje uvjete tvrtke Adobe. Korisnik podlicencije mora imati ugovor sa svakim od svojih licenciranih korisnika te ako se tim licencama dozvoljava redistribucija Adobe softvera, takav ugovor mora sadržavati Adobe uvjete.

Osim toga, na upotrebu određenih komponenti OS Chromea primjenjuju se sljedeći uvjeti:

MPEG-4

OVAJ JE PROIZVOD LICENCIRAN U SKLADU S LICENCOM MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU KORISNIČKU UPOTREBU ZA (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA U SKLADU S VIZUALNIM STANDARDOM MPEG-4 ("MPEG-4 VIDEOZAPIS"\) I/ILI (ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEOZAPISA KOJE SU KODIRALI KORISNICI U OKVIRU OSOBNE I NEKOMERCIJALNE DJELATNOSTI I/ILI KOJI SU DOBIVENI OD PARTNERA KOJE JE MPEG LICENCIRAO ZA PRUŽANJE MPEG-4 VIDEOZAPISA. LICENCA SE NE DAJE NITI PODRAZUMIJEVA ZA BILO KOJU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI ONE U VEZI S PROMOTIVNOM, INTERNOM I KOMERCIJALNOM UPOTREBOM I LICENCIRANJEM, DOSTUPNE SU KOD TVRTKE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.