ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮັກສາເນື້ອຫາຂອງທ່ານທັງໝົດໄວ້ຢ່າງປອດໄພ

ຈັດເກັບ, ແບ່ງປັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນໄຟລ໌ ແລະ ໂຟນເດີຈາກອຸປະກອນມືຖື, ແທັບເລັດ ຫຼື ຄອມພິວເຕີໃດໆກໍໄດ້

ແບນເນີ
ໄອຄອນ

ເນື້ອຫາຂອງທ່ານແມ່ນປອດໄພ, ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກໃຊ້ສຳລັບການປັບແຕ່ງໂຄສະນາເປັນແບບສ່ວນຕົວ.

Drive ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງທີ່ເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ປອດໄພຫາໄຟລ໌ຂອງທ່ານ. ໄຟລ໌ທີ່ແບ່ງປັນກັບທ່ານແມ່ນມີການສະແກນຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ຈະຖືກລຶບອອກເມື່ອກວດພົບເມົາແວ, ສະແປມ, ແຣນຊອມແວ ຫຼື ການຫຼອກເອົາຂໍ້ມູນ. ແລະ Drive ແມ່ນເປັນລະບົບຄລາວແທ້ໆ, ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໄຟລ໌ໃນເຄື່ອງ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ແບນເນີ
ໄອຄອນ

ແອັບເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຄລາວທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມການເຮັດວຽກເປັນທີມໃຫ້ດີຂຶ້ນ

Drive ສາມາດເຊື່ອມກັບ Docs, Sheets ແລະ Slides ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ແອັບເດີມໃນລະບົບຄລາວທີ່ເຮັດໃຫ້ທີມງານຂອງທ່ານສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແບບສົດໆ. ສ້າງ ແລະ ແບ່ງປັນເນື້ອຫາກັບທີມຂອງທ່ານໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ, ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍ້າຍອອກຈາກເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ.

ແບນເນີ
ໄອຄອນ

ເຊື່ອມກັບເຄື່ອງມື ແລະ ແອັບທີ່ທີມຂອງທ່ານກຳລັງນຳໃຊ້ຢູ່ກ່ອນແລ້ວ

Drive ສາມາດເຊື່ອມ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ເທັກໂນໂລຢີຂອງທີມຂອງທ່ານ. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນໄຟລ໌ Microsoft Office ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນຮູບແບບໄຟລ໌ ແລະ ແກ້ໄຂ ແລະ ຈັດເກັບໄຟລ໌ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ປະເພດ, ຮວມເຖິງໄຟລ໌ PDF, CAD, ຮູບ ແລະ ອື່ນໆ.

ແບນເນີ
ໄອຄອນ

AI ຂອງ Google ແລະ ເທັກໂນໂລຢີການຊອກຫາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທີມຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນ

ຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາທີ່ຊົງພະລັງໄດ້ຖືກຝັງເຂົ້າໃນ Drive ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໄວເໜືອຄົນອື່ນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ສະດວກສະບາຍ. ແລະ ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Priority use AI ເພື່ອຄາດເດົາວ່າທ່ານກຳລັງຊອກຫາຫຍັງ ແລະ ສະແດງເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊ່ວຍໃຫ້ທີມຂອງທ່ານຊອກຫາໄຟລ໌ໄດ້ໄວຂຶ້ນສູງສຸດ 50%.

ແບນເນີ

ສຳຜັດກັບ Drive ໃນທຸກອຸປະກອນ

Drive ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢູ່ແພລດຟອມສ່ວນໃຫຍ່, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ທົ່ວທຸກໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ, ອຸປະກອນມືຖື, ແທັບເລັດ ແລະ ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.

ຫຼາຍພັນທີມແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ Drive ເພື່ອປະຕິວັດການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາແລ້ວ

ໄອຄອນ ໄອຄອນ ໄອຄອນ ໄອຄອນ ໄອຄອນ

ຜູ້ໃຊ້ແນະນຳ Drive ຫຼາຍກວ່າສິນຄ້າອື່ນ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: G2.com, Inc., ກຸມພາ 2020

4.7

4.3

4.2

4.2


Drive ສາມາດເຊື່ອມກັບເຄື່ອງມືທີ່ທີມຂອງທ່ານນຳໃຊ້ຢູ່ໄດ້

ມາເລີ່ມກັນເລີຍ

ໄອຄອນ

ສ່ວນບຸກຄົນ

ຈັດເກັບ, ແບ່ງປັນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ແລະ ໂຟນເດີຈາກອຸປະກອນມືຖື, ແທັບເລັດ ຫຼື ຄອມພິວເຕີໃດກໍໄດ້ ແລະ ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ 15GB ທຳອິດຂອງທ່ານນັ້ນແມ່ນຟຣີ.

ໄອຄອນ

ທີມ

ຊ່ວຍໃຫ້ທີມຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນ ດ້ວຍແພລດຟອມຮ່ວມເຮັດວຽກເທິງຄລາວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແບ່ງປັນ, ຈັດເກັບ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ໄອຄອນ

ອົງກອນ

ປົກປ້ອງ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນອົງການຂອງທ່ານດ້ວຍການປ້ອງກັນການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, Vault ສຳລັບການຄົ້ນພົບທາງອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ການຈັດເກັບ ແລະ ສູນຄວາມປອດໄພ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ