ຕັດສິນໃຈດ້ວຍການຂັບເຄື່ອນຂອງຂໍ້ມູນໃນ Google Sheets

ສ້າງ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນສະເປຣດຊີດອອນລາຍແບບສົດໆຈາກອຸປະກອນໃດກໍໄດ້.

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢູ່ຂໍ້ມູນຈາກບ່ອນໃດກໍໄດ້

ສ້າງຄວາມຈິງພື້ນຖານສຳລັບຂໍ້ມູນໃນສະເປຣດຊີດອອນລາຍຂອງທ່ານ, ພ້ອມກັບການແບ່ງປັນທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ການແກ້ໄຂແບບສົດໆ. ໃຊ້ຄຳເຫັນ ແລະ ມອບໝາຍລາຍການຄຳສັ່ງເພື່ອໃຫ້ການວິເຄາະເປັນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

Sheets Supercharge ການເຮັດວຽກເປັນທີມ Sheets Supercharge ການເຮັດວຽກເປັນທີມ

ເບິ່ງຂໍ້ມູນເຈາະເລິກໄດ້ໄວຂຶ້ນດ້ວຍຄຸນສົມບັດອັດສະລິຍະທີ່ມີມາໃນຕົວ

ຄຸນສົມບັດການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຕື່ມຂໍ້ມູນອັດສະລິຍະ ແລະ ການແນະນຳສູດຄິດໄລ່ຈະຊ່ວຍທ່ານວິເຄາະໄດ້ໄວຂຶ້ນໂດຍມີຂໍ້ຜິດພາດໜ້ອຍລົງ. ພ້ອມກັບຮັບຂໍ້ມູນເຈາະເລິກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍການຖາມຄຳຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນພາສາງ່າຍໆ.

Sheets ຂຽນໄດ້ໄວຂຶ້ນ Sheets ຂຽນໄດ້ໄວຂຶ້ນ

ເຊື່ອມຕໍ່ຫາແອັບ Google ອື່ນໆໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

Sheets ເຊື່ອມຕໍ່ຫາແອັບ Google ອື່ນໆທີ່ທ່ານມັກຢ່າງຮອບຄອບເພື່ອຊ່ວຍທ່ານປະຢັດເວລາ. ວິເຄາະຂໍ້ມູນ Google Forms ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນ Sheets ຫຼື ຝັງແຜນພາບ Sheets ໃນ Google Slides ແລະ Docs. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດຕອບກັບຫາຄຳເຫັນໂດຍກົງຈາກ Gmail ແລະ ນຳສະເໜີສະເປຣດຊີດຂອງທ່ານໄປໃສ່ Google Meet ໄດ້ນຳ.

Sheets ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ Sheets ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ແລະ ຄຸນສົມບັດອັດສະລິຍະໄປໃສ່ໄຟລ໌ Excel

ແກ້ໄຂສະເປຣດຊີດອອນລາຍ Microsoft Excel ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງພວກມັນ ແລະ ຂຽນວາງໃສ່ຄຸນສົມບັດການຊ່ວຍ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຂອງ Sheets ເຊັ່ນ: ຄຳເຫັນ, ຄຳສັ່ງລາຍການ ແລະ ການຕື່ມຂໍ້ມູນອັດສະລິຍະ.

Sheets ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ Sheets ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ສ້າງໂຊລູຊັນກຳນົດເອງ

ສ້າງໂຊລູຊັນກຳນົດເອງ

ເລັ່ງຄວາມໄວຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກໂດຍການສ້າງແອັບ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດສຳລັບທຸລະກິດ. ໃຊ້ AppSheet ເພື່ອສ້າງແອັບພລິເຄຊັນກຳນົດເອງຈາກ Sheets, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນໂຄດ. ຫຼື ເພີ່ມຄຸນສົມບັດກຳນົດເອງ, ລາຍການເມນູ ແລະ ມາໂຄຣດ້ວຍ Apps Script.

ເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນສົດໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ

ເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນສົດໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ

ດ້ວຍ Sheets, ທຸກຄົນຈະເຮັດວຽກຢູ່ສະເປຣດຊີດເວີຊັນຫຼ້າສຸດສະເໝີ. ແລະ ດ້ວຍການແກ້ໄຂທີ່ບັນທຶກອັດຕະໂນມັດໃນປະຫວັດເວີຊັນ, ມັນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງງ່າຍໃນການຍົກເລີກການປ່ຽນແປງ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ເບິ່ງປະຫວັດການແກ້ໄຂຂອງເຊວສະເປຣດຊີດແຕ່ລະອັນ.

ເຊື່ອມຕໍ່ຫາຂໍ້ມູນສຳຄັນໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນສຳຄັນໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ດຶງຂໍ້ມູນການວິເຄາະຈາກເຄື່ອງມືອື່ນໆທີ່ທ່ານໃຊ້, ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນລູກຄ້າຈາກ Salesforce. ລູກຄ້າອົງກອນກໍສາມາດໃຊ້ຊີດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນ BigQuery ນັບລ້ານແຖວໃນ Sheets ໄດ້ນຳ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນໂຄດໃດໆເລີຍ.

ຄວາມປອດໄພ, ການປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ປ້າຍ ISO IEC ປ້າຍ SOC ປ້າຍ FR ປ້າຍ Hipaa

ມີຄວາມເປັນປອດໄພເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ

ພວກເຮົາໃຊ້ມາດຕະການຄວາມປອດໄພລະດັບແນວໜ້າຂອງອຸດສາຫະກຳເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ຮວມທັງການປົກປ້ອງເມົາແວຂັ້ນສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, Sheets ຍັງເຮັດວຽກໃນຄລາວເປັນພື້ນຖານ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໄຟລ໌ໃນເຄື່ອງ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານນຳ.

ການເຂົ້າລະຫັດໃນເວລາສົ່ງ ແລະ ໃນເວລາຈັດເກັບ

ໄຟລ໌ທັງໝົດທີ່ອັບໂຫຼດໄປໃສ່ Google Drive ຫຼື ສ້າງຂຶ້ນໃນ Sheets ແມ່ນຖືກເຂົ້າລະຫັດໄວ້ໃນລະຫວ່າງການສົ່ງ ແລະ ໃນເວລາຈັດເກັບ.

ການປະຕິບັດຕາມເພື່ອຮອງຮັບຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດລະບຽບ

ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ, ຮວມທັງ Sheets, ແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມ ໂດຍອິດສະລະຢ່າງເປັນປະຈຳ.

ອອກແບບມາໂດຍເນັ້ນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

Sheets ປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ແຂງແກ່ນເຊັ່ນດຽວກັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງ ບໍລິການອົງກອນຂອງ Google Cloud.

ໄອຄອນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ທ່ານຄວບຄຸມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ.

ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຊ້ເນື້ອຫາ Sheets ຂອງທ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການໂຄສະນາ.

ພວກເຮົາຈະບໍ່ຂາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ກັບພາກສ່ວນທີສາມ.

ຊອກຫາແພັກເກດທີ່ເໝາະກັບທ່ານ

Google Sheets ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Google Workspace

ທຸກແພັກເກດຮວມມີ

 • ໄອຄອນ docs
 • ໄອຄອນ sheets
 • ໄອຄອນ slides
 • ໄອຄອນ forms
 • ໄອຄອນ keep
 • ໄອຄອນ sites
 • ໄອຄອນ drive
 • ໄອຄອນ gmail
 • ໄອຄອນ Meet
 • ໄອຄອນປະຕິທິນ
 • ໄອຄອນ chats

ລອງໃຊ້ Sheets for Work

ສຳລັບສ່ວນບຸກຄົນ (ຟຣີ)

ໄປຫາ Sheets

Business Standard

$12 USD

ຕໍ່ຜູ້ໃຊ້/ເດືອນ, ຂໍ້ຜູກມັດ 1 ປີ info ຫຼື $14.40 ຕໍ່ຜູ້ໃຊ້/ເດືອນ, ເມື່ອຖືກຮຽກເກັບເງິນລາຍເດືອນ

ເລີ່ມຕົ້ນ

ເບິ່ງແພັກເກດເພີ່ມເຕີມ

Google Docs
Docs, Sheets, Slides, Forms

ການສ້າງເນື້ອຫາ

done

done

Google Drive
Drive

ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນຄລາວທີ່ປອດໄພ

15 GB ຕໍ່ຜູ້ໃຊ້

2 TB ຕໍ່ຜູ້ໃຊ້

Drive ທີ່ແບ່ງປັນສຳລັບທີມຂອງທ່ານ

remove

done

Google Gmail
Gmail

ອີເມວທີ່ປອດໄພ

done

done

ອີເມວທຸລະກິດກຳນົດເອງ

remove

done

Google Meet
Meet

ການປະຊຸມວິດີໂອ ແລະ ສຽງ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 100 ຄົນ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 150 ຄົນ

ບັນທຶກການປະຊຸມໄປໃສ່ Drive ແລ້ວ

remove

done

ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຄວາມປອດໄພ
ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ການເບິ່ງແຍງລະບົບແບບຮວມສູນ

remove

done

ການຄວບຄຸມນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພແບບອີງໃສ່ກຸ່ມ

remove

done

ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ

ບໍລິການຕົວເອງອອນລາຍ ແລະ ກະດານສົນທະນາຊຸມຊົນ

ການຊ່ວຍເຫຼືອອອນລາຍຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ກະດານສົນທະນາຊຸມຊົນ

ຮ່ວມມືກັນໄດ້ຈາກບ່ອນໃດກໍໄດ້, ຢູ່ອຸປະກອນໃດກໍໄດ້

ເຂົ້າເຖິງ, ສ້າງ ແລະ ແກ້ໄຂສະເປຣດຊີດຂອງທ່ານບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສກໍຕາມ, ຈາກອຸປະກອນມືຖື, ແທັບເລັດ ຫຼື ຄອມພິວເຕີໃດກໍໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອອບລາຍຢູ່ກໍຕາມ.

Google Play store Apple app store

ພ້ອມເລີ່ມຕົ້ນຫຼືຍັງ?