„Google Chrome“ ir „Chrome“ OS papildomos paslaugų teikimo sąlygos

Naudodami „Chrome“ arba „Chrome“ OS sutinkate su „Google“ paslaugų teikimo sąlygomis, pateiktomis adresu https://policies.google.com/terms, ir šiomis „Google Chrome“ bei „Chrome“ OS papildomomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Šios „Google Chrome“ ir „Chrome“ OS papildomos paslaugų teikimo sąlygos taikomos vykdomojo kodo versijai sistemoje „Chrome“ ir „Chrome“ OS. Didžioji dalis „Chrome“ šaltinio kodo pasiekiama nemokamai pagal atvirojo šaltinio programinės įrangos licencijos sutartį adresu https://code.google.com/chromium/terms.html.

Naudojant tam tikrus „Chrome“ ir „Chrome“ OS komponentus, taikomos toliau nurodytos sąlygos.

AVC

ŠIS PRODUKTAS LICENCIJUOTAS PAGAL „AVC“ PATENTŲ PORTFELIO LICENCIJĄ, KURI LEIDŽIA KLIENTUI ASMENINIAIS IR KITAIS TIKSLAIS, KAI NĖRA ATLYGINAMA, i. KODUOTI VAIZDO ĮRAŠĄ LAIKANTIS „AVC“ STANDARTŲ („AVC“ VAIZDO ĮRAŠAS) IR (ARBA) ii. IŠŠIFRUOTI „AVC“ VAIZDO ĮRAŠĄ, KURIS BUVO UŽKODUOTAS, KAI KLIENTAS UŽSIĖMĖ ASMENINE VEIKLA, IR (ARBA) BUVO GAUTAS IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ TEIKĖJO, LICENCIJUOTO TEIKTI „AVC“ VAIZDO ĮRAŠĄ. JOKIA LICENCIJA NESUTEIKIAMA AR NENUMATOMA NAUDOTI KITAIS TIKSLAIS. PAPILDOMOS INFORMACIJOS GALIMA GAUTI IŠ „MPEG LA, L.L.C.“ ŽR. ŠIUO ADRESU: HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

„Google Chrome“ gali įtraukti mažiausiai vieną „Adobe Systems Incorporated“ ir „Adobe Software Ireland Limited“ (bendrai „Adobe“) pateiktą komponentą. Naudojant „Adobe“ programinę įrangą, kaip pateikiama „Google“ („Adobe“ programinė įranga“), taikomos šios papildomos sąlygos („Adobe“ sąlygos“). Jūs, „Adobe“ programinę įrangą gaunantis subjektas, toliau nurodomas kaip „Papildomos licencijos turėtojas“.

1. Licencijos apribojimai.

(a) 10.x versijos „Flash“ grotuvas skirtas naudoti tik kaip naršyklės papildinys. Papildomos licencijos turėtojas negali keisti ar platinti šios „Adobe“ programinės įrangos siekdamas naudoti ją kaip kažką kitą, bet ne kaip naršyklės papildinį, skirtą turiniui tinklalapyje atkurti. Pvz., Papildomos licencijos turėtojas nekeis šios „Adobe“ programinės įrangos, kad leistų jai veikti kartu su ne naršyklėje paleistomis programomis (pvz., atskiromis programomis, valdikliais, įrenginio naudotojo sąsaja).

(b) Papildomos licencijos turėtojas neatskleis jokių 10.x versijos „Flash“ grotuvo API per naršyklės papildinio sąsają tokiu būdu, kad būtų galima tokį plėtinį naudoti turiniui iš tinklalapio atkurti, kaip naudojant atskirą programą.

(c) „Chrome“ skaitytojo programinės įrangos negalima naudoti jokiems PDF ar EPUB dokumentams, kuriems naudojami skaitmeninio teisių valdymo protokolai ar kitos, ne „Adobe DRM“, sistemos, pateikti.

(d) Visiems „Adobe DRM“ apsaugotiems PDF ir EPUB dokumentams „Chrome“ skaitytojo programinėje įrangoje turi būti įgalinta „Adobe DRM“.

(e) „Chrome“ skaitytojo programinė įranga negali neleisti jokių „Adobe“ programinėje įrangoje „Adobe“ pateiktų funkcinių galimybių (kitų nei aiškiai leidžiama pagal technines specifikacijas), įskaitant PDF ir EPUB formatų bei „Adobe DRM“ palaikymą (bet tuo neapsiribojant).

2. Elektroninis perdavimas. Papildomos licencijos turėtojas gali leisti atsisiųsti „Adobe“ programinę įrangą iš svetainės, interneto, intraneto ar naudojant panašią technologiją („Elektroninis perdavimas“), jei Papildomos licencijos turėtojas sutinka, kad bet koks Papildomos licencijos turėtojo „Adobe“ programinės įrangos platinimas, įskaitant naudojant CD-ROM, DVD-ROM ar kitą saugojimo mediją ir Elektroninį perdavimą, jei aiškiai leidžiama, nustatomas pagal pagrįstas saugumo priemones, siekiant apsaugoti nuo neteisėto naudojimo. Atitinkamai pagal šiuo dokumentu patvirtintą Elektroninį perdavimą Papildomos licencijos turėtojas sutinka taikyti bet kokius pagrįstus „Adobe“ nustatytus naudojimo apribojimus, įskaitant tuos, kurie susiję su saugumu, ir (arba) platinimo galutiniams Papildomos licencijos turėtojo produkto naudotojams apribojimą.

3. GNLS ir platinimo sąlygos.

(a) Papildomos licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad „Adobe“ programinė įranga galutiniams naudotojams būtų platinama pagal vykdomąją galutinio naudotojo licencijos sutartį Papildomos licencijos turėtojo ir jo teikėjų naudai, įvykdžius kiekvieną iš šių minimalių sąlygų („Galutinio naudotojo licencija“): (i) draudimas platinti ir kopijuoti, (ii) draudimas keisti ir kurti išvestinius darbus, (iii) draudimas dekompiliuoti, perdaryti, išskaidyti ir kitaip mažinti „Adobe“ programinę įrangą, kad ji būtų suprantamos žmonėms formos, (iv) nuostata, nurodanti Papildomos licencijos turėtojo ir jos licencijos davėjų produkto nuosavybės teises (kaip nurodyta 8 skiltyje), (v) netiesioginių, specialių, atsitiktinių, baudžiamųjų ir pasekminių nuostolių atsisakymas ir (vi) kiti pramonės standarto atsisakymai ir apribojimai, įskaitant, jei galioja, visų galiojančių įstatyminių garantijų atsisakymą, kiek leidžiama pagal įstatymus.

(b) Papildomos licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad „Adobe“ programinė įranga Papildomos licencijos turėtojo platintojams būtų platinama pagal vykdomąją platinimo licencijos sutartį Papildomos licencijos turėtojo ir jo teikėjų naudai, įvykdžius sąlygas, pagal kurias „Adobe“ apsaugoma taip, kaip laikantis „Adobe“ sąlygų.

4. Atvirasis šaltinis. Papildomos licencijos turėtojas tiesiogiai ar netiesiogiai nesuteiks ar neketins suteikti jokiai trečiajai šaliai jokių teisių ar privilegijų pagal „Adobe“ intelektinės nuosavybės ar patentuotas teises, pagal kurias tokiai intelektinei nuosavybei būtų taikoma atvirojo šaltinio licencija arba schema, pagal kurią suprantama ar galėtų būti suprasta kaip reikalavimas, kad kaip naudojimo, pakeitimo ir (arba) platinimo sąlyga „Adobe“ programinė įranga būtų: (i) atskleista ar platinama šaltinio kodo forma; (ii) licencijuota išvestinių darbų kūrimo tikslais; arba (iii) pakartotinai platinama netaikant jokio mokesčio. Kad būtų aiškiau, anksčiau minėtas apribojimas netrukdo Papildomos licencijos turėtojui platinti ir „Adobe“ programinę įrangą jis galės nemokamai platinti kaip susietą su „Google“ programine įranga.

5. Papildomos sąlygos. Atsižvelgdama į bet kokį Papildomos licencijos turėtojui suteiktą naujinį, naujovinimą, „Adobe“ programinės įrangos naujas versijas (bendrai „Naujovinimai“) „Adobe“ pasilieka teisę reikalauti laikytis papildomų taisyklių ir nuostatų, galiojančių tik Naujovinimui ir jo būsimoms versijoms, ir tik tiek, kiek tokie apribojimai „Adobe“ taikomi visiems tokio Naujovinimo licencijos turėtojams. Jei Papildomos licencijos turėtojas nesutinka su tokiomis papildomomis taisyklėmis ar nuostatomis, Papildomos licencijos turėtojui nebus suteikta jokių tokio Naujovinimo licencijos teisių, o jo licencijos teisės, susijusios su „Adobe“ programine įranga, automatiškai bus nutrauktos 90-ą dieną nuo tos datos, kai šios papildomos sąlygos buvo pateiktos Papildomos licencijos turėtojui.

6. Patentuotų teisių pranešimai. Papildomos licencijos turėtojas jokiu būdu nepakeis (ir nereikalaus platintojų to daryti) autorių teisių pranešimų, prekių ženklų, logotipų ar susijusių pranešimų arba kitų „Adobe“ (ir jos licencijos davėjų, jei tokių yra) patentuotų teisių pranešimų, pateiktų naudojant „Adobe“ programinę įrangą arba programinėje įrangoje ar jos medžiagoje.

7. Techniniai reikalavimai. Papildomos licencijos turėtojas ir jo platintojai gali platinti „Adobe“ programinę įrangą ir (arba) naujovinimą įrenginiuose tik jei: (i) jie atitinka technines specifikacijas, pateiktas šiuo adresu: http://www.adobe.com/mobile/licensees (ar tęstinėje šios svetainės svetainėje), ir (ii) buvo patvirtinti „Adobe“, kaip nurodyta toliau.

8. Patvirtinimas ir atnaujinimas. Papildomos licencijos turėtojas privalo pateikti „Adobe“ kiekvieną Papildomos licencijos turėtojo produktą (ir kiekvieną jo versiją), kuriame yra įrenginio patvirtinimo išimties kriterijų neatitinkanti „Adobe“ programinė įranga ir (arba) Naujovinimas („Papildomos licencijos turėtojo produktas“), kad „Google“ praneštų apie jį „Adobe“, o ši jį patvirtintų. Papildomos licencijos turėtojas sumokės už kiekvieną pateikimą įsigydamas patvirtinimo paketus pagal „Adobe“ sąlygas pateiktas šiuo adresu: http://flashmobile.adobe.com/. Negalima platinti papildomos licencijos turėtojo Produkto, kuris nebuvo patvirtintas. Patvirtinimas vykdomas pagal „Adobe“ taikomą procesą, nurodytą šiuo adresu: http://flashmobile.adobe.com/ („Patvirtinimas“).

9. Svarbiausia profilių ir įrenginių informacija. Papildomos licencijos turėtojas bus paragintas įvesti tam tikrą profilio informaciją apie Papildomos licencijos turėtojo produktus vykdant Patvirtinimo procesą ar taikant kokį kitą metodą ir Papildomos licencijos turėtojas turės pateikti šią informaciją „Adobe“. „Adobe“ (i) šią profilio informaciją gali naudoti, kai tai tikrai būtina norint patvirtinti Papildomos licencijos turėtojo produktą (jei toks produktas turi būti patvirtintas), ir gali (ii) pateikti šią profilio informaciją „Adobe“ įrenginių sumaniojoje sistemoje“, esančioje šiuo adresu: https://devices.adobe.com/partnerportal/; ją galima pasiekti naudojant „Adobe“ kūrimo ir projektavimo įrankius bei paslaugas, kad kūrėjai ir galutiniai naudotojai galėtų matyti, kaip turinys ar programos pateikiamos Papildomos licencijos turėtojo produktuose (pvz., kaip tam tikruose telefonuose rodomi vaizdo įrašų vaizdai).

10. Eksportavimas. Papildomos licencijos turėtojas pripažįsta, kad Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymai ir nuostatai apriboja Jungtinėse Amerikos Valstijose sukurtų prekių ir techninių duomenų, prie kurių gali būti priskirta „Adobe“ programinė įranga, eksportavimą ir pakartotinį eksportavimą. Papildomos licencijos turėtojas sutinka, kad neeksportuos ar pakartotinai neeksportuos „Adobe“ programinės įrangos be atitinkamo Jungtinių Amerikos Valstijų ir užsienio valdžios institucijų oficialaus leidimo, jei toks yra.

11. Technologijos perdavimo sąlygos.

(a) Jei iš galiojančių šalių negauna galiojančių leidimų ar su jomis nesudaro sutarčių, Papildomos licencijos turėtojai negali naudoti ir negali leisti naudoti „Adobe“ įrangos MP3 tik garso (.mp3) duomenims koduoti ar iškoduoti bet kokiame ne kompiuteriniame įrenginyje (pvz., mobiliajame telefone ar priedėlyje); „Adobe“ programinėje įrangoje esančių MP3 koduotuvų ar dekoderių negalima naudoti ar pasiekti naudojant kitą produktą, ne „Adobe“ programinę įrangą. „Adobe“ programinę įrangą galima naudoti koduojant ar iškoduojant MP3 duomenis, esančius „swf“ ar „flv“ faile, kuriame yra vaizdo įrašai, paveikslėliai ar kiti duomenys. Papildomos licencijos turėtojas pripažįsta, kad naudojant „Adobe“ programinę įrangą nekompiuteriniams įrenginiams, kaip nurodyta draudimuose šioje skiltyje, gali reikėti sumokėti mokesčius už naudojimąsi nuosavybės teisėmis bei licencijomis arba kitas sumas trečiosioms šalis, kurioms gali priklausyti intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su MP3 technologija, ir kad nei „Adobe“, nei Papildomos licencijos turėtojas už tokį naudojimąsi nuosavybės teisėmis bei licencijomis nesumokėjo jokių mokesčių arba kitų sumų pagal trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises. Jei Papildomos licencijos turėtojui reikia tokiu būdu naudoti MP3 koduotuvą ar dekoderį, Papildomos licencijos turėtojas privalo gauti reikalingą intelektinės nuosavybės licenciją, įskaitant bet kokias galiojančias patentų teises.

(b) Papildomos licencijos turėtojas nenaudos, nekopijuos, neatkurs ir nepakeis (i) „On2“ šaltinio kodo (kuris čia nurodytas kaip Šaltinio kodo komponentas), kuris reikalingas norint įgalinti „Adobe“ programinę įrangą , kad būtų iškoduoti vaizdo įrašai „Flash“ vaizdo įrašų failo formatu („.flv“ arba „.f4v“), ir (ii) „Sorenson Spark“ šaltinio kodo (kuris čia nurodytas kaip Šaltinio kodo komponentas) siekiant tik padaryti trikčių pataisas ir padidinti „Adobe“ programinės įrangos našumą. Visi su „Adobe“ programine įranga pateikti kodekai gali būti naudojami ir platinami kaip integruota „Adobe“ programinės įrangos dalis ir jų negalima pasiekti naudojant kitą programą, įskaitant „Google“ programas.

(c) Šaltinio kodas gali būti pateiktas su AAC kodeku ir (arba) su HE-AAC kodeku („AAC kodekas“). Norėdamas naudoti AAC kodeką Papildomos licencijos turėtojas privalo gauti tinkamą patentų licenciją, apimančią reikalingus patentus, kaip nurodyta VIA licencijavimo, galutiniams produktams, kuriuose bus naudojamas AAC kodekas. Papildomos licencijos turėtojas pripažįsta ir sutinka, kad pagal šią Sutartį su Papildomos licencijos turėtoju ar jo papildomos licencijos turėtojais „Adobe“ neteikia patentų licencijos, skirtos AAC kodekui.

(d) ŠALTINIO KODE GALI BŪTI KODAS, LICENCIJUOTAS PAGAL „AVC“ PATENTO PORTFELIO LICENCIJĄ, SKIRTĄ NAUDOTI ASMENINIAIS NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS NORINT (i) KODUOTI VAIZDO ĮRAŠĄ PAGAL „AVC“ STANDARTUS („AVC“ VAIZDO ĮRAŠAS“) IR (ARBA) (ii) DEKODUOTI „AVC“ VAIZDO ĮRAŠĄ, KURIS BUVO UŽKODUOTAS, KAI KLIENTAS UŽSIĖMĖ ASMENINE AR NEKOMERCINE VEIKLA IR (ARBA) BUVO GAUTAS IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ PARTNERIO, LICENCIJUOTO TEIKTI „AVC“ VAIZDO ĮRAŠĄ. NAUDOJANT KITAIS BŪDAIS LICENCIJA NEBUS SUTEIKIAMA AR NUMANOMA. PAPILDOMOS INFORMACIJOS GALITE GAUTI IŠ „MPEG LA, L.L.C“. Žr. šiuo adresu: http://www.mpegla.com

12. Atnaujinimas. Papildomos licencijos turėtojas nebandys apeiti „Google“ ar „Adobe“ pastangų atnaujinti „Adobe“ programinę įrangą visuose Papildomos licencijos turėtojo produktuose, kuriuose yra „Adobe“ programinė įranga, kaip susieta su „Google“ programine įranga („Papildomos licencijos turėtojo produktai“).

13. Priskyrimas ir patentuoti pranešimai. Papildomos licencijos turėtojas įtrauks „Adobe“ programinę įrangą į viešai galimą Papildomos licencijos turėtojo produkto specifikacijų sąrašą ir ant Papildomos licencijos turėtojo produkto pakuotės ar rinkodaros medžiagoje nurodys atitinkamą „Adobe“ programinės įrangos prekės ženklą (specialiai išskirdamas „Adobe“ įmonės logotipą), atsižvelgdamas į kitų su Papildomos licencijos turėtojo produktu turimų trečiosios šalies produktų prekės ženklą.

14. Jokių garantijų. „ADOBE“ PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA PASIEKIAMA PAPILDOMOS LICENCIJOS TURĖTOJUI NAUDOTI IR DAUGINTI „TOKIA, KOKIA YRA“ IR „ADOBE“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL JOS NAUDOJIMO AR NAŠUMO. „ADOBE“ IR JOS TEIKĖJAI NEGALI GARANTUOTI IR NEGARANTUOJA NAŠUMO AR REZULTATŲ, PASIEKTŲ NAUDOJANT „ADOBE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. IŠSKYRUS BET KOKIĄ GARANTIJĄ, SĄLYGĄ, IŠRAIŠKĄ AR TAISYKLĘ, PAGAL KURIĄ TAI NEGALI BŪTI AR NEBUS IŠSKIRTA AR APRIBOTA PAGAL TAIKOMĄ ĮSTATYMĄ PAPILDOMOS LICENCIJOS TURĖTOJO JURISDIKCIJOJE, „ADOBE“ IR JOS TEIKĖJAI NEPATEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, SĄLYGŲ, IŠRAIŠKŲ AR TAISYKLIŲ (IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ PAGAL STATUTĄ, ĮSTATYMUS, PAPROČIUS, NAUDOJIMĄ AR KT.) DĖL JOKIO ATVEJO, ĮSKAITANT (BE APRIBOJIMŲ) TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ LAIKYMOSI, PERKAMUMO, INTEGRAVIMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS AR TINKAMUMO BET KOKIAM TIKSLUI. PAPILDOMOS LICENCIJOS TURĖTOJAS SUTINKA „ADOBE“ VARDU NESUTEIKTI JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ.

15. Atsakomybės apribojimas. „ADOBE“ AR JOS TEIKĖJAI JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI UŽ PAPILDOMOS LICENCIJOS TURĖTOJO PATIRTUS NUOSTOLIUS, PARAIŠKAS AR IŠLAIDAS ARBA BET KOKIUS PASEKMINIUS, NETIESIOGINIUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS, PELNO AR SANTAUPŲ PRARADIMĄ, NET JEI „ADOBE“ ATSTOVAS BUVO ĮSPĖTAS APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ŽALOS, PARAIŠKŲ AR IŠLAIDŲ AR BET KOKIOS TREČIOSIOS ŠALIES PATEIKTOS PARAIŠKOS GALIMYBĘ. ANKSČIAU MINĖTI APRIBOJIMAI IR IŠSKYRIMAI TAIKOMI PAGAL PAPILDOMOS LICENCIJOS TURĖTOJO JURISDIKCIJOJE TAIKOMUS ĮSTATYMUS. SUKAUPTA „ADOBE“ IR JOS TEIKĖJŲ ATSAKOMYBĖ SUSIJUSI SU ŠIA SUTARTIMI ARBA PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ BUS APRIBOTA IKI VIENO TŪKSTANČIO DOLERIŲ (1 000 USD). Niekas, kas nurodyta šioje Sutartyje, neriboja „Adobe“ atsakomybės Papildomos licencijos turėtojo mirties ar susižalojimo dėl „Adobe“ neapdairumo ar civilinės teisės pažeidimo apgaule (sukčiavimo) atveju. „Adobe“ savo teikėjų vardu veikia įsipareigojimų, garantijų ir atsakomybės atsisakymo, išimčių ir (arba) apribojimo tikslais, kaip nurodyta šioje Sutartyje, tačiau jokiu kitu atžvilgiu ir jokiais kitais tikslais.

16. Turinio apsaugos sąlygos

(a) Apibrėžimai.

„Suderinamumo ir patvarumo taisyklės“ – tai dokumente nurodytos „Adobe“ programinei įrangai skirtos suderinamumo ir patvarumo taisyklės, pateiktos šiuo adresu: http://www.adobe.com/mobile/licensees arba teisių perėmėjo svetainėje.

„Turinio apsaugos funkcijos“ – tai tie „Adobe“ programinės įrangos aspektai, kurie skirti užtikrinti Laikymosi ir stiprumo taisyklių laikymąsi ir apsaugoti nuo skaitmeninio turinio, „Adobe“ programinės įrangos naudotojų platinamo naudoti, atkūrimo, kopijavimo, keitimo, pakartotinio platinimo ar kitų veiksmų atlikimo, kai šie veiksmai nėra leidžiami tokio skaitmeninio turinio savininkų ar licencijuotų platintojų.

„Turinio apsaugos kodas“ – tai tam tikrose nustatytose „Adobe“ programinės įrangos versijose esantis kodas, įgalinantis tam tikras Turinio apsaugos funkcijas.

„Raktas“ – tai „Adobe“ programinėje įrangoje esanti kriptografinė vertė, naudojama iššifruojant skaitmeninį turinį.

(b) Licencijos apribojimai. Papildomos licencijos turėtojo teisei naudoti „Adobe“ programinės įrangos licencijas taikomi šie papildomi apribojimai ir įsipareigojimai. Papildomos licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad jo klientai laikytųsi šių apribojimų ir įsipareigojimų tiek, kiek jie taikomi Papildomos licencijos turėtojui „Adobe“ programinės įrangos atžvilgiu; bet koks Papildomos licencijos turėtojo klientų šių papildomų apribojimų ir įsipareigojimų nesilaikymas bus laikomas svarbiu Papildomos licencijos turėtojo pažeidimu.

b.1. Papildomos licencijos turėtojas ir klientai gali platinti tik tokią „Adobe“ programinę įrangą, kuri atitinka patvarumo ir suderinamumo taisykles, kaip tai patvirtinama Papildomos licencijos turėtojo vykdant patvirtinimo procesą, nurodytą anksčiau pateiktose „Adobe“ taisyklėse.

b.2. Papildomos licencijos turėtojas nebandys i. apeiti „Adobe“ programinės įrangos ar kokios nors susijusios „Adobe“ programinės įrangos Turinio apsaugos funkcijų, kurios naudojamos šifruoti ar iššifruoti skaitmeninį turinį, kad „Adobe“ programinės įrangos naudotojai galėtų jį teisėtai naudoti, arba ii. kurti ar platinti produktų, kurie skirti apeiti „Adobe“ programinės įrangos ar kokios nors „Adobe“ programinės įrangos Turinio apsaugos funkcijas, kurios naudojamos šifruoti ar iššifruoti skaitmeninį turinį, kad „Adobe“ programinės įrangos naudotojai galėtų jį teisėtai naudoti.

(c) Raktai šiame dokumente nurodomi kaip „Adobe“ konfidenciali informacija ir Papildomos licencijos turėtojas, atsižvelgdamas į Raktus, laikysis „Adobe“ šaltinio kodo naudojimo procedūros (kurią pateikia „Adobe“, kai pateikiama užklausa).

(d) Laikinosios apsaugos priemonės. Papildomos licencijos turėtojas sutinka, kad nesilaikant šios Sutarties gali būti pažeistos „Adobe“ programinės įrangos Turinio apsaugos funkcijos, dėl to gali būti padaryta unikali ir ilgalaikė žala „Adobe“ ir skaitmeninio turinio savininkų interesams, pagrįstiems šiomis Turinio apsaugos funkcijomis, ir piniginių nuostolių padengimas gali visiškai nekompensuoti tokios žalos. Todėl toliau Papildomos licencijos turėtojas sutinka, kad „Adobe“ gali būti suteikta teisė siekti laikinųjų apsaugos priemonių norint apsaugoti nuo žalos (ar ją apriboti) dėl tokio pažeidimo bei nuo piniginių nuostolių.

17. Numatytasis trečiosios šalies naudos gavėjas. „Adobe Systems Incorporated“ ir „Adobe Software Ireland Limited“ yra numatytieji trečiosios šalies naudos iš „Google“ sutarties su Papildomos licencijos turėtoju dėl „Adobe“ programinės įrangos, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) „Adobe sąlygas, gavėjai. Papildomos licencijos turėtojas sutinka, nepaisydamas prieštaravimų, nurodytų su „Google“ sudarytoje sutartyje, kad „Google“ gali atskleisti Papildomos licencijos turėtojo tapatybę „Adobe“ ir raštu patvirtinti, kad Papildomos licencijos turėtojas sudarė su „Google“ licencijos sutartį, į kurią įtrauktos „Adobe“ sąlygos. Papildomos licencijos turėtojas su kiekvienu licencijos turėtoju turi sudaryti sutartį ir, jei šiems licencijos turėtojams leidžiama pakartotinai platinti „Adobe“ programinę įrangą, į tokią sutartį turi būti įtrauktos „Adobe“ sąlygos.

Be to, jums naudojant tam tikrus „Chrome“ OS komponentus taikomos toliau nurodytos sąlygos.

MPEG-4

ŠIS PRODUKTAS LICENCIJUOTAS PAGAL „MPEG-4“ VAIZDO PATENTŲ PORTFELIO LICENCIJĄ, KURI LEIDŽIA KLIENTUI ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS i. KODUOTI VAIZDO ĮRAŠĄ LAIKANTIS „MPEG-4“ VAIZDO STANDARTŲ („MPEG-4“ VAIZDO ĮRAŠAS) IR (ARBA) ii. IŠŠIFRUOTI „MPEG-4“ VAIZDO ĮRAŠĄ, KURIS BUVO UŽKODUOTAS, KAI KLIENTAS UŽSIĖMĖ ASMENINE IR NEKOMERCINE VEIKLA, IR (ARBA) BUVO GAUTAS IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ TEIKĖJO, LICENCIJUOTO „MPEG LA“ TEIKTI „MPEG-4“ VAIZDO ĮRAŠĄ. JOKIA LICENCIJA NESUTEIKIAMA AR NENUMATOMA NAUDOTI KITAIS TIKSLAIS. PAPILDOMOS INFORMACIJOS, ĮSKAITANT SUSIJUSIĄ SU NAUDOJIMU REKLAMINIAIS, VIDINIAIS IR KOMERCINIAIS TIKSLAIS BEI LICENCIJAVIMU, GALITE GAUTI IŠ „MPEG LA, LLC“. ŽR. ŠIUO ADRESU: HTTP://WWW.MPEGLA.COM.