Dažniausiai užduodami klausimai

 1. 1) IPT parduoda daug įvairių interneto produktų, kurių greitis įvairus. Ar taikant šią metodologiją kiekvienas produktas ir greitis vertinami atskirai?
  Kiekvienas IPT, pateikdamas įvairius pasiūlymus, gali nurodyti atitinkamus produktų pavadinimus ir greičius, o ataskaitoje naudojami pavadinimai priklauso nuo IPT pateiktos informacijos. Kai kada IPT pateikia informaciją, kuri mums leidžia nustatyti ir įvertinti įvairius produktus ir greičius. Kitais atvejais mes neturime išsamios informacijos apie vartotojams siūlomus greičius, taigi teikiame bendrąjį produkto įvertinimą, kuriuo atsižvelgiama į visus greičius.
 2. 2) Kodėl nustatyta 90 % riba? Kodėl nenaudojama vidutinė ar pusinė vertė?
  „Google“ tvirtai įsitikinusi, kad svarbiausia geros naudojimosi internetu patirties sąlyga yra pastovus ir patikimas tinklo veikimas. Todėl pasirinkome 90 % ribą. Kiekvienas naudotojas gali tikėtis, kad 9 kartus iš 10 veikimas bus toks, koks nurodytas įvertinime. Nors vidutinė ir pusinė vertės naudingos nustatant vidutinį tinklo veikimą, jos netinkamos įvertinimui, kuriuo siekiama nurodyti tinklo veikimo palaikymo lygį.
 3. 3) Ar, taikant šią metodologiją, nustatomi tinklai, kurie gerą veikimo lygį palaiko per didžiausios apkrovos valandas, ir ar pakoreguojami jų rezultatai?
  Taip. Kadangi GAT ėminių skaičius yra pagrįstas užklausomis (apkrova), intensyvaus „YouTube“ žiūrėjimo intervalas (pvz., vakaras) padidintų GAT ėminių skaičių ir neproporcingai paveiktų galutinį įvertinimą. Savaime suprantama, taikant šią metodologiją atsižvelgiama į naudojimosi intensyvumą.
 4. 4) Kokio tipo serverio užklausos naudojamos apskaičiuojant įvertinimą?
  Apskaičiuojant įvertinimą naudojamos užklausos, pagal kurias vaizdo įrašai perduodami naudojant pažangius pristatymo formatus (pvz., DASH, HLS). Kadangi senesnių perdavimo srautu mechanizmų matavimo patikimumas nėra didelis, senesni vaizdo įrašų formatai (pvz., neadaptyvusis progresyvus atkūrimas, RTSP), nėra vertinami. Tai daroma siekiant išlaikyti didelį IPT įvertinimų tikslumą.
 5. 5) Ką gali padaryti naudotojas, kad vaizdo įrašų kokybė būtų geresnė?
  Atskiri rezultatai gali skirtis, priklausomai nuo šių veiksnių: prisijungusių naudotojų ar prijungtų įrenginių skaičiaus, aparatinės įrangos, programinės įrangos ir jos konfigūracijos, prisijungimo prie interneto būdo (belaidis ar fiksuotasis ryšys) ir nuo to, ar naudotojas viršijo jam skirtą duomenų kiekį.