Metodologija
Kaip mes patikriname, kad interneto paslaugų teikėjas „YouTube“ vaizdo įrašus gali nuolat rodyti didele raiška.
Įvertinimai
Ką reiškia šie įvertinimai?
Įvertinimai nurodo tikėtiną vaizdo įrašo perdavimo kokybę (bent 90 % laiko), kai, naudodamiesi atitinkamoje vietovėje veikiančio interneto paslaugų teikėjo paslaugomis, žiūrite „YouTube“.
 • „YouTube“ patvirtinimas dėl didelės raiškos užtikrinimo: „YouTube HD Verified“ tinklų, kurių galimybes užtikrinti didelę raišką patvirtino „YouTube“, naudotojai, žiūrėdami raiškiuosius „YouTube“ vaizdo įrašus (720p ir didesnės raiškos), dažniausiai turėtų tikėtis sklandaus atkūrimo.
 • Standartinė raiška: tinklų, kurie įvertinti kaip standartinės raiškos tinklai, naudotojai turėtų tikėtis sklandaus standartinės raiškos „YouTube“ vaizdo įrašų (360p) atkūrimo, o leisdami raiškiuosius „YouTube“ vaizdo įrašus (720p ir didesnės raiškos) – retkarčiais pasitaikančių pertrūkių.
 • Mažesnė raiška: tinklų, kurie įvertinti kaip mažesnės raiškos tinklai, naudotojai, leisdami 360p ir didesnės raiškos „YouTube“ vaizdo įrašus, gali tikėtis neryškaus vaizdo ir dažnų pertrūkių.
Kodėl šie duomenys naudingi?
Ši ataskaita parengiama remiantis ne mažos naudotojų imties duomenimis, o duomenimis apie milijardus „YouTube“ vaizdo įrašų, kurie buvo peržiūrėti naudojantis tūkstančių IPT paslaugomis.
 • Tikriname, koks buvo visų „YouTube“ vaizdo įrašų duomenų įkėlimo greitis per paskutines 30 dienų.
 • Rezultatus skirstome pagal IPT ir geografinę vietą.
 • Nustatome, koks mažiausias galimas greitis buvo bent 90 % nustatyto laiko.
Kaip apsaugote mano privatumą?
Duomenys apie visus asmenis, kurie naudodamiesi IPT paslaugomis žiūri „YouTube“, yra anoniminiai.
 • Įvertinimai susiję daugiausia su tinklais, o ne su naudotojais.
 • Visi ėminiai yra visiškai anoniminiai ir jokia naudotojo informacija nėra saugoma ar naudojama.
 • Rodome tik tų geografinių vietovių, kuriose gyvena daug naudotojų, rezultatus.

Santrauka

Yra daug veiksnių, kurie gali nepriklausomai veikti naudojimąsi internetu, įskaitant naudotojo prisijungimo prie interneto greitį, prieigos tinklo patikimumą, programų serverių pasiekiamumą ir apkrovos charakteristikas bei, tam tikrais atvejais, naudotojų konfigūraciją namų tinkle (bet tuo neapsiribojant). Atskiri ir pavieniai matavimai, pvz., prieigos greičio ar serverio pajėgumo matavimai, neatspindi tikrosios naudotojų patirties. Norint tinkamai išmatuoti ir skaičiais įvertinti tikrąją interneto naudotojų patirtį, reikia vykdyti visos sistemos veikimo matavimą programos lygmeniu, į kurį turi būti įtraukti visi veiksniai.

Toliau pateikta interneto paslaugų teikėjų (IPT) „YouTube“ vaizdo įrašų leidimo pajėgumo įvertinimo metodologija, pagrįsta palaikomu veikimu programos lygmeniu. Siekiama pateikti reikšmingą, lengvai suprantamą ir pakankamai gerai atspindintį tikrąją naudojimosi internetu patirtį įvertinimą.

Metodologija
Matavimai

Tipinis „YouTube“ atkūrimas vyksta tada, kai „YouTube“ klientas (leistuvė) iš „YouTube“ serverio (CDN) per vieną ar kelias užklausas (pvz., HTTP GET) srautu atsisiunčia vaizdo įrašo baitus. Pirmasis veiksmas nustatant IPT įvertinimą – palaikomo greičio, kuriuo šie vaizdo įrašo baitai perduodami iš serverio klientui, išmatavimas. Siekiant išmatuoti pasiektą programų lygmens pralaidumą (naudingąjį pralaidumą), kiekvienos užklausos metu užregistruojami šie duomenys:

 1. 1) užklausos tapatybė: pirminės užklausos laiko žyma, prieigos tinklas (IPT tinklo elemento autonominės sistemos numeris) ir apytikslė geografinė vieta (pvz., šalis arba rajonas), nustatyta pagal kliento atributus, pvz., IP adresą. Atkreipkite dėmesį, kad, mūsų automatizuotoms sistemoms vykdant vietos nustatymą pagal IP, gali būti nurodytos neteisingos kai kurių naudotojų vietos;
 2. 2) atsakymo dydis: programos baitų skaičius (įskaitant programos antraštes, bet išskyrus bet kokį branduolio lygmens perviršį), kurį serveris perdavė klientui atsakydamas į užklausą;
 3. 3) atsakymo laikas: laikas, per kurį serveris įvykdo užklausą, įskaitant perdavimo tinklu laiką (visi baitai patvirtinti gavėjo).

Remiantis šiais matavimais, atitinkamos užklausos „U“ naudingasis pralaidumas apskaičiuojamas taikant toliau pateiktą formulę. Kiekviena išmatuota užklausa laikoma naudingojo pralaidumo ėminiu.

Naudingasis pralaidumas
U
= atsakymo dydis
U
/ atsakymo laikas
U
Įvertinimai

Įvertinimai nustatomi sukaupus tinkamus naudingojo pralaidumo ėminius, kurie buvo užregistruoti vykdant matavimo etapą. Metodologija leidžia apskaičiuoti įvairaus masto (parinktų matmenų) įvertinimus. Gali būti apskaičiuoti įvairių laiko intervalų (pvz., valandos, dienos, savaitės, mėnesio) ir (arba) įvairaus geografinio lygmens (pvz., šalies, provincijos, rajono, miesto) IPT įvertinimai.

Toliau pateiktas IPT „T“ (pvz., „Comcast“) įvertinimo apskaičiavimas esant nurodytam laiko intervalui „L“ (pvz., 30 dienų iš eilės) ir geografinei vietai „V“ (pvz., San Fransiskas, Kalifornija, JAV).

 1. 1) Sukaupiami tinkami ėminiai: sukaupiami visi naudingojo pralaidumo ėminiai, priskiriami „L“, „V“ ir „T“, t. y. užklausos, kurias iš nurodytos vietos per nurodytą laiką pateikė nurodytas IPT.
 2. 2) Apskaičiuojamas GAT (slenkstį viršijantis naudingasis pralaidumas): visi naudingojo pralaidumo ėminiai, remiantis toliau pateiktoje lentelėje nurodytais naudingojo pralaidumo slenksčiais, priskiriami vienai iš trijų pajėgumo grupių – HD (didelės raiškos), SD (standartinės raiškos) arba LD (mažesnės raiškos). Tai leidžia nustatyti bendrą neapdorotą GAT ėminių skaičių pagal pasirinktus matmenis.
GAT ėminių grupė Naudingojo pralaidumo slenkstis Pagrindimas
HD (didelė raiška) > 2,5 Mbps Mažiausias naudingasis pralaidumas, reikalingas vidutiniam „YouTube“ HD vaizdo įrašo atkūrimui palaikyti esant 720p raiškai
SD (standartinė raiška) nuo 0,7 iki 2,5 Mbps Mažiausias naudingasis pralaidumas, reikalingas vidutiniam „YouTube“ SD vaizdo įrašo atkūrimui palaikyti esant 360p raiškai
LD (mažesnė raiška) < 0,7 Mbps Naudingasis pralaidumas per mažas „YouTube“ SD vaizdo įrašo atkūrimui palaikyti esant 360p raiškai
Skaičius (GAT ėminiai)
HD ėminiai
SD ėminiai
LD ėminiai
 1. 3) Nustatomi įvertinimo kriterijai: IPT įvertinimo kriterijai nustatomi atsižvelgiant į kiekvienam įvertinimo lygmeniui taikomą mažiausio GAT ėminių skaičiaus reikalavimą. Kadangi šis matmuo skirtas IPT tinklo pastovumui ir patikimumui atspindėti, reikia nustatyti tokią ribą, kuri atspindėtų veikimo palaikymą, o ne tipinį (vidutinį) veikimą. Šiuo tikslu nustatėme tris vertinimo skales: GAT-90 (90 % užklausų, kurios viršija ribinę vertę), GAT-95 (95 % užklausų, kurios viršija ribinę vertę), GAT-99 (99 % užklausų, kurios viršija ribinę vertę); jos atspindi skirtingus patikimumo lygmenis.

  Šioje lentelėje apibrėžti kriterijai, kurie pagal mūsų metodologiją naudojami galutiniam IPT įvertinimui nustatyti (taikant GAT-90 kriterijų). 90 % riba pasirinkta nuodugniai įvertinus nustatytus praktinius veikimo rezultatus. Riba bus nustatoma atsižvelgiant į per laiką besivystantį tinklo pajėgumą.

Įvertinimas Kriterijus (GAT-90) Pagrindimas
HD (didelė raiška) 90 % ir daugiau ėminių priskiriamas
įvertinimas HD
Tinklas užtikrina pastovų ir patikimą „YouTube“ HD (720p) veikimą
SD (standartinė raiška) 90 % ir daugiau ėminių priskiriamas bent
įvertinimas SD
Tinklas užtikrina pastovų ir patikimą „YouTube“ SD (360p) veikimą
LD (mažesnė raiška) Nė vienas pirmiau išvardytų kriterijų neįvykdomas „YouTube“ veikimas tinkle nepatikimas
 1. 4) Įvertinimo priskyrimas: 2 veiksme nurodytos trys GAT ėminių grupės sudedamos, siekiant neapdorotą GAT ėminių skaičių pakeisti į procentus. Taikant 3 veiksme nurodytus kriterijus apskaičiuojamas galutinis įvertinimas. Toliau pateiktoje iliustracijoje priskirtasis įvertinimas yra SD (standartinė raiška), kadangi šį kriterijų atitinka 90 % ir daugiau užklausų (t. y. tinklas gali užtikrinti, kad daugiau kaip 90 % užklausų būtų įvykdytos bent SD kokybe).
Procentai
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Įvertinimas esant 90 %: SD
Privatumas

Įvertinimai yra susiję su tinklais, o ne su naudotojais. Visi naudingojo pralaidumo ėminiai yra visiškai anoniminiai ir jokia naudotojo informacija (pvz., naršyklės slapukai ar IP adresas) nėra saugoma ar tiesiogiai naudojama įvertinimo algoritme. Be to, jei pasirinkto geografinio lygmens ir laiko intervalo ėminių skaičius yra mažesnis už tam tikrą ribinę vertę, algoritmas pareikalaus naudoti didesnius matmenis (pvz., platesnę geografinę zoną ir (arba) didesnį laiko intervalą), kurie atitinka mažiausio dydžio reikalavimus, būtinus įvertinimui apskaičiuoti.

Dažniausiai užduodami klausimai
 1. 1) IPT parduoda daug įvairių interneto produktų, kurių greitis įvairus. Ar taikant šią metodologiją kiekvienas produktas ir greitis vertinami atskirai?
  Kiekvienas IPT, pateikdamas įvairius pasiūlymus, gali nurodyti atitinkamus produktų pavadinimus ir greičius, o ataskaitoje naudojami pavadinimai priklauso nuo IPT pateiktos informacijos. Kai kada IPT pateikia informaciją, kuri mums leidžia nustatyti ir įvertinti įvairius produktus ir greičius. Kitais atvejais mes neturime išsamios informacijos apie vartotojams siūlomus greičius, taigi teikiame bendrąjį produkto įvertinimą, kuriuo atsižvelgiama į visus greičius.
 2. 2) Kodėl nustatyta 90 % riba? Kodėl nenaudojama vidutinė ar pusinė vertė?
  „Google“ tvirtai įsitikinusi, kad svarbiausia geros naudojimosi internetu patirties sąlyga yra pastovus ir patikimas tinklo veikimas. Todėl pasirinkome 90 % ribą. Kiekvienas naudotojas gali tikėtis, kad 9 kartus iš 10 veikimas bus toks, koks nurodytas įvertinime. Nors vidutinė ir pusinė vertės naudingos nustatant vidutinį tinklo veikimą, jos netinkamos įvertinimui, kuriuo siekiama nurodyti tinklo veikimo palaikymo lygį.
 3. 3) Ar, taikant šią metodologiją, nustatomi tinklai, kurie gerą veikimo lygį palaiko per didžiausios apkrovos valandas, ir ar pakoreguojami jų rezultatai?
  Taip. Kadangi GAT ėminių skaičius yra pagrįstas užklausomis (apkrova), intensyvaus „YouTube“ žiūrėjimo intervalas (pvz., vakaras) padidintų GAT ėminių skaičių ir neproporcingai paveiktų galutinį įvertinimą. Savaime suprantama, taikant šią metodologiją atsižvelgiama į naudojimosi intensyvumą.
 4. 4) Kokio tipo serverio užklausos naudojamos apskaičiuojant įvertinimą?
  Apskaičiuojant įvertinimą naudojamos užklausos, pagal kurias vaizdo įrašai perduodami naudojant pažangius pristatymo formatus (pvz., DASH, HLS). Kadangi senesnių perdavimo srautu mechanizmų matavimo patikimumas nėra didelis, senesni vaizdo įrašų formatai (pvz., neadaptyvusis progresyvus atkūrimas, RTSP), nėra vertinami. Tai daroma siekiant išlaikyti didelį IPT įvertinimų tikslumą.
 5. 5) Ką gali padaryti naudotojas, kad vaizdo įrašų kokybė būtų geresnė?
  Individualūs rezultatai gali būti įvairūs, priklausomai nuo šių veiksnių: prisijungusių naudotojų ar prijungtų įrenginių skaičiaus, aparatūros, programinės įrangos ir jos konfigūracijos, prisijungimo prie interneto būdo (belaidis ar fiksuotasis ryšys) ir nuo to, ar naudotojas viršijo jam skirtą duomenų kiekį.
Vaizdo įrašų kokybės ataskaita
Pasižiūrėkite jūsų vietovėje veikiančių interneto paslaugų teikėjų kokybės rezultatus.
Ką daro „YouTube“
Norime padaryti, kad internetas būtų spartesnis visiems. Štai ką darome.
„YouTube“ palaikymas
Trikčių šalinimo patarimai, kaip pagerinti vaizdo įrašų atkūrimo kokybę