„Gmail“ programų politika

Toliau nurodyta programų politika taikoma „Gmail“. Politika yra labai svarbi siekiant užtikrinti, kad visiems „Gmail“ naudotojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos.

Jei naudojate „Gmail“ kliento paskyrą (pvz., @gmail.com), daugiau informacijos taip pat žr. „Google“ paslaugų teikimo sąlygose. Jei naudojate darbo, mokyklos ar kitos organizacijos paskyrą, taikomos sąlygos priklauso nuo sutarties, sudarytos tarp jūsų organizacijos ir „Google“, arba kitų politikos nuostatų. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į administratorių.

Turime pažaboti piktnaudžiavimą, keliantį grėsmę mūsų galimybėms teikti šias paslaugas, ir prašome, kad visi laikytųsi toliau pateiktos politikos, taip padėdami mums pasiekti šį tikslą. Po to, kai mums pranešama apie galimą politikos pažeidimą, galime peržiūrėti turinį ir imtis veiksmų, įskaitant naudotojo prieigos prie „Google“ produktų apribojimą ar nutraukimą. Jei jūsų paskyra išjungta ir manote, kad tai atlikta per klaidą, vadovaukitės šiame puslapyje pateiktomis instrukcijomis.

Galime imtis veiksmų, susijusių paskyromis, kuriose viršijami saugyklos kvotos apribojimai. Pavyzdžiui, galime neleisti siųsti ar gauti pranešimų, jei viršysite saugyklos kvotą. Taip pat galime ištrinti turinį iš paskyros, jei jums nepavyks atlaisvinti saugyklos vietos ar gauti pakankamai papildomos saugyklos vietos. Skaitykite daugiau apie saugyklos kvotas čia.

Retkarčiais peržiūrėkite šią politiką, nes ji gali būti pakeista.

Pranešti apie piktnaudžiavimą

Jei manote, kad paskyroje pažeidžiama pažeista programų politika, apie ją galite pranešti keliais būdais.

  • Norėdami pranešti apie bendrojo pobūdžio piktnaudžiavimą, naudokite šią formą
  • Norėdami pranešti apie vaikų viliojimą, naudokite šią formą
  • Norėdami pranešti apie autorių teisių pažeidimus, naudokite šią formą

Būtinai perskaitykite toliau pateiktą politiką, kad suprastumėte, kaip apibrėžiame piktnaudžiavimą. „Google“ gali išjungti paskyras, kuriose pažeidžiamos mūsų politikos nuostatos. Jei jūsų paskyra išjungta ir manote, kad tai atlikta per klaidą, vadovaukitės šiame puslapyje pateiktomis instrukcijomis.

Paskyros nenaudojimas

Naudokite produktą, kad liktumėte aktyvūs. Veikla laikoma prieiga prie produkto ar jo turinio bent kas dvejus metus. Galime imtis veiksmų, susijusių su neaktyviomis paskyromis. Tai gali apimti pranešimų ištrynimą iš produkto. Skaitykite daugiau čia.

Šlamštas ir masiniai laiškai

Nenaudokite „Gmail“ šlamštui ar nepageidaujamiems komerciniams laiškams platinti.

Jums neleidžiama naudoti „Gmail“ el. laiškams siųsti, pažeidžiant CAN-SPAM (Neužsakytos pornografijos ir rinkodaros atakų kontrolės aktas, angl. „The Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing“) akto ar kitų nuo šlamšto saugančių įstatymų nuostatas, neteisėtiems el. laiškams siųsti atvirais trečiųjų šalių serveriais arba bet kokio asmens el. pašto adresams platinti be jo sutikimo.

Jums neleidžiama automatizuoti „Gmail“ sąsajos el. laiškams siųsti, ištrinti ar filtruoti klaidinant ar apgaudinėjant naudotojus.

Atminkite, kad jūsų ir el. laiškų gavėjų suvokimas, kas yra nepageidaujami ar nenorimi laiškai, gali skirtis. Būkite protingi siųsdami el. laiškus dideliam skaičiui gavėjų, net jei gavėjai anksčiau pasirinko gauti jūsų el. laiškus. Kai „Gmail“ naudotojai pažymi el. laiškus kaip šlamštą, padidėja tikimybė, kad ateityje jūsų siunčiamus pranešimus mūsų apsaugos nuo piktnaudžiavimo sistemos taip pat priskirs šlamšto kategorijai.

Kelių „Gmail“ paskyrų kūrimas ir naudojimas

Nekurkite ir nenaudokite kelių paskyrų, siekdami piktnaudžiauti „Google“ politika, apeiti „Gmail“ paskyros apribojimus, apeiti filtrus ar kitais būdais panaikinti paskyrai taikomus apribojimus. (Pvz., jei jus užblokavo kitas naudotojas arba jūsų „Gmail“ paskyra buvo išjungta dėl piktnaudžiavimo, nekurkite pakaitinės panašios veiklos paskyros.)

Be to, neleidžiama kurti „Gmail“ paskyrų automatinėmis priemonėmis arba pirkti, parduoti, pakartotinai parduoti „Gmail“ paskyrų kitiems asmenims ar užsiimti jų prekyba.

Kenkėjiška programa

Nenaudokite „Gmail“ virusams, kenkėjiškoms programoms, kirminams, defektams, Trojos arkliams, sugadintiems failams ar kitiems tokiems žalingiems ar klaidinantiems elementams platinti. Be to, neplatinkite turinio, pažeidžiančio ar trikdančio tinklų, serverių arba kitos „Google“ ar kitų sistemų infrastruktūros veikimą.

Apgaulės, sukčiavimo ir kitų tipų apgaulinga praktika

Negalite pasiekti kito naudotojo „Gmail“ paskyros be jo aiškaus leidimo.

Nenaudokite „Gmail“ siekdami sukčiauti. Neprašykite pateikti ir nerinkite neskelbtinų duomenų, įskaitant slaptažodžius, finansų informaciją ir socialinio draudimo numerius (bet tuo neapsiribojama).

Nesiųskite pranešimų norėdami gudrauti, suklaidinti ar apgauti kitus naudotojus, kad apgaule bendrintų informaciją. Tai apima apsimetinėjimą kitu asmeniu, įmone ar subjektu, siekiant apgauti ar suklaidinti.

Vaikų sauga

„Google“ visiškai netoleruoja seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdų. Jei sužinosime apie tokį turinį, pranešime apie tai Nacionaliniam dingusių ir išnaudojamų vaikų centrui, kaip reikalaujama pagal įstatymus. Be to, galime imtis drausminių priemonių susijusiose „Gmail“ paskyrose, įskaitant jų nutraukimą.

„Google“ draudžia vilioti vaikus naudojant „Gmail“, kas apibrėžiama kaip veiksmai, atliekami siekiant užmegzti ryšį su vaiku ir jį padrąsinti ruošiantis seksualiai prie jo priekabiauti, užsiimti prekyba žmonėmis ar kitaip išnaudoti vaiką.

Jei manote, kad vaikui gresia piktnaudžiavimas jo atžvilgiu, išnaudojimas ar prekyba žmonėmis arba jis tapo šių veiksmų auka, nedelsdami kreipkitės į vietines teisėsaugos institucijas.

Jei jau pranešėte teisėsaugos institucijoms ir vis dar laukiate pagalbos arba manote, kad vaikui kyla arba kilo pavojus naudojant „Gmail“, apie tokį elgesį galite pranešti „Google“ naudodami šią formą. Atminkite, kad visada galite užblokuoti bet kurį asmenį, jei nenorite, kad jis su jumis susisiektų sistemoje „Gmail“.

Autorių teisės

Laikykitės autorių teisių įstatymų. Nepažeiskite kitų intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis ar kitas firmines teises. Be to, neleidžiama skatinti ar sudaryti kitiems sąlygas pažeisti intelektinės nuosavybės teises. Norėdami pranešti „Google“ apie autorių teisių pažeidimą, naudokite šią formą.

Priekabiavimas

Nenaudokite „Gmail“ siekdami priekabiauti prie kitų asmenų, juos įbauginti ar jiems grasinti. Nustatę, kad naudojate „Gmail“ siekdami šių tikslų, galime išjungti paskyrą.

Neteisėta veikla

Laikykitės įstatymų. Nenaudokite „Gmail“ siekdami reklamuoti, organizuoti ar vykdyti neteisėtą veiklą.