„Gmail“ programų politika

„Gmail“ programų politika labai svarbi siekiant užtikrinti, kad visiems „Gmail“ naudotojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos. Retkarčiais peržiūrėkite šią politiką, nes ji gali būti pakeista. Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Google“ paslaugų teikimo sąlygas.

Šlamštas ir masiniai laiškai

Nenaudokite „Gmail“ šlamštui ar nepageidaujamiems komerciniams laiškams platinti.

Jums neleidžiama naudoti „Gmail“ el. laiškams siųsti, pažeidžiant CAN-SPAM akto ar kitų nuo šlamšto saugančių įstatymų nuostatus; neteisėtiems el. laiškams siųsti atvirais trečiųjų šalių serveriais arba bet kokio asmens el. pašto adresams platinti be jo sutikimo.

Jums neleidžiama automatizuoti „Gmail“ sąsajos el. laiškams siųsti, ištrinti ar filtruoti klaidinant ar apgaudinėjant naudotojus.

Atminkite, kad jūsų nustatytas „nepageidaujamų“ ar „nenorimų“ laiškų apibrėžimas gali skirtis nuo to, kaip tai suvokia el. laiškų gavėjai. Būkite protingi siųsdami el. laiškus dideliam skaičiui gavėjų, net jei gavėjai anksčiau pasirinko gauti jūsų el. laiškus. Kai „Gmail“ naudotojai pažymi el. laiškus kaip šlamštą, padidėja tikimybė, kad ateityje jūsų siunčiamus pranešimus mūsų apsaugos nuo piktnaudžiavimo sistemos taip pat priskirs šlamšto kategorijai.

Kelių „Gmail“ paskyrų kūrimas ir naudojimas

Nekurkite ir nenaudokite kelių paskyrų, siekdami piktnaudžiauti „Google“ politika, apeiti „Gmail“ paskyros apribojimus, apeiti filtrus ar kitais būdais panaikinti paskyrai taikomus apribojimus. (Pvz., jei jus užblokavo kitas naudotojas arba jūsų „Gmail“ paskyra buvo išjungta dėl piktnaudžiavimo, nekurkite pakaitinės panašios veiklos paskyros.)

Be to, neleidžiama kurti „Gmail“ paskyrų automatinėmis priemonėmis arba pirkti, parduoti, pakartotinai parduoti „Gmail“ paskyrų kitiems asmenims ar užsiimti jų prekyba.

Kenkėjiška programa

Nenaudokite „Gmail“ virusams, kenkėjiškoms programoms, kirminams, defektams, Trojos akliams, sugadintiems failams ar kitiems tokiems žalingiems ar klaidinantiems elementams perduoti. Be to, neplatinkite turinio, pažeidžiančio ar trikdančio tinklų, serverių arba kitos „Google“ ar kitų sistemų infrastruktūros veikimą.

Apgaulės, sukčiavimo ir kitų tipų apgaulinga praktika

Negalite pasiekti kito naudotojo „Gmail“ paskyros be jo aiškaus leidimo. Nenaudokite „Gmail“ norėdami gudrauti, suklaidinti ar apgauti kitus naudotojus, kad apgaule bendrintų informaciją.

Nesukčiaukite naudodami naudotojų duomenis, pvz., prisijungimo informaciją, slaptažodžius, išsamią finansinę informaciją ar vyriausybės suteiktus asmenų kodus, ar nenaudokite „Gmail“ vykdydami kitų naudotojų apgaulės schemas.

Vaikų sauga

„Google“ visiškai netoleruoja seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdų. Jei sužinosime apie tokį turinį, pranešime apie tai Nacionaliniam dingusių ir išnaudojamų vaikų centrui, kaip reikalaujama pagal įstatymus. Be to, galime imtis drausminių priemonių susijusiose „Gmail“ paskyrose, įskaitant jų nutraukimą.

Autorių teisės

Laikykitės autorių teisių įstatymų. Nepažeiskite kitų intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis ar kitas firmines teises. Be to, neleidžiama skatinti ar sudaryti sąlygas kitiems intelektinės nuosavybės teisėms pažeisti. Apie autorių teisių pažeidimą galite pranešti „Google“ naudodami šią formą.

Priekabiavimas

Nenaudokite „Gmail“ siekdami priekabiauti prie kitų asmenų, juos įbauginti ar jiems grasinti. Nustatę, kad naudojate „Gmail“ siekdami šių tikslų, galime išjungti paskyrą.

Neteisėta veikla

Laikykitės įstatymų. Nenaudokite „Gmail“ siekdami reklamuoti, organizuoti ar vykdyti neteisėtą veiklą.