Metodoloģija

Kā mēs pārliecināmies, ka interneta pakalpojumu sniedzējs var konsekventi piedāvāt YouTube augstā izšķirtspējā.

Vērtējumi

Ko nozīmē šie vērtējumi?

Vērtējumi atspoguļo paredzamo videoklipa straumēšanas kvalitāti (vismaz 90% laika), kad skatāties pakalpojumu YouTube, izmantojot noteiktu interneta pakalpojumu sniedzēju konkrētā reģionā.

 • YouTube HD verifikācija: YouTube HD verificēto tīklu lietotāji lielākoties var rēķināties ar vienmērīgu atskaņošanu, skatoties YouTube videoklipus augstā izšķirtspējā (720p un vairāk).
 • Standarta izšķirtspēja: lietotāji, kuri izmanto tīklus, kas novērtēti ar standarta izšķirtspēju, var rēķināties ar vienmērīgu atskaņošanu, skatoties YouTube videoklipus standarta izšķirtspējā (360p), un var pieredzēt neregulārus pārrāvumus, skatoties YouTube videoklipus augstā izšķirtspējā (720p un vairāk).
 • Zemāka izšķirtspēja: lietotāji, kuri izmanto tīklus, kas novērtēti ar zemāku izšķirtspēju, var pieredzēt neskaidru attēla kvalitāti un biežus pārrāvumus, atskaņojot YouTube videoklipus 360p un augstākā izšķirtspējā.

Kādēļ šie dati ir noderīgi?

Šis pārskats ir balstīts uz miljardiem YouTube videoklipu, kas tiek skatīti, izmantojot tūkstošiem interneta pakalpojumu sniedzēju, nevis uz datiem, kas iegūti no nelielas lietotāju grupas.

 • Mēs noskaidrojam, cik ātri visi YouTube videoklipu dati tika ielādēti pēdējo 30 dienu laikā.
 • Rezultāti tiek segmentēti pēc interneta pakalpojumu sniedzēja un ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
 • Mēs nosakām, kāds bija minimālais pieejamais ātrums vismaz 90% laika.

Kā tiek aizsargāta mana konfidencialitāte?

Šie ir anonīmi dati par visiem lietotājiem, kuri skatās pakalpojumu YouTube, izmantojot kādu no interneta pakalpojumu sniedzējiem.

 • Vērtējumi ir balstīti uz tīkliem, nevis lietotājiem.
 • Visi paraugi ir pilnībā anonīmi, un lietotāju informācija netiek uzglabāta vai izmantota.
 • Tiks parādīti rezultāti tikai par ģeogrāfisko atrašanās vietu, kas ir pietiekami liela, lai tajā atrastos daudz lietotāju.

Kopsavilkums

Pastāv daudz faktoru, kuri var neatkarīgi cits no cita ietekmēt lietotāja pieredzi internetā, tostarp (bet ne tikai) lietotāja interneta savienojuma ātrums, piekļuves tīkla uzticamība, lietojumprogrammu serveru pieejamība, ielādes īpašības un dažos gadījumos lietotāju mājas tīkla konfigurācija. Tādi atsevišķi un izolēti mērījumi kā piekļuves ātrums vai serveru kapacitāte neatspoguļo patieso lietotāju pieredzi. Pareizā pieeja ir visaptverošs veiktspējas mērījums lietojumprogrammu līmenī, kas ietver visus aprēķinam nepieciešamos mainīgos lielumus, lai noteiktu un izmērītu patieso interneta lietotāju pieredzi.

Šeit piedāvājam iepazīties ar metodoloģiju, ar kuru tiek novērtēti interneta pakalpojumu sniedzēji pēc to spējas nodrošināt YouTube videoklipu atskaņošanu, balstoties uz ilgstošas veiktspējas mērījumiem lietojumprogrammu līmenī. Mērķis ir piedāvāt vērtējumu, kas ir jēgpilns, viegli saprotams un precīzi atspoguļo reālo interneta pieredzi.

Metodoloģija

Mērījumi

Parasta YouTube videoklipa atskaņošana sastāv no YouTube klienta (atskaņotāja), kas ienes videoklipa baitus, straumējot tos no YouTube servera (CDN) vienā vai vairākos pieprasījumos (piemēram, HTTP GET). Pirmais solis, nosakot interneta pakalpojumu sniedzēju vērtējumus, ir izmērīt pastāvīgo ātrumu, kādā šie videoklipa baiti tiek pārsūtīti no servera līdz klientam. Lai izmērītu sasniegto caurlaidspēju lietojumprogrammu līmenī (derīgo caurlaidspēju), katrā pieprasījumā tiek fiksēti tālāk norādītie rādītāji:

 1. 1) Pieprasījuma identitāte: sākotnējā pieprasījuma laikspiedols, piekļuves tīkls (piemēram, tīkla bloks, interneta pakalpojumu sniedzēja autonomais sistēmas numurs) un aptuvena ģeogrāfiskā atrašanās vieta (piemēram, valsts, pilsētas rajons), kas iegūta no tādiem klienta atribūtiem kā IP adrese, lietotāja aģents utt. Ņemiet vērā, ka IP un atrašanās vietas sasaiste, ko veic mūsu automatizētās sistēmas, dažiem lietotājiem var norādīt nepareizu atrašanās vietu.
 2. 2) Atbildes apjoms: lietojumprogrammas baitu skaits (ieskaitot lietojumprogrammas galvenes, bet atskaitot visu kodola līmeņa papildu atbalstu), ko serveris pārsūta klientam, atbildot uz pieprasījumu.
 3. 3) Atbildes laiks: laiks, kurā serveris apkalpo pieprasījumu, ieskaitot pārsūtīšanas laiku tīklā (saņēmējs ir atzinis visus baitus).

Balstoties uz šiem mērījumiem, norādītā pieprasījuma “R” derīgā caurlaidspēja tiek aprēķināta, izmantojot tālāk norādīto formulu. Katrs izmērītais pieprasījums tiek uzskatīts par derīgās caurlaidspējas paraugu.

Derīgā caurlaidspēja
R
= Atbildes apjoms
R
/ Atbildes laiks
R

Vērtējumi

Vērtējumi tiek iegūti, apkopojot izmantojamos derīgās caurlaidspējas paraugus, kas fiksēti mērījumu fāzē. Metodoloģija atbalsta vērtējumu aprēķināšanu dažādos precizitātes līmeņos no atlasītajiem rādītājiem. Piemēram, interneta pakalpojumu sniedzēja vērtējumu var aprēķināt dažādām laika vienībām (piemēram, stunda, nedēļa, mēnesis) un/vai dažādiem ģeogrāfiskajiem līmeņiem (piemēram, valsts, apgabals, pilsētas rajons, pilsēta).

Noteiktā laika periodā “T” (piemēram, par 30 dienām) un ģeogrāfiskajā atrašanās vietā “L” (piemēram, Sanfrancisko, Kalifornija, ASV) interneta pakalpojumu sniedzēja vērtējums “P” (piemēram, Comcast) tiek aprēķināts tālāk norādītajā veidā:

 1. 1) Izmantojamo paraugu apkopošana: tiek apkopoti visi derīgās caurlaidspējas paraugi, kas identificēti ar “T”, “L” un “P”, t.i., pieprasījumi, kuru izcelsme ir norādītais interneta pakalpojumu sniedzējs norādītajā atrašanās vietā un norādītajā laika posmā.
 2. 2) GAT (derīgās caurlaidspējas augšējā robežvērtība) apjoma aprēķināšana: katrs derīgās caurlaidspējas paraugs tiek ievietots vienā no trim spēju segmentiem — HD (augsta izšķirtspēja), SD (standarta izšķirtspēja) vai LD (zemāka izšķirtspēja), balstoties uz derīgās caurlaidspējas robežvērtībām, kas norādītas tālāk esošajā tabulā. Tā tiek iegūts aptuvens apkopotais GAT apjoms par atlasītajiem rādītājiem.
GAT segments Derīgās caurlaidspējas robežvērtība
HD > 2,5 Mb/s
SD 0,7 līdz 2,5 Mb/s
LD < 0,7 Mb/s
HD paraugi SD paraugi LD paraugi Apjoms (GAT)
 1. 3) Vērtējuma kritēriju definēšana: interneta pakalpojumu sniedzēja vērtējuma kritēriji tiek definēti, nosakot minimālo GAT apjoma līmeņa prasību katra vērtējuma līmenim. Tā kā šis rādītājs ir izveidots, lai atspoguļotu interneta pakalpojumu sniedzēja tīkla konsekvenci un uzticamību, slieksnim ir jābūt noteiktam līmenī, kas atspoguļo ilgstošu veiktspēju, nevis parastu (vidējo) veiktspēju. Tādēļ, lai atspoguļotu dažādus uzticamības līmeņus, esam noteikuši trīs vērtējumu skalas: GAT-90 (90% no visiem pieprasījumiem pārsniedz robežvērtību), GAT-95 (95% no visiem pieprasījumiem pārsniedz robežvērtību), GAT-99 (99% no visiem pieprasījumiem pārsniedz robežvērtību).

  Tālāk esošajā tabulā ir atrodami kritēriji, kas izmantoti, lai noteiktu interneta pakalpojumu sniedzēja gala vērtējumu šīs metodoloģijas ietvaros, izmantojot GAT-90. 90% slieksnis ir izvēlēts, rūpīgi izvērtējot novēroto praktisko veiktspēju. Laika gaitā šis slieksnis būs cieši saistīts ar augošo tīkla spēju.

Vērtējums Kritēriji (GAT-90)
HD vairāk nekā 90% no paraugiem ir
atzīmēti ar HD
SD vairāk nekā 90% no paraugiem ir
atzīmēti vismaz ar SD
LD Neviens no iepriekš minētajiem
 1. 4) Vērtējuma piešķiršana: tiek sagrupēti trīs GAT segmenti no 2. darbības, lai konvertētu aptuveno GAT apjomu GAT procentuālajā attiecībā. Tiek noteikts gala vērtējums, izmantojot 3. darbībā noteiktos kritērijus. Tālāk esošajā ilustrācijā piešķirtais vērtējums ir SD (standarta izšķirtspēja), jo 90% vai vairāk pieprasījumu atbilst šim kritērijam (t.i., tīkls spēj piedāvāt vismaz SD kvalitāti vairāk nekā 90% no apstrādātajiem pieprasījumiem).
0% 20% 40% 60% 80% 100% SD Vērtējums 90%

Konfidencialitāte

Šie vērtējumi ir balstīti uz tīkliem, nevis lietotājiem. Visi derīgās caurlaidspējas paraugi ir pilnībā anonīmi, un nekāda veida lietotāju informācija (piemēram, pārlūkprogrammas sīkdatnes, IP adrese) netiek tieši uzglabāta vai izmantota vērtējumu algoritmā. Ja atlasītā ģeogrāfiskā līmeņa un laika intervāla apkopoto paraugu apjoms ir mazāks par noteiktu robežvērtību, algoritmā tiks izmantoti vispārīgāki rādītāji (t.i., apkopojot pēc plašāka ģeogrāfiskā un/vai laika intervāla), kas atbilst minimālajām apjoma prasībām, lai varētu aprēķināt vērtējumu.