Gmail programmu politikas

Tālāk izklāstītās programmu politikas attiecas uz pakalpojumu Gmail. Politikām ir liela nozīme pozitīvas pieredzes nodrošināšanā ikvienam Gmail lietotājam.

Ja izmantojat pakalpojumu Gmail ar patērētāja (t.i., @gmail.com) kontu, skatiet arī plašāku informāciju Google pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Ja izmantojat darbavietas, mācību iestādes vai citas organizācijas kontu, var tikt piemēroti šīs organizācijas līguma ar Google noteikumi un citas politikas. Jūsu administrators, iespējams, var sniegt papildu informāciju.

Mums ir jāierobežo ļaunprātīga izmantošana, kas apdraud mūsu spēju sniegt šos pakalpojumus, un, lai palīdzētu mums sasniegt šo mērķi, aicinām visus ievērot tālāk norādītās politikas. Saņemot paziņojumu par iespējamu politikas pārkāpumu, mēs varam izskatīt saturu un attiecīgi rīkoties, piemēram, ierobežot vai pārtraukt lietotāja piekļuvi Google produktiem. Ja uzskatāt, ka jūsu konts tika atspējots kļūdas dēļ, lūdzu, izpildiet šajā lapā sniegtos norādījumus.

Ja kontā tiek pārsniegts krātuves kvotā noteiktais ierobežojums, mēs varam attiecīgi rīkoties. Piemēram, ja krātuves kvota ir pārsniegta, varam aizliegt ziņojumu sūtīšanu vai saņemšanu. Varam arī izdzēst saturu no jūsu konta, ja jūs nesamazināt iztērēto krātuves apjomu vai neiegādājaties pietiekami daudz papildu vietas krātuvē. Lai uzzinātu vairāk par krātuves kvotām, lasiet šo rakstu.

Laiku pa laikam pārskatiet šīs politikas, jo tās var tikt mainītas.

Ziņot par pārkāpumu

Ja uzskatāt, ka noteikta konta īpašnieks ir pārkāpis mūsu programmu politikas, varat par to ziņot vairākos veidos.

  • Vispārējā ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā izmantojiet šo veidlapu.
  • Bērnu pavedināšanas gadījumā izmantojiet šo veidlapu.
  • Autortiesību pārkāpuma gadījumā izmantojiet šo veidlapu.

Noteikti izlasiet tālāk norādītās politikas, lai saprastu, kā mēs definējam ļaunprātīgu rīcību. Uzņēmums Google var atspējot kontus, kuros ir konstatēts mūsu politiku pārkāpums. Ja uzskatāt, ka jūsu konts tika atspējots kļūdas dēļ, lūdzu, izpildiet šajā lapā sniegtos norādījumus.

Neaktīvs konts

Lai konts būtu aktīvs, jums jāizmanto produkts. Konts tiek uzskatīts par aktīvu, ja jūs piekļūstat produktam vai tā saturam vismaz reizi divos gados. Ja konts kļūst neaktīvs, mēs varam ar to attiecīgi rīkoties, piemēram, izdzēst jūsu ziņojumus no produkta. Lai uzzinātu vairāk, lasiet šo rakstu.

Mēstules un lielapjoma e-pasts

Neizmantojiet pakalpojumu Gmail, lai izplatītu mēstules vai nevēlamus komerciālus ziņojumus.

Jūs nedrīkstat izmantot Gmail, lai sūtītu e-pasta ziņojumus, ar kuriem tiek pārkāpts likums CAN-SPAM (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act — Likums par nevēlamu pornogrāfijas un mārketinga darbību kontrolēšanu) vai citi mēstuļu apkarošanas tiesību akti, sūtītu neatļautus e-pasta ziņojumus, izmantojot atvērtus trešo pušu serverus, vai izplatītu citu personu e-pasta adreses bez viņu atļaujas.

Jūs nedrīkstat automatizēt Gmail saskarni, lai sūtītu, dzēstu vai filtrētu e-pasta ziņojumus tādā veidā, kas maldina lietotājus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu uzskati par “negaidītu” vai “nevēlamu” pastu var atšķirties no jūsu e-pasta ziņojumu adresātu viedokļa. Rīkojieties saprātīgi, sūtot e-pasta ziņojumus daudziem adresātiem, pat ja šie adresāti iepriekš ir pieteikušies e-pasta ziņojumu saņemšanai. Ja Gmail lietotāji atzīmē e-pasta ziņojumus kā mēstules, palielinās iespējamība, ka jūsu turpmāk sūtītie ziņojumi mūsu pārkāpumu novēršanas sistēmās tiks klasificēti kā mēstules.

Vairāku Gmail kontu izveide un lietošana

Neveidojiet un neizmantojiet vairākus kontus, lai pārkāptu Gmail politikas, apietu Gmail kontu ierobežojumus, apietu filtrus vai citādi izvairītos no ierobežojumiem, kas tiek piemēroti jūsu kontam. (Piemēram, ja cits lietotājs jūs ir bloķējis vai jūsu Gmail konta darbība ir atspējota ļaunprātīgas izmantošanas dēļ, neveidojiet citu kontu, ar kuru veikt līdzīgas darbības.)

Jūs nedrīkstat veidot Gmail kontus, izmantojot automatizētus līdzekļus, pirkt un pārdot Gmail kontus, tirgoties ar tiem, kā arī tālākpārdot tos citām personām.

Ļaunprātīga programmatūra

Neizmantojiet pakalpojumu Gmail, lai izplatītu vīrusus, ļaunprātīgu programmatūru, tārpus, defektus, Trojas zirgus, bojātus failus vai citus tamlīdzīgus postošus vai maldinošus vienumus. Neizplatiet saturu, kas kaitē vai traucē tīklu, serveru un citas Google vai citu pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras darbībai.

Krāpšana, pikšķerēšana un citas maldinošas darbības

Jūs nedrīkstat piekļūt cita lietotāja Gmail kontam bez attiecīgā lietotāja atļaujas.

Neizmantojiet pakalpojumu Gmail pikšķerēšanai. Nedrīkst prasīt vai apkopot sensitīvus datus, tostarp paroles, finanšu informāciju un sociālās apdrošināšanas numurus, kā arī citu šāda veida informāciju.

Nesūtiet ziņojumus, lai apmuļķotu vai maldinātu citus lietotājus, ar viltu liekot viņiem dalīties informācijā. Tas ietver arī uzdošanos par citu fizisku vai juridisku personu ar nolūku maldināt vai mānīt.

Bērnu drošība

Saskaņā ar Google politiku nav atļauti attēli ar seksuālu vardarbību pret bērniem. Ja konstatēsim šādu saturu, saskaņā ar tiesību aktiem ziņosim par to Pazudušu un izmantotu bērnu nacionālajam centram (National Center for Missing and Exploited Children). Mēs varam veikt disciplināras darbības pret iesaistīto personu Gmail kontiem, tostarp pārtraukt kontu darbību.

Google aizliedz izmantot pakalpojumu Gmail bērnu pavedināšanai, kas ietver tādu darbību kopu, kuru mērķis ir izveidot saikni ar bērnu, lai mazinātu bērna pretošanos un sagatavotu viņu seksuālai izmantošanai, tirdzniecībai vai cita veida izmantošanai.

Ja uzskatāt, ka bērns ir apdraudēts vai pakļauts ļaunprātīgai vai cita veida izmantošanai vai tirdzniecībai, nekavējoties sazinieties ar vietējo tiesību aizsardzības iestādi.

Ja esat jau ziņojis tiesībaizsardzības iestādēm un joprojām ir nepieciešama palīdzība vai ja jums ir bažas, ka bērns tiek vai ir ticis apdraudēts pakalpojumā Gmail, varat ziņot par šo rīcību uzņēmumam Google, izmantojot šo veidlapu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurā brīdī varat bloķēt jebkuru personu, ar kuru nevēlaties sazināties pakalpojumā Gmail.

Autortiesības

Ievērojiet autortiesību likumus. Nepārkāpiet citu personu intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp ar patentiem, preču zīmēm un tirdzniecības noslēpumiem saistītās tiesības, kā arī citas īpašumtiesības. Jūs arī nedrīkstat mudināt un iedrošināt citas personas pārkāpt intelektuālā īpašuma tiesības. Autortiesību pārkāpuma gadījumā varat ziņot uzņēmumam Google, izmantojot šo veidlapu.

Uzmākšanās

Neizmantojiet Gmail, lai uzmāktos citiem lietotājiem, iebiedētu viņus vai draudētu viņiem. Ja konstatēsim, ka kāda persona izmanto Gmail šādiem nolūkiem, šīs personas konta darbība tiks atspējota.

Nelikumīgas darbības

Ievērojiet likumus. Neizmantojiet pakalpojumu Gmail nelikumīgu darbību veicināšanai, organizēšanai vai veikšanai.