Гайхалтайг үүсгэх Kim маягт

Хувийн

Том болон жижиг мэдээллийг Google Маягтаар цуцлуулж, цэгцэлнэ үү. Үнэгүй.

Google Маягт руу очих Google Маягт руу очих

Бизнес

Багт зориулсан аюулгүй байдал болон хяналтыг нэмсэн таны дуртай Google Слайд.

Нэмэлт мэдээлэл авах

Хариулт хурдан авах

Дараагийн аяллаа төлөвлөх, арга хэмжээний бүртгэл хөтлөх, товч санал асуулга явуулах, мэдээ илгээх имэйл хаяг цуглуулах, асуулга үүсгэх гэх мэт олон зүйлийг хийж болно.

Дэгжин судалгаа явуулах

Өөрийн зураг, логог ашиглавал, Маягт зөвхөн таны онцлог маягт үүсгэхэд тохирох өнгийг сонгох буюу та тохируулсан загваруудаас хамгийн таарахыг нь сонгох боломжтой.

Асуулт, хариултыг таны хүссэнээр хэлбэрээр

Олон сонголт, унжих сонголт, шугаман хэмжээс гэх мэт асуулгын сонголтуудаас авч болно. Зураг, YouTube видео нэмэх буюу хуудас салбарлуулах, асуулт алгасах логик ашиглан янзлаарай.

Хаанаас ч үүсгэх, хариулах боломжтой

Маягт өөрөө уян хатан учир жижиг ч, том ч дэлгэцнээс маягтыг хялбарханаар (мөн гоёмсгоор) үүсгэх, хариулах боломжтой.

Цэгцтэй& анализ хийгдсэн

Таны судалгааны хариултуудыг Маягт дээр цэгцтэйгээр, автоматаар цуглуулах бөгөөд хариултын мэдээлэл, диаграмыг шууд харуулна. Эсвэл датагаа бүгдийг нь Хүснэгт дээр харж, судлах боломжтой.

САН ФРАНЦИСКО

Магадгүй

Та Ферри барилгыг шалгах шаардлагатай. Том

Та хэзээ засвараа дуусгана гэж бодож байна?
Мя, 1:06 ҮХ
Ким аватар
Магадгүй хоёр гэхэд үү?
Мя, 1:06 ҮХ
Том аватар

Одоо ашиглаж эхлээрэй

Та эхний судалгаагаа үүсгэхэд бэлэн үү? Google Маягт ашиглан үнэгүйгээр, хялбархан хийх боломжтой.

Google Маягт руу очих