Programmabeleid van Gmail

Het onderstaande Programmabeleid is van toepassing op Gmail. We willen garanderen dat iedereen een positieve gebruikerservaring heeft met Gmail en het beleid speelt hierbij een belangrijke rol.

Als u Gmail gebruikt met een consumentenaccount (bijv. @gmail.com), leest u ook de Servicevoorwaarden van Google voor meer informatie. Als u een account via uw werk, school of een andere organisatie gebruikt, kunnen er voorwaarden van toepassing zijn op basis van de overeenkomst van uw organisatie met Google of ander beleid. Uw beheerder kan u misschien meer informatie geven.

We moeten streng optreden tegen misbruik om te voorkomen dat we deze services niet meer kunnen aanbieden. We vragen daarom iedereen zich aan het onderstaande beleid te houden zodat wij dit doel kunnen bereiken. Als een beleidsschending bij ons wordt gemeld, kunnen we de content beoordelen en actie ondernemen, zoals de toegang van een gebruiker tot Google-producten beperken of beëindigen. Als uw account is uitgeschakeld en u van mening bent dat dit onterecht is, volgt u de instructies op deze pagina.

We kunnen actie ondernemen als accounts de opslaglimieten overschrijden. We kunnen bijvoorbeeld bepalen dat u geen berichten meer kunt sturen of ontvangen als u uw opslagquotum overschrijdt. We kunnen ook content uit uw account verwijderen als u niet zelf opslagruimte vrijmaakt of voldoende extra opslagruimte aanschaft. U kunt hier meer over opslagquotums lezen.

Omdat dit beleid van tijd tot tijd wordt aangepast, raden we u aan deze pagina af en toe opnieuw door te lezen.

Misbruik melden

Als u denkt dat een account ons Programmabeleid schendt, kunt u dit op verschillende manieren melden:

Lees het onderstaande beleid door zodat u begrijpt hoe we ongeoorloofd gedrag definiëren. Google kan accounts uitschakelen als wordt vastgesteld dat ze in strijd zijn met ons beleid. Als uw account is uitgeschakeld en u van mening bent dat dit onterecht is, volgt u de instructies op deze pagina.

Inactiviteit van uw account

Gebruik het product om actief te blijven. Voor een actieve status moet u minstens elke 2 jaar het product of de content openen. We kunnen actie ondernemen voor inactieve accounts, zoals uw berichten uit het product verwijderen. U kunt hier meer lezen.

Spam en bulkmail

Gebruik Gmail niet om spam of ongevraagde commerciële e-mails te verspreiden.

Het is niet toegestaan Gmail te gebruiken om e-mail te sturen die in strijd is met de CAN-SPAM-wet of andere antispamwetten, om ongeautoriseerde e-mail te sturen via open servers van derden, of om de e-mailadressen van gebruikers te verspreiden zonder hun toestemming.

Het is niet toegestaan de Gmail-interface te automatiseren (ongeacht of dit is bedoeld om e-mails te sturen, te verwijderen of te filteren) op een manier die misleidend is voor gebruikers.

Houd er rekening mee dat uw definitie van 'ongevraagde' of 'ongewenste' e-mail kan verschillen van die van uw e-mailontvangers. Gebruik uw gezonde verstand wanneer u e-mail verzendt naar een groot aantal ontvangers, zelfs als de ontvangers in het verleden hebben aangegeven dat ze e-mails van u willen ontvangen. Wanneer Gmail-gebruikers e-mails markeren als spam, neemt de kans toe dat toekomstige berichten die u stuurt, ook als spam worden geclassificeerd door onze antimisbruiksystemen.

Meerdere Gmail-accounts maken en gebruiken

Het is niet toegestaan meerdere accounts te maken of te gebruiken om het beleid van Google te misbruiken, beperkingen voor Gmail-accounts te ontwijken, filters te omzeilen of anderszins beperkingen te ontlopen die zijn ingesteld voor uw account. (Als u bijvoorbeeld bent geblokkeerd door een andere gebruiker of als uw Gmail-account is uitgeschakeld vanwege misbruik, mag u niet een vervangend account maken dat voor vergelijkbare activiteiten wordt gebruikt.)

U mag Gmail-accounts niet via geautomatiseerde methoden maken of Gmail-accounts kopen, verkopen, verhandelen of doorverkopen aan anderen.

Malware

Gebruik Gmail niet om virussen, malware, wormen, defecten, Trojaanse paarden, schadelijke bestanden of andere schadelijke of misleidende items te sturen. Daarnaast mag u geen content verspreiden die schadelijk of verstorend is voor het functioneren van netwerken, servers of andere infrastructuur van Google of anderen.

Fraude, phishing en andere misleidende praktijken

U mag het Gmail-account van een andere gebruiker niet openen zonder expliciete toestemming van de betreffende persoon.

Gebruik Gmail niet voor phishing. Probeer niet om gevoelige gegevens te bemachtigen of te verzamelen, waaronder wachtwoorden, financiële gegevens en burgerservicenummers.

Stuur geen berichten om andere gebruikers te bedriegen of te misleiden zodat ze informatie onder valse voorwendselen met u delen. Hieronder valt onder andere het nabootsen van de identiteit van een andere persoon, bedrijf of entiteit om mensen te misleiden.

Veiligheid voor kinderen

Google hanteert een zerotolerancebeleid op het gebied van beelden van seksueel misbruik van kinderen. Als we ons bewust worden van dergelijke content, doen we aangifte bij de betreffende autoriteiten, zoals wettelijk vereist. We kunnen ook disciplinaire maatregelen (waaronder beëindiging) treffen tegen de Gmail-accounts van de betrokkenen.

Google verbiedt het gebruik van Gmail voor kinderlokken. Dit wordt gedefinieerd als een reeks acties die erop gericht zijn om een vertrouwensband met een kind op te bouwen als voorbereiding op seksueel misbruik, mensenhandel of een andere vorm van uitbuiting.

Als u denkt dat een kind gevaar loopt, wordt misbruikt of uitgebuit of het slachtoffer is van mensenhandel, neemt u onmiddellijk contact op met de plaatselijke politie.

Als u al aangifte heeft gedaan bij de politie en nog steeds hulp nodig heeft, of als u zich zorgen maakt dat een kind gevaar loopt of in gevaar is gebracht via Gmail, kunt u het gedrag aan Google melden via dit formulier. U kunt mensen met wie u geen contact wilt via Gmail altijd blokkeren.

Copyright

Respecteer het auteursrecht. Maak geen inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, waaronder patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten. U mag anderen ook niet aansporen of overhalen om intellectuele-eigendomsrechten te schenden. U kunt auteursrechtschendingen melden aan Google via dit formulier.

Intimidatie

Gebruik Gmail niet om anderen lastig te vallen, te intimideren of te bedreigen. Als blijkt dat iemand Gmail voor deze doeleinden gebruikt, kan het account van die persoon worden uitgeschakeld.

Illegale activiteit

Houd u aan de wet. Gebruik Gmail niet om onwettige activiteiten te promoten of te organiseren of om u met dergelijke activiteiten bezig te houden.