Programmabeleid van Gmail

Het programmabeleid van Gmail speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een positieve ervaring voor iedereen die Gmail gebruikt. Zorg dat u deze sectie af en toe naleest omdat het beleid kan worden gewijzigd. Bekijk ook de Servicevoorwaarden van Google voor meer informatie.

Spam en bulkmail

Gebruik Gmail niet om spam of ongevraagde commerciële e-mails te verspreiden.

Het is niet toegestaan Gmail te gebruiken om e-mail te verzenden die in strijd is met de CAN-SPAM-wet of andere antispamwetten; om ongeautoriseerde e-mail te verzenden via open servers van derden; of om de e-mailadressen van gebruikers te verspreiden zonder hun toestemming.

Het is niet toegestaan de Gmai-interface te automatiseren (ongeacht of dit is bedoeld voor verzending, verwijdering of filtering van e-mail) op een manier die misleidend is voor gebruikers.

Houd er rekening mee dat uw definitie van 'ongevraagde' of 'ongewenste' e-mail kan verschillen van die van uw e-mailontvangers. Gebruik uw gezonde verstand wanneer u e-mail verzendt naar een groot aantal ontvangers, zelfs als de ontvangers in het verleden hebben aangegeven dat ze e-mails van u willen ontvangen. Wanneer Gmail-gebruikers e-mails markeren als spam, neemt de kans toe dat toekomstige berichten die u verzendt, ook als spam worden geclassificeerd door onze antimisbruiksystemen.

Meerdere Gmail-accounts maken en gebruiken

Het is niet toegestaan meerdere accounts te maken of te gebruiken om het beleid van Google te misbruiken, beperkingen voor Gmail-accounts te omzeilen, filters te omzeilen of anderszins beperkingen te ontlopen die zijn ingesteld voor uw account. (Als u bijvoorbeeld bent geblokkeerd door een andere gebruiker of als uw Gmail-account is uitgeschakeld vanwege misbruik, mag u niet nog een account maken dat voor vergelijkbare activiteiten wordt gebruikt.)

U mag Gmail-accounts niet via geautomatiseerde methoden maken of Gmail-accounts kopen, verkopen, verhandelen of doorverkopen aan anderen.

Malware

Gebruik Gmail niet om virussen, malware, wormen, defecten, Trojaanse paarden, schadelijke bestanden of andere schadelijke of misleidende items te verzenden. Daarnaast mag u geen content verspreiden die schadelijk of verstorend is voor het functioneren van netwerken, servers of andere infrastructuur van Google of anderen.

Fraude, phishing en andere misleidende praktijken

U mag het Gmail-account van een andere gebruiker niet openen zonder expliciete toestemming van de betreffende persoon. Gebruik Gmail niet om andere gebruikers te bedriegen of te misleiden zodat ze informatie onder valse voorwendselen met u delen.

Maak geen gebruik van phishing om gegevens van gebruikers (zoals inloggegevens, wachtwoorden, financiële gegevens of nummers van door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen) te verkrijgen en gebruik Gmail niet om anderen te bedriegen.

Veiligheid voor kinderen

Google hanteert een zerotolerancebeleid op het gebied van beelden van seksueel misbruik van kinderen. Als we ons bewust worden van dergelijke content, doen we aangifte bij de betreffende autoriteiten, zoals wettelijk vereist. We kunnen ook disciplinaire maatregelen (waaronder beëindiging) treffen tegen de Gmail-accounts van de betrokkenen.

Auteursrecht

Respecteer auteursrechtwetten. Maak geen inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, waaronder patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten. U mag anderen ook niet aansporen of overhalen om intellectuele-eigendomsrechten te schenden. U kunt auteursrechtschendingen melden aan Google via dit formulier.

Intimidatie

Gebruik Gmail niet om anderen lastig te vallen, te intimideren of te bedreigen. Als blijkt dat iemand Gmail voor deze doeleinden gebruikt, kan zijn account worden uitgeschakeld.

Illegale activiteit

Houd u aan de wet. Gebruik Gmail niet om onwettige activiteiten te promoten of te organiseren of om u met dergelijke activiteiten bezig te houden.