De toegang tot informatie maximaliseren

Google streeft naar een vrij en openbaar internet.

Google gelooft in vrije toegang tot informatie. We werken er daarom hard aan om informatie op internet voor iedereen beschikbaar te maken. Wij zijn van mening dat de maatschappij het beste werkt wanneer alle meningen kunnen worden gehoord en dat mensen het meest gebaat zijn bij toegang tot een groot aanbod aan uiteenlopende content uit verschillende bronnen. Daarom verwijderen we alleen in uitzonderlijke gevallen content uit de zoekresultaten, bijvoorbeeld om juridische redenen en bij schendingen van onze richtlijnen voor webmasters of op verzoek van de webmaster die verantwoordelijk is voor de pagina.

De zoekresultaten van Google geven de content op internet weer

Aangezien onze zoekresultaten content en meningen weergeven die al op internet zijn gepubliceerd, kan het voorkomen dat er content wordt getoond die vooroordelen, negatieve gedragspatronen en praktijken of aanstootgevend materiaal bevat. Als de woorden in je zoekopdracht erg overeenkomen met de taal die op een controversiële site wordt gebruikt, kun je dergelijke sites tegenkomen in je resultaten. Deze content geeft niet de mening van Google weer, maar laat zien dat onze visie over vrije toegang tot informatie inhoudt dat we niet zomaar links naar content verwijderen omdat die perspectieven of informatie bevatten waarmee mensen het oneens kunnen zijn.

We werken er doorlopend aan om Google Zoeken te verbeteren

Hoewel we het mogelijk niet altijd bij het juiste eind hebben, werken we er voortdurend aan kwalitatief slechte of irrelevante resultaten in je zoekresultaten te voorkomen. We kunnen echter niet elke zoekopdracht voorspellen: het is zelfs zo dat 15% van de dagelijks door ons verwerkte zoekopdrachten nog nooit eerder is voorgekomen in ons systeem. De onderliggende content op internet wordt ook elke seconde steeds verder uitgebreid en aangepast met honderden nieuwe webpagina's. We proberen daarom algoritmische oplossingen te vinden waarmee problemen niet per pagina maar voor duizenden of zelfs miljoenen zoekresultatenpagina's tegelijk worden aangepakt.

Er zijn echter bepaalde gevallen waarin we naast de algoritmische oplossingen ook handmatig content verwijderen. Zo moedigen we gebruikers en instanties aan ons te waarschuwen als ze content tegenkomen die mogelijk in strijd is met de wetgeving. Bij veel problemen rond bijvoorbeeld privacy, laster of aanzetten tot haat kunnen onze wettelijke verplichtingen per land verschillen en kunnen verschillende rechtsgebieden tot andere conclusies komen over de aanpak van dergelijke complexe kwesties. In het geval van verwijderingen om juridische redenen delen we informatie over verwijderingsverzoeken door de overheid in ons Transparantierapport. Waar mogelijk informeren we website-eigenaren over verwijderingsverzoeken via onze webmasterconsole.

We willen mensen beschermen en respecteren de wetgeving en culturele normen van de bijna tweehonderd landen waarin we onze services aanbieden. Hoewel we er hard aan werken informatie op internet voor iedereen beschikbaar te maken, komt het voor dat we content uit Google Zoeken verwijderen.

Beleid
Alles uitvouwen Alles samenvouwen