Grundig testing

Målet vårt er alltid å gi deg den nyttigste og mest relevante informasjonen.

Alle endringer vi gjør i Søk, er for å gi deg bedre resultater. Derfor tar vi aldri imot betaling fra noen for å bli inkludert i søkeresultatene.

Testing

Søk har endret seg gjennom årene for å møte de skiftende behovene og forventningene til folk som bruker Google. Målet vårt med disse endringene – enten det er nyskapinger som Kunnskapskartet eller oppdateringer av rangeringsalgoritmene for å fremheve relevant innhold – er å gi deg enda nyttigere resultater.

Alle mulige endringer av Søk gjennomgår grundig testing og evaluering. Hvis testingen viser at en endring gir mindre nyttige resultater, tar vi den ikke med i neste utgivelse.

Søkeeksperimenter: fra idé til lansering

Ingeniørene våre har mange ideer om hvordan vi kan gjøre resultatene mer nyttige. Men vi følger ikke intuisjon eller én ekspertmening. Vi bruker omfattende testing og har en grundig evalueringsprosess for å analysere beregninger og bestemme om vi skal implementere en foreslått endring. Dataene fra disse evalueringene og eksperimentene blir nøye gjennomgått av erfarne ingeniører og søkeanalytikere, i tillegg til andre eksperter på juridisk innhold og personvern, som avgjør om endringen skal inngå i neste lansering. In 2019 kjørte vi over 464 065 eksperimenter med kvalifiserte søkeeksperter og tester i sanntid, og dette førte til mer enn 3620 forbedringer av Søk.

Vi samler inn data på flere måter. I fjor gjennomførte vi:

 • Kvalitetstester for søketestere

  383 605 tester av søkekvalitet

  Vi jobber med eksterne Søk-testere som måler kvaliteten for søkeresultater kontinuerlig. Testere vurderer hvor bra et nettsted gir relevant informasjon til folk som har klikket på det, og evaluerer kvaliteten på resultatene basert på innholdets ekspertise, troverdighet og pålitelighet. Disse vurderingene påvirker ikke rangering direkte, men de hjelper oss med å sammenligne kvaliteten på resultatene og sørge for at disse ligger på et høyt nivå for brukere av Google Søk over hele verden.

  For å sørge for en konsekvent tilnærming publiserer vi retningslinjer for søkekvalitetstestere for å gi dem veiledning og eksempler på passende rangeringer. Du kan se disse retningslinjene her. Du kommer til å se at selv om det kan høres enkelt ut å evaluere kvaliteten på søk, er det mange vanskelige tilfeller å vurdere, så denne tilbakemeldingen er viktig for å sørge for at vi opprettholder resultater av høy kvalitet for brukerne.

 • Sammenlignende eksperimenter

  62 937 sammenlignende eksperimenter

  Søk er ikke en statisk prosess. Vi forbedrer jevnlig algoritmene våre for å hente frem bedre resultater, og søkekvalitetstestere spiller en viktig rolle i lanseringsprosessen. I et sammenlignende eksperiment viser vi testere to forskjellige sett med søkeresultater: ett med den foreslåtte endringen som allerede er implementert, og ett uten. Vi spør dem om hvilke resultater de foretrekker, og hvorfor.

 • Trafikkeksperimenter i sanntid

  17 523 trafikkeksperimenter i sanntid

  I tillegg til kvalitetstesting for Søk utfører vi trafikkeksperimenter i sanntid for å se hvordan ekte brukere interagerer med funksjoner før vi lanserer dem til alle brukere. Vi aktiverer den aktuelle funksjonen for bare en liten andel med brukere, vanligvis fra 0,1 prosent. Etter vi har samlet inn nok data, sammenligner vi eksperimentgruppen med en kontrollgruppe som ikke hadde funksjonen aktivert. Vi ser på en veldig lang liste med beregninger, for eksempel hva folk klikket på, hvor mange søk de gjorde, om søk ble avsluttet før brukeren trykket på søkeknappen, hvor lang tid det tok brukere å klikke på et resultat, og så videre. Vi bruker disse resultatene for å måle om brukerengasjementet for den nye funksjonen er positivt. Dette gjør vi for å bekrefte at endringene vi gjør, øker relevansen og nytten av resultatene våre for brukere.

 • Lanseringer

  3 620 lanseringer

  Til slutt blir alle foreslåtte endringer i Søk vurdert av de mest erfarne ingeniørene og søekanalytikerne våre, som nøye vurderer dataene fra alle de forskjellige eksperimentene for å avgjøre om endringen skal inngå i neste lansering. Blant de foreslåtte endringene i fjor var det mange som ikke ble tatt med, for med mindre vi kan vise at en endring faktisk gir brukerne bedre resultater, lanserer vi den ikke.


Vi selger annonser, ikke søkeresultater

Vi har alltid ment at det er viktig for alle å ha tilgang til den beste informasjonen – gratis. Og det er annonser som gjør det mulig for Google å tilby en søkemotor som er gratis, og som fungerer like bra for alle, uavhengig av utdanningsnivå eller inntekt.

Når du bruker Google Søk, kan annonser vises i søkeresultatene dine. Vi tror det er viktig å være åpen rundt forskjellen mellom betalte og organiske resultater, og derfor er annonser tydelig merket, slik at de er enkle å skille fra resten av siden.

All annonseringen vår og alt sponset innhold er klart merket (for eksempel med «Annonse» eller «Sponset»), slik at det er enkelt å se forskjell på det og søkeresultater.

Vi gjør alt vi kan for å vise annonser bare når de er relevante for det du prøver å gjøre på Google. Vi belaster bare annonsører når brukere interagerer med annonsen, så vi vil helst bare vise deg nyttige annonser. Faktisk så viser vi ofte ingen annonser.

Googles kommersielle forhold har ingen innvirkning på algoritmiske Søk-endringer, og partnerannonsører mottar ikke særbehandling for å løse problemer eller forespørsler relatert til organiske søk. Vi sørger for at disse problemene håndteres basert på hvor viktige de er og hvilken innvirkning de har på brukere, og ikke på grunn av noe økonomisk forhold med Google.