Metodologia

Cum verificăm dacă un furnizor de servicii de internet poate să difuzeze constant conținut de pe YouTube la calitate HD.

Evaluările

Ce semnificație au evaluările?

Evaluările reprezintă calitatea transmisiei video în flux la care vă puteți aștepta (cel puțin 90 % din timp) când vizionați conținut pe YouTube în rețeaua unui anumit furnizor de servicii de internet dintr-o anumită zonă.

 • Calitate HD verificată pentru YouTube: utilizatorii din rețele cu calitate HD verificată pentru YouTube se pot aștepta la o redare uniformă majoritatea timpului când vizionează videoclipuri YouTube la înaltă definiție (720p și peste).
 • Definiție standard: utilizatorii din rețele cu definiție standard se pot aștepta la o redare uniformă a videoclipurilor YouTube la definiție standard (360p). Videoclipurile YouTube la înaltă definiție (720p și peste) se pot întrerupe ocazional.
 • Definiție redusă: utilizatorii din rețele cu definiție redusă pot să vadă imagini neclare și se pot aștepta la întreruperi frecvente la redarea videoclipurilor YouTube cu rezoluția de 360p și peste.

De ce sunt utile aceste date?

Acest raport nu se bazează pe date doar de la un set restrâns de utilizatori, ci ia în calcul miliarde de videoclipuri YouTube vizionate în rețelele a mii de furnizori de servicii de internet.

 • Analizăm cât de rapid s-au încărcat toate datele videoclipurilor YouTube în ultimele 30 de zile.
 • Defalcăm rezultatele în funcție de ISP și de locația geografică.
 • Stabilim care a fost viteza minimă disponibilă cel puțin 90 % din timp.

Cum îmi este protejată confidențialitatea?

Acestea sunt date anonime despre oricine vizionează conținut pe YouTube în rețeaua unui ISP.

 • Evaluările vizează rețelele, nu utilizatorii.
 • Toate mostrele sunt complet anonime și nu sunt stocate sau folosite informații despre utilizatori.
 • Vom afișa rezultate doar pentru zonele geografice suficient de mari pentru a avea un număr mare de utilizatori.

Rezumat

Există mulți factori care pot afecta independent experiența utilizatorului pe internet, inclusiv (fără a se limita la) viteza conexiunii la internet, fiabilitatea rețelei de acces, disponibilitatea și caracteristicile de încărcare ale serverelor de aplicații și, în unele cazuri, configurația rețelei de la locuința utilizatorului. Măsurătorile individuale și izolate, precum viteza de acces și capacitatea serverelor, nu pot oferi o imagine completă a experienței reale a utilizatorului. Pentru măsurarea și cuantificarea experienței reale a utilizatorului de internet este necesară măsurarea completă a performanțelor la nivel de aplicație, ținând cont de toți factorii de influență.

Vă prezentăm aici o metodologie care vă permite să evaluați furnizorii de servicii de internet (ISP) cu privire la capacitatea de a transmite conținut video de pe YouTube, pe baza unor măsurători ale performanțelor susținute la nivel de aplicație. Ne propunem să vă oferim o evaluare relevantă, ușor de înțeles și care reflectă îndeaproape experiența din lumea reală a utilizatorului de internet.

Metodologie

Măsurători

O redare tipică a unui videoclip YouTube implică un client YouTube (player) care preia bytes video în flux de pe un server YouTube (CDN), în una sau mai multe solicitări (de exemplu, HTTP GET). Primul pas la stabilirea evaluărilor ISP este să măsurăm viteza susținută cu care acești bytes video sunt transferați de la server la client. Pentru a măsura rata de transfer la nivel de aplicație, pentru fiecare solicitare sunt înregistrate următoarele:

 1. 1) identitatea solicitării: marcajul temporal al solicitării inițiale, rețeaua de acces (de exemplu, blocarea rețelei, numărul autonom de sistem al furnizorului de servicii de internet) și locația geografică largă (de exemplu, țară, metropolă). Acestea sunt derivate din atribute ale clientului precum adresa IP, User Agent etc. Rețineți că identificarea locației din adresa IP efectuată de sistemele noastre automate poate să nu ofere rezultate corecte pentru unii utilizatori.
 2. 2) dimensiunea răspunsului: numărul de bytes de aplicație (inclusiv anteturi, dar fără vreo supraîncărcare la nivel de nucleu) transferați de la server la client ca răspuns la solicitare;
 3. 3) timpul de răspuns: durata de care are nevoie serverul pentru a procesa solicitarea, inclusiv timpul de transmisie în rețea (numărul total de bytes confirmați de partea care primește).

Pe baza acestor măsurători, rata de transfer la nivel de aplicație pentru o anumită solicitare („R”) este calculată folosind formula de mai jos. Fiecare solicitare măsurată este considerată o mostră a ratei de transfer la nivel de aplicație.

Rata de transfer la nivel de aplicație
R
= dimensiunea răspunsului
R
/ timpul de răspuns
R

Evaluările

Evaluările sunt obținute cumulând mostre de rate de transfer la nivel de aplicație în etapa de măsurare. Această metodologie acceptă calcularea evaluărilor la diverse niveluri de detaliere pentru dimensiunile selectate. De exemplu, evaluarea unui ISP poate fi calculată pentru diverse intervale de timp (de exemplu, oră, zi, săptămână, lună) și/sau la diferite niveluri geografice (de exemplu, țară, metropolă, oraș).

Pentru o anumită perioadă de timp „T” (de exemplu, 30 de zile consecutive) și locație geografică „L” (de exemplu, San Francisco, CA, S.U.A.), evaluarea pentru un ISP „P” (de exemplu, Comcast) este calculată după cum urmează:

 1. 1) Cumulați mostrele relevante: colectați toate mostrele ratei de transfer la nivel de aplicație identificate prin „T”, „L” și „P”, respectiv solicitările provenite din rețeaua furnizorului vizat de servicii de internet, în locația vizată, în intervalul de timp vizat.
 2. 2) Calculați volumul GAT (rata de transfer la nivel de aplicație peste prag): plasați fiecare mostră a ratei de transfer la nivel de aplicație în una dintre cele trei categorii - HD (înaltă definiție), SD (definiție standard) sau LD (definiție redusă) - în funcție de pragurile pentru rata de transfer specificate în tabelul de mai jos. Aceasta oferă volumul GAT brut cumulat pentru dimensiunile selectate.
Categorie GAT Pragul ratei de transfer la nivel de aplicație
HD > 2,5 Mb/s
SD Între 0,7 și 2,5 Mb/s
LD < 0,7 Mb/s
Mostre HD Mostre SD Mostre LD Volum (GAT)
 1. 3) Definiți criteriile de evaluare: criteriile de evaluare a furnizorilor de servicii de internet sunt definite în ceea ce privește nivelul minim al volumului GAT necesar pentru fiecare nivel de evaluare. Deoarece această valoare are rolul de a reflecta consecvența și fiabilitatea rețelei furnizorului de servicii de internet, pragul trebuie stabilit la un nivel care reprezintă performanța susținută mai degrabă decât cea tipică (medie). În acest scop, am stabilit trei scale de evaluare: GAT-90 (90 % dintre solicitări peste prag), GAT-95 (95 % dintre solicitări peste prag), GAT-99 (99 % dintre solicitări peste prag) pentru a reflecta diferitele niveluri de fiabilitate.

  Următorul tabel definește criteriile folosite pentru a stabili evaluarea finală a furnizorului de servicii de internet în metodologia noastră, folosind GAT-90. Nivelul de 90 % este ales după evaluarea atentă a performanțelor practice constatate în domeniu. Nivelul va reflecta strâns evoluția în timp a capacității rețelei.

Evaluare Criterii (GAT-90)
HD Peste 90 % dintre mostre sunt
marcate ca HD
SD Peste 90 % dintre mostre sunt
marcate ca fiind cel puțin SD
LD Niciuna dintre variantele de mai sus
 1. 4) Atribuiți o evaluare: grupați cele trei categorii GAT de la pasul 2 pentru a converti volumul GAT brut într-un procent GAT. Stabiliți evaluarea finală folosind criteriile definite la pasul 3. În exemplul de mai jos, evaluarea atribuită este SD (definiție standard), deoarece cel puțin 90 % dintre solicitări îndeplinesc aceste criterii (respectiv, rețeaua este capabilă să ofere cel puțin calitate SD pentru peste 90 % dintre solicitările trimise).
0% 20% 40% 60% 80% 100% SD Evaluare la 90%

Confidențialitate

Evaluările vizează rețelele, nu utilizatorii. Toate mostrele ratei de transfer la nivel de aplicație sunt complet anonime și niciun fel de informații despre utilizatori (de exemplu, browsere, cookie-uri, adrese IP) nu sunt stocate sau folosite direct în algoritmul de evaluare. Mai mult, dacă volumul cumulat al mostrelor pentru nivelul geografic și intervalul de timp selectate este sub un anumit prag, pentru a calcula evaluarea, algoritmul ar trece la utilizarea unor dimensiuni mai puțin fine (respectiv, cumulați după un nivel geografic și/sau interval de timp mai extinse), care îndeplinesc cerințele minime de dimensiune.