ඔබේ අන්තර්ගතයට පහසු සහ සුරක්ෂිත ප්‍රවේශය

ඔබේ ජංගම උපාංගයෙන්, ටැබ්ලටයෙන් හෝ පරිගණකයෙන් ගොනු සහ ෆෝල්ඩර ගබඩා කරන්න, බෙදා ගන්න සහ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න

ගිණුමක් නොමැතිද?
drive-hero

අනිෂ්ට මෘදුකාංග, අයාචිත තැපැල්, සහ කප්පම් මෘදුකාංගවලට එරෙහි තිළැලි ආරක්‍ෂා

Drive ඔබේ ගොනු වෙත සංකේතිත සහ සුරක්‍ෂිත ප්‍රවේශය සැපයිය හැක. ඔබ සමග බෙදා ගනු ලබන ගොනු පූර්ව ක්‍රියාකාරී ලෙස ස්කෑන් කර අනිෂ්ට මෘදුකාංග, අයාචිත, කප්පම් මෘදුකාංග, හෝ තතුබෑම අනාවරණ වූ විට ඒවා ඉවත් කෙරේ. තවද Drive ක්ලවුඩ් සහජ වන අතර එය ස්ථානීය ගොනුවල අවශ්‍යතාව ඉවත් කර ඔබේ උපාංග සඳහා වන අවදානම අවම කළ හැක.

Drive Safe අන්තර්ගතය Drive Safe අන්තර්ගතය

කණ්ඩායම් වැඩ සුපිරි ක්‍රියාකාරී කරන ක්ලවුඩ් සහජ සහයෝගීතා යෙදුම්

Drive Docs, Sheets, සහ Slides සහ, ඔබේ කණ්ඩායමට තථ්‍ය කාලීනව වඩා ඵලදායී ලෙස අන්තර්ගත සෑදීමටත් සහයෝගය දැක්වීමටත් සබල කරන ක්ලවුඩ් සහජ ‌සහයෝගී යෙදුම් සමග ඒකාබද්ධ වෙයි.

Drive Supercharge Drive Supercharge

ඔබේ කණ්ඩායම දැනටමත් භාවිත කරන මෙවලම් සහ යෙදුම් සමග ඒකාබද්ධ වීම

Drive ඔබගේ කණ්ඩායමේ පවතින තාක්ෂණය සමග ඒකාබද්ධ වී සම්පූර්ණ කරයි. ගොනු ආකෘති පරිවර්තනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවකින් තොරව Microsoft Office ගොනු සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න, සහ PDF, CAD ගොනු, රූප සහ තවත් බොහෝ අමතර ගොනු වර්ග 100කට වඩා සංස්කරණය කර ගබඩා කරන්න.

Drive මෙවලම් ඒකාබද්ධය Drive මෙවලම් ඒකාබද්ධය

Google හි Search සහ AI තාක්‍ෂණය ඔබේ කණ්ඩායමට ඉතා වේගයෙන් ගමන් කිරීමට උදවු කරයි

Google හි බලවත් සෙවුම් හැකියා Drive තුළට කාවද්දා ඇති අතර වේගය, විශ්වාසය, සහ සහයෝගය පිරිනමයි. තවද Drive සෙවුම් චිප වැනි විශේෂාංග ඔබේ කණ්ඩායමට ඉතා අදාළ ප්‍රතිඵල මත ක්‍ෂණිකව සොයා බැලීමෙන් ගොනු සොයා ගැනීමට උදවු කරයි.

Drive සෙවුම Drive සෙවුම

කණ්ඩායම් දහස් ගණනක් දැනටමත් ඔවුන් වැඩ කරන ආකාරයෙහි විප්ලවීය වෙනසක් සඳහා Drive භාවිත කරයි

broadcom freedom sanmina whirlpool

ඔබේ කණ්ඩායම දැනටමත් භාවිත කරන මෙවලම් සමග Drive ඒකාබද්ධ වේ

ඔබට හරි යන සැලසුම සොයා ගන්න

Google Drive යනු Google Workspace හි කොටසකි

සෑම සැලසුමකටම ඇතුළත් වන්නේ

 • docs නිරූපකය
 • sheets නිරූපකය
 • slides නිරූපකය
 • පෝරම නිරූපකය
 • keep නිරූපකය
 • sites නිරූපකය
 • drive නිරූපකය
 • Gmail නිරූපකය
 • Meet නිරූපකය
 • දිනදර්ශන නිරූපකය
 • කථාබස් නිරූපකය

වැඩ සඳහා Drive උත්සාහ කරන්න

පුද්ගලික සඳහා (ගාස්තු නැත)

Drive වෙත යන්න

Business Standard

$12 USD

/පරිශීලක/මාසය

පටන් ගන්න

තවත් සැලසුම් බලන්න

Google Drive
Drive

සුරක්ෂිත ක්ලවුඩ් ආචයනය

එක් පරිශීලකයෙකුට 15 GB බැගින්

එක් පරිශීලකයෙකුට 2 TB බැගින්

ඉලක්ක ශ්‍රාවක බෙදා ගැනීම

remove

done

ඔබේ කණ්ඩායම සඳහා බෙදා ගත් ධාවක

remove

done

Google Docs
Docs, Sheets, Slides, Forms

අන්තර්ගත නිර්මාණය

done

done

Google Gmail
Gmail

සුරක්ෂිත ඉ-තැපෑල

done

done

අභිරුචි ව්‍යාපාර ඉ-තැපෑල

remove

done

Google Meet
Meet

වීඩියෝ සහ හඬ සම්මන්ත්‍රණ

සහභාගීවන්නන් 100 දෙනෙක්

සහභාගීවන්නන් 150 දෙනෙක්

රැස්වීම් පටිගත කිරීම් Drive වෙත සුරැකිණි

remove

done

ආරක්ෂක පරිපාලන
Admin

මධ්‍යගත පරිපාලනය

remove

done

සමූහ පාදක ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති පාලන

remove

done

පාරිභෝගික සහය

ස්වයං සේවා සබැඳි සහ ප්‍රජා සංසද

24/7 සබැඳි සහය සහ ප්‍රජා සංසද

ඔබේ පුද්ගලික ගිණුම සඳහා වැඩි ආචයනය සොයන්නේද?

Google One

Google One යනු Google Drive, Gmail, සහ Google Photos පුරා භාවිත කිරීමට ඔබට වැඩි ආචයනය දෙන ග්‍රාහකත්ව සැලැස්මකි. තවද Google One මගින් ඔබ අමතර ප්‍රතිලාභ ලබන අතර ඔබේ සාමාජිකත්වය ඔබේ පවුල සමග බෙදා ගත හැක.


පටන් ගැනීමට සූදානම්ද?