Google පෝරම මගින් ක්ෂණිකව විදසුන් ලබා ගන්න

සබැඳි පෝරම පහසුවෙන් සාදා බෙදා ගන්න, සහ තථ්‍ය කාලීනව ප්‍රතිචාර විශ්ලේෂණ කරන්න.

ගිණුමක් නොමැතිද?

ලේඛනයක් සෑදීමේ තරම් පහසුවෙන් සබැඳි පෝරමයක් සාදන්න

බහුවිධ ප්‍රශ්න වර්ගවලින් තෝරන්න, ප්‍රශ්න නැවත පිළිවෙළ කිරීමට ඇද දමන්න, සහ ලැයිස්තුවක් ඇලවීමේ තරම් පහසුවෙන් අගයවල් අභිරුචි කරන්න.

පෝරම පහසුවෙන් නිපදවන්න පෝරම පහසුවෙන් නිපදවන්න

ඔප දැමූ සමීක්ෂණ සහ පෝරම යවන්න

පෙනුම සහ හැඟීම ගැළපීමට වර්ණ, රූප, සහ අකුරු වර්ග අභිරුචි කරන්න, නැති නම් ඔබේ සංවිධානයේ සන්නම පරාවර්තන කරන්න. ඉතා සියුම් අත්දැකීමක් සඳහා පිළිතුරු මත පදනම් වූ ප්‍රශ්න පෙන්වන අභිරුචි තර්කය ද එක් කරන්න.

ඔප කළ සමීක්‍ෂණ යවන්න ඔප කළ සමීක්‍ෂණ යවන්න

ස්වයංක්‍රීය සාරාංශ සමග ප්‍රතිචාර විශ්ලේෂණ කරන්න

ප්‍රතිචාර දත්ත යාවත්කාලීන වීම සමග තථ්‍ය කාලීනව ප්‍රස්තාර බලන්න. නැති නම් වඩා ගැඹුරු විශ්ලේෂණය හෝ ස්වයංකරණය සඳහා Google Sheets මගින් සැකසුම් නොකළ දත්ත විවෘත කරන්න.

සාරාංශ සමග ප්‍රතිචාර විශ්ලේෂණ කරන්න සාරාංශ සමග ප්‍රතිචාර විශ්ලේෂණ කරන්න

ඕනෑම තැනක සිට සමීක්ෂණ සාදන්න සහ ඒවාට ප්‍රතිචාර දක්වන්න

විශාල හෝ කුඩා තිරවලින් ක්ෂණිකව පෝරමවලට ප්‍රවේශ වන්න, ඒවා සාදන්න, සහ සංස්කරණ කරන්න. අන් අයට ඕනෑම ජංගම උපාංගයකින්, ටැබ්ලටයකින්, හෝ පරිගණකයකින්—ඔවුන් කොහි සිටියාත් ඔබේ සමීක්ෂණවලට ප්‍රතිචාර දැක්විය හැක.

පෝරම සමීක්‍ෂණ පෝරමවලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පෝරම සමීක්‍ෂණ පෝරමවලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න
පෝරම ගොඩනඟා ප්‍රතිඵල එක්ව විශ්ලේෂණ කරන්න

පෝරම ගොඩනඟා ප්‍රතිඵල එක්ව විශ්ලේෂණ කරන්න

තථ්‍ය කාලයේ එක්ව ප්‍රශ්න ගොඩනැඟීමට—Google Docs, Sheets, සහ Slides මෙන්ම—සහකරුවන් එක් කරන්න. පසුව ‌ගොනුවේ අනුවාද රාශියක් බෙදා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව නොමැතිව එක්ව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණ කරන්න.

පිරිසිදු ප්‍රතිචාර දත්ත සමග ක්‍රියා කරන්න

පිරිසිදු ප්‍රතිචාර දත්ත සමග ක්‍රියා කරන්න

ප්‍රතිචාර වලංගු කිරීමේ රීති සැකසීමට තිළැලි බුද්ධිය භාවිත කරන්න. උදාහරණය වශයෙන්, ඉ-තැපැල් ලිපින නිසි පරිදි ආකෘති කර ඇති බව හෝ අංක නිශ්චිත පරාසයක් තුළ තිබීම තහවුරු කරන්න.

ඉ-තැපෑල, සබැඳිය, හෝ වෙබ් අඩවිය හරහා පෝරම බෙදා ගන්න

ඉ-තැපෑල, සබැඳිය, හෝ වෙබ් අඩවිය හරහා පෝරම බෙදා ගන්න

ඔබේ වෙබ් අඩවිය මත පෝරම කාවැද්දීමෙන් හෝ සමාජ මාධ්‍ය මත සබැඳි බෙදා ගැනීමෙන් නිශ්චිත පුද්ගලයින් සමග හෝ විශාල පිරිසක් සමග පෝරම බෙදා ගැනීම පහසුයි.

සුරක්ෂිතතාව, අනුකූලතාව, සහ පෞද්ගලිකත්වය

ලාංඡනය ISO IEC ලාංඡනය SOC ලාංඡන FR Hipaa ලාංඡනය

පෙරනිමි ලෙස සුරක්ෂිතයි

අපි උසස් අනිෂ්ට මෘදුකාංග ආරක්ෂා ඇතුළුව ඔබේ දත්ත ආරක්ෂිතව තැබීමට කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ ආරක්ෂණ කටයුතු භාවිත කරන්නෙමු. අභ්‍යන්තර ගොනුවල අවශ්‍යතාව නැති කරමින් සහ ඔබේ උපාංග වෙත අවදානම අවම කරමින් Forms ක්ලවුඩ් ආකාරයේ ද වෙයි.

සංක්‍රමණයේදී සහ විරාමයේදී සංකේතිතයි

Google Drive වෙත උඩුගත කරන ලද හෝ Forms තුළ සාදන ලද සියලුම ගොනු සංක්‍රමණයේදී සහ විරාමයේදී සංකේතිත කෙරේ.

නියාමන අවශ්‍යතාවලට සහය වීමට අනුකූල වීම

Forms ඇතුළුව අපගේ නිෂ්පාදන නිතිපතා ඒවායේ ආරක්ෂාව, පෞද්ගලිකත්වය, සහ අනුකූලතා පාලන ගැන ස්වාධීන සත්‍යාපනයට ලක් වෙයි.

සැලසුමෙන් පුද්ගලිකයි

අනෙකුත් Google Cloud හි ව්‍යවසාය සේවා මෙන්ම Forms එම ශක්තිමත් පෞද්ගලිකත්ව කැපවීම්වලටත් දත්ත ආරක්ෂාවලටත් අවනත වෙයි.

පෞද්ගලිකත්ව නිරූපකය

ඔබ ඔබේ දත්ත පාලන කරයි.

අපි දැන්වීම් අරමුණු සඳහා කිසි විටෙක ඔබේ Forms භාවිත නොකරමු.

අපි කිසි විටෙක තෙවන පාර්ශවවලට ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු නොවිකුණමු.

ඔබට හරි යන සැලසුම සොයා ගන්න

Google පෝරම යනු Google Workspace හි කොටසකි

සෑම සැලසුමකටම ඇතුළු වන්නේ

 • docs නිරූපකය
 • sheets නිරූපකය
 • slides නිරූපකය
 • පෝරම නිරූපකය
 • keep නිරූපකය
 • sites නිරූපකය
 • drive නිරූපකය
 • Gmail නිරූපකය
 • Meet නිරූපකය
 • දිනදර්ශන නිරූපකය
 • කථාබස් නිරූපකය

කාර්ය සඳහා Forms උත්සාහ කරන්න

පුද්ගලික සඳහා (නොමිලේ)

Forms වෙත යන්න

Business Standard

$12 USD

පරිශීලකයෙකුට / මසකට, වසර 1ක කැපවීම info නැතහොත් මාසිකව බිල්පත් කරන විට, පරිශීලකයෙකුට / මසකට $14.40

පටන් ගන්න

තවත් සැලසුම් බලන්න

Google පෝරම
Docs, Sheets, Slides, Forms

අන්තර්ගත නිර්මාණය

done

done

Google Drive
Drive

සුරක්ෂිත ක්ලවුඩ් ආචයනය

එක් පරිශීලකයෙකුට 15 GB බැගින්

එක් පරිශීලකයෙකුට 2 TB බැගින්

ඔබේ කණ්ඩායම සඳහා බෙදා ගත් ධාවක

remove

done

Google Gmail
Gmail

සුරක්ෂිත ඉ-තැපෑල

done

done

අභිරුචි ව්‍යාපාරික ඉ-තැපෑල

remove

done

Google Meet
Meet

වීඩියෝ සහ හඬ සම්මන්ත්‍රණ

සහභාගීවන්නන් 100ක්

සහභාගීවන්නන් 150ක්

රැස්වීම් පටිගත කිරීම් Drive වෙත සුරකින ලදි

remove

done

ආරක්ෂක පරිපාලන
පරිපාලක

මධ්‍යගත පරිපාලනය

remove

done

සමූහය පදනම් වූ ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති පාලන

remove

done

පාරිභෝගික සහාය

ස්වයං සේවා සබැඳි සහ ප්‍රජා සංසද

24/7 සබැඳි සහාය සහ ප්‍රජා සංසද