Dodatočné zmluvné podmienky služby Disk Google

Dátum účinnosti: 31. marec 2020 (zobraziť predchádzajúcu verziu)

Ak chcete používať službu Disk Google, musíte odsúhlasiť (1) zmluvné podmienky spoločnosti Google a (2) tieto dodatočné zmluvné podmienky služby Disk Google („Dodatočné podmienky služby Disk Google“).

Žiadame vás, aby ste si všetky tieto dokumenty pozorne prečítali. Spolu označujeme tieto dokumenty ako Zmluvné podmienky. Vysvetľujú, čo od nás môžete pri používaní našich služieb očakávať a čo očakávame my od vás.

Hoci nejde o súčasť týchto Zmluvných podmienok, odporúčame vám prečítať si naše pravidlá ochrany súkromia, aby ste mali lepšiu predstavu o tom, ako môžete aktualizovať, spravovať, exportovať a odstrániť svoje informácie.

1. Váš obsah

Služba Disk Google vám umožňuje nahrávať, odosielať, ukladať a prijímať obsah. V súlade so zmluvnými podmienkami spoločnosti Google platí, že váš obsah patrí naďalej vám. Nenárokujeme si vlastníctvo na žiadny váš obsah vrátane akýchkoľvek textov, údajov, informácií a súborov, ktoré vo svojom účte služby Disk nahráte, zdieľate alebo uložíte. Zmluvné podmienky spoločnosti Google poskytujú spoločnosti Google licenciu s obmedzenými účelmi na prevádzkovanie a zlepšovanie služby Disk Google. Ak sa teda rozhodnete s niekým zdieľať dokument alebo ho budete chcieť otvoriť v inom zariadení, poskytneme vám túto funkciu.

Služba Disk Google vám tiež umožňuje spolupracovať na obsahu s ostatnými používateľmi služby Disk Google. Vlastník obsahu je ten, kto ovláda obsah a jeho používanie.

Nastavenia zdieľania v službe Disk Google vám umožňujú ovládať, čo môžu robiť s vaším obsahom v službe Disk Google ostatní používatelia. Nastavenia ochrany súkromia vašich súborov závisia od priečinka alebo disku, kde sa nachádzajú. Súbory na vašom individuálnom disku sú súkromné, pokiaľ sa ich nerozhodnete zdieľať. Obsah môžete zdieľať a kontrolu nad ním môžete prenášať na iných používateľov. Súbory, ktoré vytvoríte na diskoch alebo v priečinkoch zdieľaných s ostatnými, respektíve ich do nich umiestnite, prevezmú nastavenia priečinka alebo disku, kde sa nachádzajú. Vaše súbory a údaje nebudeme zdieľať s ostatnými s výnimkou prípadov uvedených v našich pravidlách ochrany súkromia.

Váš obsah nebudeme používať na marketing ani propagačné kampane.

2. Programové pravidlá

Obsah môžeme skontrolovať, aby sme rozhodli, či nie je nelegálny alebo neporušuje naše programové pravidlá. Obsah, v prípade ktorého budeme mať opodstatnené podozrenie z porušenia našich pravidiel alebo zákona, odstránime alebo odmietneme zobrazovať. Nemusí to však nutne znamenať, že obsah skutočne kontrolujeme, preto nepredpokladajte, že tak robíme.