Časté otázky

 1. 1) Poskytovatelia internetových služieb poskytujú viacero rôznych internetových produktov, ktoré sľubujú rôznu rýchlosť. Hodnotí táto metodológia každý produkt a rýchlosť zvlášť?
  Každý poskytovateľ poskytuje produkty s rôznymi názvami a rýchlosťami podľa rôznych aktuálnych ponúk a menovky v hlásení závisia od informácií, ktoré sme od daného poskytovateľa získali. V niektorých prípadoch nám poskytovatelia poskytnú informácie, ktoré nám umožnia identifikovať a ohodnotiť rôzne produkty a rýchlosti. V iných prípadoch zas nemáme dosť podrobné informácie o rýchlostiach, ktoré používateľom ponúkajú, takže stanovíme iba všeobecné hodnotenie produktu pre všetky rýchlosti.
 2. 2) Prečo je hranica stanovená na vysokej hodnote 90 %? Prečo nepoužijete ako hranicu priemer alebo medián?
  V spoločnosti Google sme presvedčení, že stály a spoľahlivý výkon siete je kľúčom k skvelým používateľským zážitkom na internete. Preto sme určili hranicu 90 %. Tým pádom môžete očakávať úroveň výkonu, ktorú stanovuje hodnotenie, v 9 z 10 prípadov. Hodnoty priemeru alebo mediánu sú užitočné pri stanovení priemerného výkonu siete, nie vždy sú však vhodné na účely hodnotenia, ktoré má za úlohu určiť udržateľnú úroveň výkonu siete.
 3. 3) Dokáže metodológia rozpoznať a oceniť siete, ktoré poskytujú udržateľne vysoký výkon počas používateľsky najrušnejších hodín?
  Áno. Keďže objem GAT je založený na požiadavkách (záťaži), počas hodín vysokej úrovne používanosti služby YouTube (napr. večer) vzniká viac vzoriek na vypočítanie objemu GAT, čo neprimerane vplýva na výsledok hodnotenia. Metodológia je prirodzene normalizovaná podľa úrovne používania služby.
 4. 4) Aký typ požiadaviek servera sa môže stať súčasťou výpočtu hodnotenia?
  Súčasťou výpočtu hodnotenia sú požiadavky na video v moderných formátoch dodania (napr. DASH, HLS). Staršie formáty videa (teda neprispôsobené progresívne prehrávanie, RTSP) nie sú súčasťou výpočtu pre príliš nízku úroveň dôveryhodnosti meraní v starších streamovacích mechanizmoch. Dôvodom je zachovanie vysokej úrovne presnosti pri hodnotení poskytovateľov internetových služieb.
 5. 5) Pomocou ktorých faktorov môžu používatelia ovplyvniť kvalitu sledovaného videa?
  Jednotlivé výsledky sa môžu líšiť v závislosti od faktorov ako je počet pripojených používateľov alebo zariadení, hardvér, softvér a konfigurácia softvéru, pripojenie na internet (bezdrôtové, pevné) a prípadné prekročenie určeného objemu prenesených dát.