Čo robí YouTube

Chceme, aby bol web rýchlejší pre každého. A toto pre to robíme:

Vysoká kvalita prenosu vždy, keď je to možné

(prispôsobivá bitová rýchlosť)

  • Pomocou prispôsobivej bitovej rýchlosti rozdelíme každé video na viacero segmentov (väčšinou sú dlhé len pár sekúnd) pre každú dostupnú kvalitu videa.
  • YouTube rozpozná plynulosť prehrávania videa a upraví jeho kvalitu podľa dočasných výkyvov v šírke pásma alebo preťaženia. Vykonáva tak množstvo rozhodnutí v reálnom čase o tom, ako prehrať dané video.
  • Ak napríklad odídete ďalej od smerovača Wi-Fi, kvalita videa sa môže prepnúť zo 720p na 480p, pretože signál bude slabší.

Prinášame YouTube bližšie k vám

(siete a vyrovnávacie pamäte)

  • Investovali sme miliardy dolárov do šírky pásma a infraštruktúry, ktorá je potrebná na to, aby sme priniesli naše služby čo najbližšie k vášmu poskytovateľovi internetových služieb a zadarmo.
  • Pre našu internú sieť používame zásadu otvorenej spolupráce, čo znamená, že sa môžeme priamo a bezplatne prepojiť s každým poskytovateľom internetových služieb, ktorý sa dokáže pripojiť k našim 70 bodom dostupnosti po celom svete.
  • Často rozmiestňujeme servery v rámci siete vášho poskytovateľa, čím výrazne redukujeme vzdialenosť, ktorú musí video prejsť, a minimalizujeme pravdepodobnosť preťaženia siete.
  • Stále upravujeme našu infraštruktúru a zavádzame pokročilé algoritmy na správu prenosov, ktoré v prípade výpadku, obmedzenia kapacity alebo zníženej výkonnosti rýchlo presmerujú vaše prenosy.

Viac hitov, menej bitov

(kodeky)

  • Rovnako ako všetci ostatní, aj my komprimujeme údaje videí, aby sa mohli efektívne prenášať cez internet.
  • Tím YouTube neúnavne pracuje na zlepšení kvality prenosu videí pri využití čo najmenšieho počtu údajov. Optimalizujeme existujúce technológie kompresie a stojíme na čele presadzovania nových prístupov.
  • Vyvíjame nové formáty videí, ako je WebM, aby sme vám priniesli ešte vyššie rozlíšenie pri nižšej požadovanej šírke pásma.