Čo robí YouTube
Chceme, aby bol web rýchlejší pre každého. A toto pre to robíme:
Vysoká kvalita prenosu vždy, keď je to možné
(prispôsobivá bitová rýchlosť)
  • Pomocou prispôsobivej bitovej rýchlosti rozdelíme každé video na viacero segmentov (väčšinou sú dlhé len pár sekúnd) pre každú dostupnú kvalitu videa.
  • YouTube rozpozná plynulosť prehrávania videa a upraví jeho kvalitu podľa dočasných výkyvov v šírke pásma alebo preťaženia. Vykonáva tak množstvo rozhodnutí v reálnom čase o tom, ako prehrať dané video.
  • Ak napríklad odídete ďalej od smerovača Wi-Fi, kvalita videa sa môže prepnúť zo 720p na 480p, pretože signál bude slabší.
Prinášame YouTube bližšie k vám
(siete a vyrovnávacie pamäte)
  • Investovali sme miliardy dolárov do šírky pásma a infraštruktúry, ktorá je potrebná na to, aby sme priniesli naše služby čo najbližšie k vášmu poskytovateľovi internetových služieb a zadarmo.
  • Pre našu internú sieť používame zásadu otvorenej spolupráce, čo znamená, že sa môžeme priamo a bezplatne prepojiť s každým poskytovateľom internetových služieb, ktorý sa dokáže pripojiť k našim 70 bodom dostupnosti po celom svete.
  • Často rozmiestňujeme servery v rámci siete vášho poskytovateľa, čím výrazne redukujeme vzdialenosť, ktorú musí video prejsť, a minimalizujeme pravdepodobnosť preťaženia siete.
  • Stále upravujeme našu infraštruktúru a zavádzame pokročilé algoritmy na správu prenosov, ktoré v prípade výpadku, obmedzenia kapacity alebo zníženej výkonnosti rýchlo presmerujú vaše prenosy.
Viac hitov, menej bitov
(kodeky)
  • Rovnako ako všetci ostatní, aj my komprimujeme údaje videí, aby sa mohli efektívne prenášať cez internet.
  • Tím YouTube neúnavne pracuje na zlepšení kvality prenosu videí pri využití čo najmenšieho počtu údajov. Optimalizujeme existujúce technológie kompresie a stojíme na čele presadzovania nových prístupov.
  • Vyvíjame nové formáty videí, ako je WebM, aby sme vám priniesli ešte vyššie rozlíšenie pri nižšej požadovanej šírke pásma.
Prehľad kvality videa
Pozrite si výsledky hodnotení kvality videa pre poskytovateľov internetových služieb vo vašej oblasti.
Metodológia
Zistite, ako sa stať poskytovateľom služieb internetu s overeným rozlíšením HD služby YouTube.
Podpora YouTube
Tipy na riešenie problémov na zlepšenie prehrávania videa.