Skôr ako začnete vyhľadávať, indexové prehľadávače zhromaždia informácie zo stoviek miliárd webových stránok a usporiadajú ich v indexe Vyhľadávania.

Základy Vyhľadávania

Proces indexového prehľadávania začína zoznamom webových adries z predchádzajúcich indexových prehľadávaní a máp webov poskytnutých vlastníkmi webových stránok. Keď naše indexové prehľadávače navštívia tieto weby, použijú odkazy na týchto stránkach na objavenie nových stránok. Softvér si obzvlášť všíma nové weby, zmeny existujúcich webov a nefungujúce odkazy. Počítačové programy určujú, ktoré weby sa majú prehľadať, ako často a koľko stránok sa má z každého webu načítať.

Ponúkame službu Search Console, ktorá poskytuje vlastníkom webov podrobné možnosti výberu, ako Google prehľadá ich web. Môžu uviesť detailné pokyny na spracovanie stránok webov, požiadať o opätovné prehľadávanie alebo úplne deaktivovať prehľadávanie pomocou súboru nazývaného robots.txt. Google nikdy neprijíma platby za častejšie prehľadávanie webov. Všetkým webom poskytujeme rovnaké nástroje, aby sme tak našim používateľom zaistili tie najlepšie výsledky.

Hľadanie informácií prostredníctvom prehľadávania

Internet je ako neustále rastúca knižnica s miliardami kníh, no žiadnym centrálnym triediacim systémom. Na objavovanie verejne dostupných webových stránok používame softvér známy ako indexový prehľadávač. Indexové prehľadávače prechádzajú webové stránky a nasledujú odkazy na týchto stránkach, podobne, ako keby ste prehliadali obsah na webe. Prechádzajú z odkazu na odkaz a odosielajú údaje o týchto webových stránkach späť na servery Googlu.

Triedenie informácií prostredníctvom indexovania

Keď indexové prehľadávače nájdu webovú stránku, naše systémy vykreslia obsah stránky rovnako ako prehliadač. Všímame si kľúčové signály – od kľúčových slov po aktuálnosť webu – a to všetko sledujeme v našom indexe Vyhľadávania.

Index Vyhľadávania Google obsahuje stovky miliárd webových stránok a zaberá viac ako 100 000 000 gigabajtov. Je podobný ako register na konci knihy. Obsahuje záznam pre každé slovo zistené na každej webovej stránke, ktorú indexujeme. Pri indexovaní webovej stránky pridáme záznamy pre všetky slová, ktoré obsahuje.

 

 

V prípade Diagramu znalostí zachádzame ďaleko za hľadanie zhôd kľúčových slov. Snažíme sa lepšie pochopiť ľudí, miesta a obsah, na ktorých vám záleží. Na to, aby sme to dosiahli, netriedime iba informácie o webových stránkach, ale aj ďalšie typy informácií. V súčasnosti Vyhľadávanie Google dokáže pomôcť hľadať text z miliónov kníh vo veľkých knižniciach, nájsť cestovné poriadky od miestnych dopravných podnikov alebo prehliadať dáta z verejných zdrojov, ako je napríklad svetová banka World Bank.