Pomoc autorom

Autorom a firmám pomáhame zviditeľniť sa online.

Ak chceme zachovať integritu výsledkov vyhľadávania, je dôležité, aby sme určité podrobnosti o podstate fungovania Vyhľadávania uchovávali mimo dosahu ľudí s nekalými úmyslami a šíriteľov spamu, ktorí sa snažia naše systémy oklamať a propagujú klamlivý nekvalitný obsah. To však nič nemení na našom prísľube vysvetliť princíp fungovania Vyhľadávania každému, kto o to prejaví záujem. Investovali sme do pomoci vlastníkom webových stránok, aby sme im pomohli uspieť a zvýšiť viditeľnosť vo Vyhľadávaní, a poskytujeme súpravu nástrojov a informačných zdrojov, ktoré pomáhajú privádzať miliardy návštevníkov malým aj veľkým webom.

Pomoc vlastníkom webových stránok so správou prítomnosti vo Vyhľadávaní

Chceme vám poskytovať najlepšie odpovede, zdieľame preto informácie, ktoré správcom webu a vývojárom pomôžu zaistiť, aby sme ich obsah, weby a aplikácie našli. Správcom webu poskytujeme široký rad výkonných nástrojov a tipov, ktoré pomáhajú porozumieť, ako Vyhľadávanie funguje. Majú k dispozícii interaktívne weby, videá, príručky pre začiatočníkov, pravidelné blogové príspevky, fóra a okamžitú podporu od odborníkov.

 • Podporná dokumentácia

  Portál pre správcov webu je komplexné miesto pre podpornú dokumentáciu a vzdelávacie zdroje, ako je napríklad kanál YouTube na pomoc správcom webu, ktorý obsahuje viac ako 1 000 videí. Úvod do optimalizácie pre vyhľadávače od Googlu vám umožní dodržať osvedčené postupy na zlepšenie vášho webu, ktoré pomáhajú vyhľadávačom pochopiť a prezentovať jeho obsah.

 • Odborné poradenstvo

  Vlastníci webových stránok môžu získať pomoc so svojimi webmi od skúsených správcov webu vo fóre pre správcov webu, a to vrátane pomoci od zamestnancov Googlu a externých odborníkov. Prostredníctvom služby Google Hangouts ponúkame vo viac ako 15 jazykoch online otváracie hodiny okamžitej podpory od zamestnancov Googlu.

 • Vyhľadávacie nástroje a riešenie problémov

  Nástroj Search Console pomáha správcom webových stránok riešiť problémy a zobrazovať chyby nájdené na ich weboch a radí im, ako ich opraviť (od diagnostiky malvéru až po skrátenie času načítavania). Vytvorili sme tiež ďalšie nástroje, ako sú napríklad Nástroj na riešenie problémov pre správcov webu, Test vhodnosti pre mobilné zariadenia, Lighthouse a nástroj PageSpeed Insights, ktoré vlastníkom webových stránok pomáhajú vytvárať weby optimalizované pre vyhľadávanie.

Dúfame, že prostredníctvom týchto nástrojov a komunikačných kanálov umožníme vlastníkom webových stránok vytvárať weby, ktoré budú pre návštevníkov užitočné a vo výsledkoch vyhľadávania získajú dobrú pozíciu.

Pomoc s propagáciou bezpečných a užitočných webov

Google tiež investuje do algoritmov kvality a manuálnych recenzií, aby zabezpečil, že weby nestúpajú vo výsledkoch vyhľadávania prostredníctvom klamlivého alebo manipulatívneho správania. To je obzvlášť dôležité, pretože mnoho takýchto spamových stránok môže poškodiť alebo zavádzať ľudí.

Spamové weby sa snažia nekalo prebojovať na prvé priečky výsledkov vyhľadávania prostredníctvom techník, ako je opakované používanie rovnakých kľúčových slov, nakupovanie odkazov, ktoré vyhovujú hodnoteniu PageRank, alebo vkladaním neviditeľného textu do stránky. Spam taktiež často ovplyvňuje zabezpečenie webov. Nedávno sme zaznamenali napadnutie veľkého množstva legitímnych webov, z ktorých mnoho zobrazovalo klamlivé obsahové reklamy presmerovávajúce ľudí na nesúvisiace weby bez ich vedomia.

Máme jasné pokyny pre správcov webu, ktoré vymedzujú správanie šíriace spam a uvádzajú jasný postup, ako podať odvolanie voči odstráneniu po tom, čo došlo k riešeniu porušenia.

 • Naše algoritmy dokážu rozpoznať drvivú väčšinu spamu a automaticky ju filtrovať alebo odstrániť.

 • Zvyškom spamu sa ručne zaoberá náš tím na odstraňovanie spamu, ktorý kontroluje stránky a označí ich, ak porušujú pokyny pre správcov webu. Keď v prípade určitého webu vykonáme ručnú akciu, pokúsime sa na to upozorniť vlastníka webu a pomôcť mu problémy vyriešiť.

 • Keď správcovia webu problém opravia, môžu odoslať svoje weby na opätovné posúdenie ručnej akcie. Všetky prijaté žiadosti o opätovné posúdenie spracujeme a vlastníkov webových stránok počas tohto procesu priebežne informujeme.

 • Chceme, aby vlastníci webových stránok mali všetky informácie, ktoré potrebujú na zvýšenie kvality svojich webov. Preto sme postupne investovali značné zdroje do komunikácie so správcami webu a ich podpory. V roku 2018 sme správcom webu odoslali viac ako 180 miliónov správ, v ktorých sme ich upozornili na problémy so spamom na ich weboch.

Boj proti spamu, aby sme udržali web bezpečný a užitočný, je každodennou výzvou. Hoci chceme byť skutočne transparentní v tom, ako Vyhľadávanie funguje, musíme tiež dávať pozor, aby sme neuviedli príliš veľa podrobností, ktoré by ľuďom umožnili ovplyvniť naše výsledky vyhľadávania a zhoršiť tak kvalitu pre každého. Naučili sme sa to na vlastnej chybe. V roku 1999 zakladatelia Googlu zverejnili dôležitý dokument o funkcii PageRank, ktorá bola kľúčovou inováciou algoritmu Googlu. Po zverejnení tohto dokumentu sa šíritelia spamu pokúsili zmiasť Google vzájomnými platbami za odkazy.

Vyhľadávanie je mocný nástroj. Pomáha ľuďom hľadať, zdieľať a používať úžasné množstvo obsahu bez ohľadu na to, ako sa pripájajú alebo kde sa nachádzajú. Usilovne pracujeme na tom, aby sme zaistili, že sa zobrazujú kvalitné výsledky vyhľadávania, a nie spam. Neustále zlepšujeme technológiu na boj proti spamu a budeme naďalej úzko spolupracovať so správcami webu a inými osobami, aby sme upevnili a podporili vysokokvalitný webový ekosystém.