Maximalizácia prístupu k informáciám

Google sa zaviazal udržiavať bezplatný a otvorený internet

V Googli veríme v otvorený prístup k informáciám, a preto sa snažíme, aby informácie z internetu boli prístupné všetkým. Veríme, že spoločnosť funguje najlepšie, keď poskytuje priestor, kde sa môžu vyjadriť všetci, a že ľuďom najlepšie slúžime, keď umožňujeme prístup k rozmanitému obsahu z rôznych zdrojov. Preto neodstraňujeme obsah z výsledkov vyhľadávania okrem výnimočných prípadov vrátane právnych žiadostí o odstránenie, porušenia pokynov pre správcov webu alebo na základe žiadosti od správcu webu, ktorý je zodpovedný za príslušnú stránku.

Výsledky vyhľadávania Google odzrkadľujú obsah na webe

Keďže naše výsledky vyhľadávania odzrkadľujú obsah a názory, ktoré už boli na webe zverejnené, v niektorých prípadoch môžu zobraziť obsah, v ktorom sú predsudky, negatívne spoločenské postoje a praktiky, prípadne nevhodný materiál. Ak jazyk vášho vyhľadávacieho dopytu takmer presne zodpovedá jazyku použitom na kontroverznejšom webe, môže sa to odraziť vo vašich výsledkoch. Takýto obsah neodzrkadľuje vlastné názory Googlu, ale naša viera v otvorený prístup k informáciám znamená, že neodstraňujeme odkazy na obsah jednoducho preto, že obsahujú názory či informácie, s ktorými môžu mnohí nesúhlasiť.

Vyhľadávanie sa neustále snažíme zlepšovať

Hoci sa nám to nemusí dariť vždy, neustále pracujeme na tom, aby sme z výsledkov vyhľadávania vyradili nízkokvalitný alebo nerelevantný obsah. Nemôžeme predvídať každý vyhľadávací dopyt, ktorý uvidíme – každý deň reálne spracujeme 15 % vyhľadávaní, ktoré sme nikdy predtým nevideli. Podkladový obsah na internete sa neustále rozrastá a mení, pričom sa každú sekundu zverejňujú stovky nových webových stránok. V dôsledku toho sa snažíme nájsť algoritmické riešenia, ktoré dokážu vyriešiť problémy nielen pre jednu stránku s výsledkami vyhľadávania, ale pre tisíce či milióny.

Existujú však určité prípady, kedy okrem týchto algoritmických riešení odstraňujeme obsah ručne. Ľudí a úrady napríklad nabádame, aby nás upozornili na obsah, o ktorom sa domnievajú, že porušuje zákon. V prípade mnohých otázok, ako sú ochrana súkromia, ohováranie alebo nenávistný prejav, sa naše zákonné povinnosti môžu medzi jednotlivými krajinami líšiť, a to aj preto, že rôzne jurisdikcie dospeli vo veci riešenia týchto komplexných otázok k rôznym záverom. V prípade právnych odstránení zdieľame informácie o žiadostiach verejnej správy o odstránenie v Informáciách o transparentnosti. Tam, kde je to možné, informujeme vlastníkov webových stránok o žiadostiach o odstránenie prostredníctvom služby Webmaster Console.

Všetkých ľudí chceme udržiavať v bezpečí. Rešpektujeme zákony a kultúrne normy takmer 200 krajín, v ktorých ponúkame služby. Snažíme sa sprístupniť informácie z internetu všetkým, avšak existuje niekoľko prípadov, kedy z Vyhľadávania obsah odstránime:

Pravidlá
Rozbaliť všetko Zbaliť všetko
 • Obrázky so sexuálnym zneužívaním detí

  Blokujeme výsledky vyhľadávania, ktoré vedú na obrázky so sexuálnym zneužívaním detí.

 • Prispôsobené osobné informácie

  Na základe žiadosti odstránime osobné informácie z výsledkov vyhľadávania, ak sa domnievame, že by vám mohli spôsobiť konkrétne škody, ako je napríklad krádež identity alebo finančný podvod. Patria sem citlivé čísla úradných dokladov totožnosti, ako sú napríklad rodné čísla, čísla bankových účtov a kreditných kariet a obrázky podpisov. V prípadoch, keď sú tieto informácie široko dostupné, ako napríklad rodné čísla uvedené na štátnych weboch, odstránenia obvykle nevykonávame. Niekedy odmietame žiadosti, pri ktorých sa domnievame, že sa niekto pokúša zneužiť tieto pravidlá na odstránenie ďalších informácií z našich výsledkov. Tiež spracovávame žiadosti, v ktorých od nás používatelia požadujú odstránenie obrázkov s nahotou alebo sexuálne explicitných obrázkov a videí zdieľaných bez ich súhlasu (často označované ako pornografické materiály zverejnené z pomsty) z výsledkov vyhľadávania Google.

 • Platné právne žiadosti

  Niekedy odstraňujeme obsah alebo funkcie z výsledkov Vyhľadávania z právnych dôvodov. Obsah napríklad odstránime v prípade, keď dostaneme platné upozornenie v rámci zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Spojených štátov alebo na základe zákona Európskej únie o ochrane údajov. Keď dostaneme upozornenie o problémovom obsahu, odstránime ho tiež z miestnych verzií Googlu v súlade s miestnymi zákonmi. Z našej nemeckej služby napríklad odstránime obsah, ktorý nelegálne oslavuje nacistickú stranu. Z indickej služby zase odstránime obsah, ktorý nezákonne uráža náboženstvo. Tieto žiadosti skúmame, aby sme zaistili, že sú opodstatnené, a často odmietame žiadosti o odstránenie, ktoré nemajú žiadny jasný právny základ. Ak je to možné, zobrazíme upozornenie, že príslušné výsledky boli odstránené, a tieto odstránenia uvedieme na adrese lumendatabase.org. Ide o projekt prevádzkovaný centrom Berkman Center for Internet and Society, ktoré sleduje online obmedzenia slobody slova. Určité podrobnosti o právnych odstráneniach z výsledkov Vyhľadávania sprístupňujeme tiež prostredníctvom Informácií o transparentnosti.

 • Spam a malvér

  Z výsledkov vyhľadávania môžeme tiež odstrániť weby, ktoré vykazujú klamlivé alebo manipulačné správanie s cieľom klamať používateľov alebo ovplyvňovať vyhľadávacie algoritmy. Máme jasné pokyny pre správcov webu, ktoré vymedzujú správanie šíriace spam a uvádzajú jasný postup, ako podať odvolanie voči odstráneniu po tom, ako došlo k riešeniu porušenia.

 • Žiadosti od správcov webu

  Webové stránky odstraňujeme z výsledkov vyhľadávania na základe žiadostí od správcov webu, ktorí sú za danú stránku zodpovední.

 • Potenciálne nevhodný obsah

  V prípade určitých funkcií Vyhľadávania, ako je napríklad automatické dopĺňanie, pri ktorom poskytujeme informácie proaktívnejšie, vám chceme pomôcť získať hľadané informácie čo najrýchlejšie, ale zároveň musíme byť opatrní, aby sme nezobrazili potenciálne znepokojujúci obsah, ktorý ste nevyžiadali. Pre tieto funkcie sme vyvinuli pravidlá, ktoré vylučujú obsah, ako je pornografia, nenávistný prejav či násilie. Hoci sa maximálne snažíme zabrániť zobrazeniu nevhodného obsahu, funkcie Vyhľadávania sú algoritmické a nie vždy sa nám to podarí. Preto vítame spätnú väzbu od používateľov, ktorá nám pomáha naše algoritmy zlepšovať a upozorňuje na obsah, ktorý porušuje pravidlá.

 • Explicitný obsah

  Poskytujeme aj Bezpečné vyhľadávanie, pomocou ktorého môže ktorýkoľvek používateľ odfiltrovať sexuálne explicitné výsledky. Tento filter môžu rodičia (okrem konfigurácie nastavení osobného účtu v nastaveniach Vyhľadávania) zapnúť pre zariadenia pod dohľadom a účty svojho dieťaťa v aplikácii Family Link, pričom používatelia v práci alebo škole ho môžu zapnúť na úrovni siete. Bezpečné vyhľadávanie síce odfiltruje väčšinu explicitných výsledkov, upozorňujeme však, že nie je neomylné a explicitný obsah sa môže napriek tomu niekedy zobraziť.