Dôsledné testovanie

Naším cieľom je vám vždy poskytovať tie najužitočnejšie a najrelevantnejšie informácie.

Všetky zmeny Vyhľadávania sú v záujme zlepšenia užitočnosti zobrazovaných výsledkov. Preto od nikoho nikdy neprijímame platby za zahrnutie do výsledkov vyhľadávania.

Testovanie

Vyhľadávanie sa priebežne mení, aby vyhovovalo vyvíjajúcim sa potrebám a očakávaniam užívateľov Google. Od inovácií, ako je Diagram znalostí, po aktualizácie našich algoritmov hodnotenia, ktoré zaisťujú zvýrazňovanie relevantného obsahu, je naším cieľom vždy zlepšovať užitočnosť výsledkov.

Všetky možné zmeny Vyhľadávania podstupujú dôkladné testovanie a hodnotenie. Ak testovanie preukáže, že zmena prináša menej užitočné výsledky, nezavedieme ju.

Experimenty Vyhľadávania: od nápadov k zavedeniu

Naši programátori majú veľa nápadov, ako zvýšiť užitočnosť výsledkov. Ale nekonáme podľa pocitov či názorov odborníkov. Spoliehame sa na rozsiahle testovanie používateľmi a máme dôkladný proces hodnotenia, ktorý analyzuje metriky a rozhoduje o tom, či sa má navrhovaná zmena implementovať. Údaje z týchto hodnotení a experimentov prechádzajú dôkladnou kontrolou skúsenými inžiniermi a analytikmi vyhľadávania, ako aj ďalšími odborníkmi v oblasti práva a súkromia, ktorí následne určia, či bude zmena schválená na spustenie. V roku 2019 sme spolu s vyškolenými externými hodnotiteľmi Vyhľadávania a testami v ostrej prevádzke vykonali viac ako 464 065 experimentov, ktoré priniesli viac ako 3 620 zlepšení Vyhľadávania.

Dáta zhromažďujeme rôznymi spôsobmi. Minulý rok sme uskutočnili:

 • Testy kvality hodnotiteľov Vyhľadávania

  383 605 testov kvality Vyhľadávania

  Pri meraní kvality výsledkov vyhľadávania neustále spolupracujeme s externými hodnotiteľmi kvality Vyhľadávania. Hodnotitelia posudzujú, ako dobre určitý web poskytne používateľom, ktorí naň kliknú, požadované informácie, a hodnotia kvalitu výsledkov na základe odbornosti, spoľahlivosti a dôveryhodnosti obsahu. Tieto hodnotenia nemajú priamy vplyv na určovanie poradia webov, ale pomáhajú porovnávať kvalitu našich výsledkov a zaisťujú, že spĺňajú vysoké požiadavky používateľov Vyhľadávania Google po celom svete.

  Na to, aby sme zaistili konzistentný prístup, zverejňujeme pokyny pre hodnotiteľov kvality Vyhľadávania, aby sme im poskytli usmernenia a príklady vhodných hodnotení. Tieto pokyny nájdete tu. Zistíte, že hoci hodnotenie kvality výsledkov môže znieť jednoducho, existuje veľa zložitých prípadov, ktoré je potrebné premyslieť, takže táto spätná väzba je rozhodujúca pre zabezpečenie vysokej kvality výsledkov pre používateľov.

 • Súbežné experimenty

  62 937 súbežných experimentov

  Vyhľadávanie nie je statické. Neustále zlepšujeme algoritmy, aby vracali lepšie výsledky, a hodnotitelia kvality Vyhľadávania zohrávajú dôležitú úlohu pri procese spustenia. V súbežnom experimente zobrazujeme hodnotiteľom dve rôzne skupiny výsledkov vyhľadávania: jednu už s implementovanou navrhovanou zmenou a druhú bez nej. Pýtame sa ich, ktoré výsledky uprednostňujú a prečo.

 • Živé experimenty s návštevnosťou

  17 523 experimentov v ostrej prevádzke

  Okrem testov kvality Vyhľadávania vykonávame živé experimenty s návštevnosťou, aby sme zistili, ako skutoční používatelia používajú určitú funkciu, než ju sprístupníme všetkým používateľom. Príslušnú funkciu aktivujeme iba malému percentu používateľov, zvyčajne začíname na 0,1 %. Po zhromaždení dostatočného množstva dát porovnáme experimentálnu skupinu s kontrolnou skupinou, ktorá túto funkciu nemala aktivovanú. Posudzujeme veľmi dlhý zoznam metrík, napríklad na čo ľudia kliknú, koľko bolo odoslaných dopytov, či boli dopyty opustené, ako dlho trvalo, kým používatelia klikli na výsledok atď. Na základe týchto výsledkov posudzujeme, či bola interakcia používateľov s novou funkciou pozitívna, aby sme tak zaistili, že vykonané zmeny zvýšia relevanciu a užitočnosť našich výsledkov pre používateľov.

 • Spustenia

  3 620 spustení

  Nakoniec každá navrhnutá zmena Vyhľadávania podstúpi kontrolu našimi najskúsenejším programátormi a analytikmi vyhľadávania, ktorí dôkladne skontrolujú dáta zo všetkých ďalších experimentov a rozhodnú, či bude zavedenie zmeny schválené. Mnoho z navrhnutých zmien v minulom roku nebolo použitých, pretože ak nedokážeme preukázať, že príslušná zmena vyhľadávanie pre používateľov skutočne zlepšuje, nezavedieme ju.


Predávame reklamu, nie výsledky vyhľadávania

Vždy sme verili, že je dôležité, aby mali všetci bezplatný prístup k tým najlepším informáciám. A sú to práve reklamy, ktoré Googlu umožňujú poskytovať Vyhľadávanie úplne zadarmo. Je to jediná služba, ktorá funguje rovnako dobre pre každého bez ohľadu na úroveň vzdelania či príjem.

Pri používaní Vyhľadávania Google sa spolu s výsledkami vyhľadávania môžu zobrazovať reklamy. Myslíme si, že je dôležité, aby bol rozdiel medzi platenými a organickými výsledkami transparentný. Preto sú reklamy jasne označené, aby sa dali ľahko odlíšiť od zvyšného obsahu stránky.

Všetok náš reklamný a sponzorovaný obsah je jasne označený (napr. „Reklama“, „Sponzorované“), aby sa dal jednoducho odlíšiť od výsledkov Vyhľadávania.

Reklamy sa snažíme zobrazovať iba vtedy, keď sú relevantné pre úlohu, ktorú sa na stránkach Googlu snažíte vykonať. Inzerentom účtujeme poplatky iba vtedy, keď používatelia s reklamou interagujú, takže je v našom najlepšom záujme zobrazovať iba užitočné reklamy. V skutočnosti často nezobrazujeme žiadne reklamy.

Obchodné vzťahy Googlu nemajú žiadny vplyv na algoritmické zmeny Vyhľadávania a partnerským inzerentom sa pri riešení problémov ani žiadostí týkajúcich sa organického vyhľadávania nedostáva osobitného zaobchádzania. Zabezpečujeme, aby sa tieto problémy riešili na základe dôležitosti a vplyvu na používateľov, a nie na základe finančného vzťahu s Googlom.