Metodologija

Kako preverimo, ali lahko ponudnik internetnih storitev dosledno zagotavlja storitev YouTube v visoki ločljivosti?

Ocene

Kaj pomenijo ocene?

Ocene predstavljajo kakovost pretakanja videoposnetkov, ki jo lahko pričakujete (v najmanj 90 % časa) pri gledanju YouTuba prek ponudnika internetnih storitev na določenem območju.

 • Preverjen YouTube v HD: uporabniki v omrežjih, ki preverjeno zagotavljajo YouTube v HD, lahko večino časa pričakujejo nemoteno predvajanje pri gledanju YouTubovih videoposnetkov visoke ločljivosti (720p in več).
 • Standardna ločljivost: uporabniki v omrežjih, ki imajo oceno »Standardna ločljivost«, lahko pričakujejo nemoteno predvajanje YouTubovih videoposnetkov standardne ločljivosti (360p) in občasne prekinitve pri YouTubovih videoposnetkih visoke ločljivosti (720p in več).
 • Nizka ločljivost: uporabniki v omrežjih, ki imajo oceno »Nizka ločljivost«, lahko opazijo zrnasto sliko in pogoste prekinitve pri predvajanju YouTubovih videoposnetkov ločljivosti 360p in več.

Zakaj so ti podatki koristni?

Poročilo ne temelji na podatkih iz majhnega vzorca uporabnikov, ampak na več milijardah YouTubovih videoposnetkov, ki so si jih uporabniki ogledali prek več tisoč različnih ISP-jev.

 • Preverimo, kako hitro so se vsi podatki YouTubovih videoposnetkov naložili v zadnjih 30 dneh.
 • Rezultate segmentiramo glede na ISP in geografsko lokacijo.
 • Določimo najnižjo razpoložljivo hitrost, ki je na voljo v vsaj 90 % časa.

Kako varujete mojo zasebnost?

To so anonimizirani podatki o vseh, ki si ogledujejo YouTube prek ISP-ja.

 • Ocene so osredotočene na omrežja, ne na uporabnike.
 • Vsi vzorci so povsem anonimizirani in podatkov o uporabnikih ne hranimo niti uporabljamo.
 • Prikazali bomo samo rezultate za geografsko območje, ki je dovolj veliko, da vključuje veliko uporabnikov.

Izvleček

Obstaja veliko dejavnikov, ki lahko neodvisno vplivajo na uporabniško izkušnjo v internetu, med drugim: hitrost uporabnikove internetne povezave, zanesljivost dostopovnega omrežja, razpoložljivost in obremenitvene zmogljivosti aplikacijskih strežnikov ter v nekaterih primerih konfiguracija uporabnikovega domačega omrežja. Posamezne in osamljene meritve, kot je hitrost dostopa ali zmogljivost strežnika, ne zajamejo realne uporabniške izkušnje. Meritev zmogljivosti med dvema končnima točkama na ravni aplikacije, ki v enačbi vključuje vse dejavnike, je pravi pristop k merjenju in količinski opredelitvi resnične uporabniške izkušnje.

Tukaj je predstavljena metodologija za ocenjevanje ponudnikov internetnih storitev (ISP) v smislu zmogljivosti predvajanja YouTubovih videoposnetkov na podlagi meritev trajne zmogljivosti na ravni aplikacije. Namen je podati oceno, ki je smiselna, razumljiva in natančno odraža internetno izkušnjo iz realnega sveta.

Metodologija

Meritve

Tipično predvajanje YouTubovega videoposnetka zajema naslednje: YouTubov odjemalec (predvajalnik) prenese bajte videoposnetka s pretakanjem iz YouTubovega strežnika (CDN) v eni ali več zahtevah (npr. HTTP GET). Prvi korak pri določanju ocene ISP-ja je merjenje trajne hitrosti, pri kateri se ti bajti videoposnetka prenašajo od strežnika do odjemalca. Za merjenje doseženega pretoka na ravni aplikacije je za vsako zahtevo zabeleženo naslednje:

 1. 1) Identiteta zahteve: časovni žig izvorne zahteve, dostopovno omrežje (npr. omrežni blok, avtonomna sistemska številka ISP-ja) in približna geografska lokacija (npr. država, metropola), izpeljana iz atributov odjemalca, kot je naslov IP, uporabnikov posrednik itd. Upoštevajte, da določitev lokacije na podlagi IP-ja, ki jo izvedejo naši avtomatizirani sistemi, lahko za nekatere uporabnike vrne napačno lokacijo.
 2. 2) Velikost odgovora: število bajtov aplikacije (vključno z naslovi aplikacije, vendar brez skupne uporabe na ravni jedra), ki jih je prenesel strežnik do odjemalca kot odgovor na zahtevo.
 3. 3) Odzivni čas: čas, ki ga je strežnik porabil za rešitev zahteve, vključno s trajanjem omrežnega prenosa (vsi bajti, ki jih je potrdil prejemnik).

Na podlagi teh meritev je pretok na ravni aplikacije za dano zahtevo »R« izračunan z uporabo spodnje formule. Vsaka izmerjena zahteva se šteje kot vzorec pretoka na ravni aplikacije.

Pretok na ravni aplikacije
R
= velikost odgovora
R
/ odzivni čas
R

Ocene

Ocene so pridobljene z združevanjem ustreznih vzorcev pretoka na ravni aplikacije, ki so bile zabeleženi v fazi meritev. Metodologija podpira izračun ocen na različnih ravneh razdrobljenosti za izbrane razsežnosti. Ocena ISP-ja je lahko npr. izračunana za različna časovna obdobja (npr. uro, dan, teden, mesec) in/ali različne geografske ravni (npr. država, provinca, metropola, kraj).

Za dano časovno obdobje »T« (npr. zadnjih 30 dni) in geografsko lokacijo »L« (npr. San Francisco, CA, USA), je ocena ISP-ja »P« (npr. Comcast) izračunana na naslednji način:

 1. 1) Združitev relevantnih vzorcev: sistem zbere vse vzorce pretoka na ravni aplikacije, ki imajo oznako »T«, »L« in »P«, tj. zahteve, ki so izhajale iz ciljnega ISP-ja, ciljne lokacije in ciljnega časovnega obdobja.
 2. 2) Izračun obsega GAT-a (pretoka na ravni aplikacije nad mejno vrednostjo) : sistem razporedi vsak vzorec pretoka na ravni aplikacije v enega od treh zmogljivostnih segmentov: HD (visoka ločljivost), SD (standardna ločljivost) ali LD (nizka ločljivost) na podlagi mejnih vrednosti pretoka na ravni aplikacije, določenih v spodnji tabeli. Tako je pridobljen neobdelan obseg GAT-a za izbrane razsežnosti.
Segment GAT Mejna vrednost pretoka na ravni aplikacije
HD > 2,5 Mb/s
SD 0,7–2,5 Mb/s
LD < 0,7 Mb/s
Vzorci HD Vzorci SD Vzorci LD Obseg (GAT)
 1. 3) Določitev merila za ocenjevanje: merilo za ocenjevanje ISP-jev je določeno na podlagi najnižje ravni obsega GAT-a, zahtevane za posamezno ocenjevalno raven. Ker je namen te meritve preverjanje doslednosti in zanesljivosti omrežja ISP-ja, mora obseg meritev biti dovolj velik, da zajame trajno zmogljivost in ne tipične (povprečne) zmogljivosti. Zato določimo tri ocenjevalne lestvice: GAT-90 (90 % zahtev je nad mejno vrednostjo), GAT-95 (95 % zahtev je nad mejno vrednostjo), GAT-99 (99 % zahtev je nad mejno vrednostjo), ki odražajo različne ravni zanesljivosti.

  Naslednja tabela opredeljuje merilo, ki je uporabljeno za določanje končne ocene ISP-ja pri naši metodologiji, in sicer z uporabo GAT-90. Meja 90 % je izbrana po temeljiti preučitvi opazovane praktične zmogljivosti na tem področju. Meja bo skozi čas pozorno spremljala spreminjajočo se zmogljivost omrežja.

Ocena Merilo (GAT-90)
HD Vzorci 90+ % dobijo
oznako HD
SD Vzorci 90+ % dobijo
najmanj oznako SD
LD Nič od zgoraj naštetega
 1. 4) Dodelitev ocene: trije segmenti GAT so združeni od 2. koraka, da se pretvori neobdelan obseg GAT-a v delež GAT-a. Končna ocena je določena z uporabo merila, ki je bilo opredeljeno v 3. koraku. Na spodnji sliki je bila dodeljena ocena SD (standardna ločljivost), ker 90 % zahtev izpolnjuje to merilo (tj. omrežje je zmožno zagotavljati najmanj standardno ločljivost za več kot 90 % obdelanih zahtev).
0% 20% 40% 60% 80% 100% SD Ocena pri 90 %

Zasebnost

Ocene so osredotočene na omrežja, ne na uporabnike. Vsi vzorci pretoka na ravni aplikacije so povsem anonimizirani; v algoritmu ni neposredno prisoten ali uporabljen noben podatek o uporabnikih (npr. piškotki brskalnika ali naslov IP). Če je obseg združenih vzorcev za izbrano geografsko raven in časovni interval pod določeno mejno vrednostjo, bo algoritem za izračun ocene uporabil manj natančne razsežnosti (tj. združil vzorce glede na širšo greografsko območje in/ali časovni interval), ki zadovoljijo zahteve glede velikosti.