Metodologija
Kako preverimo, ali lahko ponudnik internetnih storitev dosledno zagotavlja storitev YouTube v visoki ločljivosti?
Ocene
Kaj pomenijo ocene?
Ocene predstavljajo kakovost pretakanja videoposnetkov, ki jo lahko pričakujete (v najmanj 90 % časa) pri gledanju YouTuba prek ponudnika internetnih storitev na določenem območju.
 • Preverjen YouTube v HD: uporabniki v omrežjih, ki preverjeno zagotavljajo YouTube v HD, lahko večino časa pričakujejo nemoteno predvajanje pri gledanju YouTubovih videoposnetkov visoke ločljivosti (720p in več).
 • Standardna ločljivost: uporabniki v omrežjih, ki imajo oceno »Standardna ločljivost«, lahko pričakujejo nemoteno predvajanje YouTubovih videoposnetkov standardne ločljivosti (360p) in občasne prekinitve pri YouTubovih videoposnetkih visoke ločljivosti (720p in več).
 • Nizka ločljivost: uporabniki v omrežjih, ki imajo oceno »Nizka ločljivost«, lahko opazijo zrnasto sliko in pogoste prekinitve pri predvajanju YouTubovih videoposnetkov ločljivosti 360p in več.
Zakaj so ti podatki koristni?
Poročilo ne temelji na podatkih iz majhnega vzorca uporabnikov, ampak na več milijardah YouTubovih videoposnetkov, ki so si jih uporabniki ogledali prek več tisoč različnih ISP-jev.
 • Preverimo, kako hitro so se vsi podatki YouTubovih videoposnetkov naložili v zadnjih 30 dneh.
 • Rezultate segmentiramo glede na ISP in geografsko lokacijo.
 • Določimo najnižjo razpoložljivo hitrost, ki je na voljo v vsaj 90 % časa.
Kako varujete mojo zasebnost?
To so anonimizirani podatki o vseh, ki si ogledujejo YouTube prek ISP-ja.
 • Ocene so osredotočene na omrežja, ne na uporabnike.
 • Vsi vzorci so povsem anonimizirani in podatkov o uporabnikih ne hranimo niti uporabljamo.
 • Prikazali bomo samo rezultate za geografsko območje, ki je dovolj veliko, da vključuje veliko uporabnikov.

Izvleček

Obstaja veliko dejavnikov, ki lahko neodvisno vplivajo na uporabniško izkušnjo v internetu, med drugim: hitrost uporabnikove internetne povezave, zanesljivost dostopovnega omrežja, razpoložljivost in obremenitvene zmogljivosti aplikacijskih strežnikov ter v nekaterih primerih konfiguracija uporabnikovega domačega omrežja. Posamezne in osamljene meritve, kot je hitrost dostopa ali zmogljivost strežnika, ne zajamejo realne uporabniške izkušnje. Meritev zmogljivosti med dvema končnima točkama na ravni aplikacije, ki v enačbi vključuje vse dejavnike, je pravi pristop k merjenju in količinski opredelitvi resnične uporabniške izkušnje.

Tukaj je predstavljena metodologija za ocenjevanje ponudnikov internetnih storitev (ISP) v smislu zmogljivosti predvajanja YouTubovih videoposnetkov na podlagi meritev trajne zmogljivosti na ravni aplikacije. Namen je podati oceno, ki je smiselna, razumljiva in natančno odraža internetno izkušnjo iz realnega sveta.

Metodologija
Meritve

Tipično predvajanje YouTubovega videoposnetka zajema naslednje: YouTubov odjemalec (predvajalnik) prenese bajte videoposnetka s pretakanjem iz YouTubovega strežnika (CDN) v eni ali več zahtevah (npr. HTTP GET). Prvi korak pri določanju ocene ISP-ja je merjenje trajne hitrosti, pri kateri se ti bajti videoposnetka prenašajo od strežnika do odjemalca. Za merjenje doseženega pretoka na ravni aplikacije je za vsako zahtevo zabeleženo naslednje:

 1. 1) Identiteta zahteve: časovni žig izvorne zahteve, dostopovno omrežje (npr. omrežni blok, avtonomna sistemska številka ISP-ja) in približna geografska lokacija (npr. država, metropola), izpeljana iz atributov odjemalca, kot je naslov IP, uporabnikov posrednik itd. Upoštevajte, da določitev lokacije na podlagi IP-ja, ki jo izvedejo naši avtomatizirani sistemi, lahko za nekatere uporabnike vrne napačno lokacijo.
 2. 2) Velikost odgovora: število bajtov aplikacije (vključno z naslovi aplikacije, vendar brez skupne uporabe na ravni jedra), ki jih je prenesel strežnik do odjemalca kot odgovor na zahtevo.
 3. 3) Odzivni čas: čas, ki ga je strežnik porabil za rešitev zahteve, vključno s trajanjem omrežnega prenosa (vsi bajti, ki jih je potrdil prejemnik).

Na podlagi teh meritev je pretok na ravni aplikacije za dano zahtevo »R« izračunan z uporabo spodnje formule. Vsaka izmerjena zahteva se šteje kot vzorec pretoka na ravni aplikacije.

Pretok na ravni aplikacije
R
= velikost odgovora
R
/ odzivni čas
R
Ocene

Ocene so pridobljene z združevanjem ustreznih vzorcev pretoka na ravni aplikacije, ki so bile zabeleženi v fazi meritev. Metodologija podpira izračun ocen na različnih ravneh razdrobljenosti za izbrane razsežnosti. Ocena ISP-ja je lahko npr. izračunana za različna časovna obdobja (npr. uro, dan, teden, mesec) in/ali različne geografske ravni (npr. država, provinca, metropola, kraj).

Za dano časovno obdobje »T« (npr. zadnjih 30 dni) in geografsko lokacijo »L« (npr. San Francisco, CA, USA), je ocena ISP-ja »P« (npr. Comcast) izračunana na naslednji način:

 1. 1) Združitev relevantnih vzorcev: sistem zbere vse vzorce pretoka na ravni aplikacije, ki imajo oznako »T«, »L« in »P«, tj. zahteve, ki so izhajale iz ciljnega ISP-ja, ciljne lokacije in ciljnega časovnega obdobja.
 2. 2) Izračun obsega GAT-a (pretoka na ravni aplikacije nad mejno vrednostjo) : sistem razporedi vsak vzorec pretoka na ravni aplikacije v enega od treh zmogljivostnih segmentov: HD (visoka ločljivost), SD (standardna ločljivost) ali LD (nizka ločljivost) na podlagi mejnih vrednosti pretoka na ravni aplikacije, določenih v spodnji tabeli. Tako je pridobljen neobdelan obseg GAT-a za izbrane razsežnosti.
Segment GAT Mejna vrednost pretoka na ravni aplikacije Obrazložitev
HD (visoka ločljivost) > 2,5 Mb/s Najnižji pretok na ravni aplikacije, ki je potreben za zagotavljanje predvajanja povprečnega YouTubovega videoposnetka v HD pri ločljivosti 720p
SD (standardna ločljivost) 0,7–2,5 Mb/s Najnižji pretok na ravni aplikacije, ki je potreben za zagotavljanje predvajanja povprečnega YouTubovega videoposnetka v SD pri ločljivosti 360p
LD (nizka ločljivost) < 0,7 Mb/s Pretok na ravni aplikacije, ki je potreben za zagotavljanje predvajanja YouTubovega videoposnetka v SD pri ločljivosti 360p
Obseg (GAT)
Vzorci HD
Vzorci SD
Vzorci LD
 1. 3) Določitev merila za ocenjevanje: merilo za ocenjevanje ISP-jev je določeno na podlagi najnižje ravni obsega GAT-a, zahtevane za posamezno ocenjevalno raven. Ker je namen te meritve preverjanje doslednosti in zanesljivosti omrežja ISP-ja, mora obseg meritev biti dovolj velik, da zajame trajno zmogljivost in ne tipične (povprečne) zmogljivosti. Zato določimo tri ocenjevalne lestvice: GAT-90 (90 % zahtev je nad mejno vrednostjo), GAT-95 (95 % zahtev je nad mejno vrednostjo), GAT-99 (99 % zahtev je nad mejno vrednostjo), ki odražajo različne ravni zanesljivosti.

  Naslednja tabela opredeljuje merilo, ki je uporabljeno za določanje končne ocene ISP-ja pri naši metodologiji, in sicer z uporabo GAT-90. Meja 90 % je izbrana po temeljiti preučitvi opazovane praktične zmogljivosti na tem področju. Meja bo skozi čas pozorno spremljala spreminjajočo se zmogljivost omrežja.

Ocena Merilo (GAT-90) Obrazložitev
HD (visoka ločljivost) Vzorci 90+ % dobijo
oznako HD
Omrežje ponuja dosledno in zanesljivo predvajanje YouTuba v HD (720p)
SD (standardna ločljivost) Vzorci 90+ % dobijo
najmanj oznako SD
Omrežje ponuja dosledno in zanesljivo predvajanje YouTuba v SD (360p)
LD (nizka ločljivost) Nič od zgoraj naštetega Omrežje ponuja nezanesljivo predvajanje YouTuba
 1. 4) Dodelitev ocene: trije segmenti GAT so združeni od 2. koraka, da se pretvori neobdelan obseg GAT-a v delež GAT-a. Končna ocena je določena z uporabo merila, ki je bilo opredeljeno v 3. koraku. Na spodnji sliki je bila dodeljena ocena SD (standardna ločljivost), ker 90 % zahtev izpolnjuje to merilo (tj. omrežje je zmožno zagotavljati najmanj standardno ločljivost za več kot 90 % obdelanih zahtev).
Odstotek
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ocena pri 90 %: SD
Zasebnost

Ocene so osredotočene na omrežja, ne na uporabnike. Vsi vzorci pretoka na ravni aplikacije so povsem anonimizirani; v algoritmu ni neposredno prisoten ali uporabljen noben podatek o uporabnikih (npr. piškotki brskalnika ali naslov IP). Če je obseg združenih vzorcev za izbrano geografsko raven in časovni interval pod določeno mejno vrednostjo, bo algoritem za izračun ocene uporabil manj natančne razsežnosti (tj. združil vzorce glede na širšo greografsko območje in/ali časovni interval), ki zadovoljijo zahteve glede velikosti.

Pogosta vprašanja
 1. 1) ISP-ji prodajajo številne internetne pakete, ki obljubljajo različne hitrosti. Ali ta metodologija ločeno oceni vsak paket in hitrost?
  Vsak ISP nam lahko posreduje ustrezna imena paketov in hitrosti za svojo ponudbo in oznake v poročilu temeljijo na informacijah, ki nam jih posreduje ISP. V nekaterih primerih nam ISP-ji posredujejo informacije, ki nam omogočajo prepoznavo in ocenjevanje različnih paketov in hitrosti. V drugih primerih nimamo podrobnih informacij o hitrostih, ki so bile ponujene potrošnikom, zato prikažemo splošno oceno paketa za vse hitrosti.
 2. 2) Zakaj je meja postavljena na 90 %? Zakaj ne uporabljate povprečja ali srednje vrednosti?
  Pri Googlu trdno verjamemo, da je konsistentna in zanesljiva zmogljivost omrežja ključ k odlični uporabniški izkušnji v internetu. Zato smo mejo postavili na 90 %, kar pomeni, da lahko uporabnik pričakuje ocenjeno raven zmogljivosti v 9 od 10 primerih. Čeprav povprečje in srednja vrednost ustrezno predstavljata povprečno zmogljivost omrežja, nista primerni za ocenjevalne meritve, ki poskušajo zajeti trajno raven zmogljivosti omrežja.
 3. 3) Ali ta metodologija prepozna in nagradi omrežja, ki ponujajo trajno visoko zmogljivost v času velike obremenitve?
  Da. Ker obseg GAT-a temelji na zahtevah (obremenitvi), predstavljajo časovna obdobja intenzivne uporabe YouTuba (npr. večeri) večji delež vzorca za izračun obsega GAT-a in imajo zato ustrezno večji vpliv na končno oceno. Metodologija je seveda normalizirana za uporabo.
 4. 4) Katere zahteve za strežnik so vključene v izračun ocene?
  V izračun ocene so vključene zahteve za zagotavljanje video formatov in sodobnih formatov dostave vsebin (npr. DASH, HLS). Stari video formati (npr. neprilagodljivo progresivno predvajanje in RTSP) so izključeni zaradi nezanesljivosti meritev pri starejših mehanizmih pretočne dostave vsebin. Namen tega je zagotavljanje visoke stopnje natančnosti pri izračunu ocen ISP-jev.
 5. 5) Kateri dejavniki, ki so pod nadzorom uporabnika, lahko vplivajo na prejeto kakovost videovsebine?
  Posamezni rezultati se lahko razlikujejo zaradi dejavnikov, kot so: število priključenih uporabnikov ali naprav, vaša strojna oprema, programska oprema ali konfiguracija programske opreme, povezava z internetom (brezžična ali kabelska) in morebiten presežek dodeljene podatkovne kvote.
Poročilo o kakovosti videovsebine
Oglejte si rezultate kakovosti videovsebine za ponudnike internetnih storitev na vašem območju.
Kaj počne YouTube
Želimo, da bi splet postal hitrejši za vse uporabnike. Predstavljamo vam naše ukrepe.
Podpora za YouTube
Namigi za odpravljanje težav za izboljšanje predvajanja videoposnetkov.