Vanliga frågor

 1. 1) Internetleverantörer erbjuder många olika produkter med olika hastigheter. Bedöms varje produkt och hastighet separat med metodiken?
  Internetleverantörerna levererar tillämpliga produktnamn och hastigheter för sina olika tjänster, och beteckningarna i rapporten beror på informationen vi får från dem. I vissa fall får vi information så att vi kan identifiera och bedöma de olika produkterna och hastigheterna. Andra gånger får vi inga detaljerade uppgifter om hastigheterna som kunderna erbjuds, och då gör vi en allmän bedömning av produkten oberoende av hastigheten.
 2. 2) Varför ligger nivån så högt som 90 %? Varför använder ni inte medel- eller medianvärden?
  Vi på Google är övertygade om att ett stabilt och tillförlitligt nätverk är avgörande för en bra användarupplevelse på internet. Därav valet av en nivå på 90 %. Användarna ska alltså kunna förvänta sig att prestandan uppnår klassificeringsnivån nio av tio gånger. Medel- och medianvärden fungerar bra för att representera genomsnittlig prestanda för oavbruten nätverksanvändning. De lämpar sig inte lika bra vid bedömning av mätvärden som ska återspegla nätverksprestanda vid oavbruten användning.
 3. 3) Är det möjligt att, med den här metoden, identifiera och belöna nätverk som konsekvent ger hög prestanda vid hög belastning?
  Ja. Eftersom GAT-volymen baseras på antal förfrågningar (belastning) skulle perioder med hög YouTube-användning (t.ex. kvällar) bidra mer mot GAT-volymen och därför ha oproportionerligt stor påverkan på den slutgiltiga klassificeringen. Metodiken är naturligtvis normaliserad för användning.
 4. 4) Vilka typer av serverförfrågningar är kvalificerade för klassificeringsberäkning?
  Förfrågningar om att visa videoklipp i moderna visningsformat (t.ex. DASH, HLS) ingår i klassificeringsberäkningen. Äldre videoformat (t.ex. icke-adaptiv progressiv uppspelning, RTSP) ingår inte. Det beror på att mätningar av äldre strömningsmekanismer inte är tillförlitliga. Anledningen till det här är att vi vill upprätthålla en hög grad av exakthet för klassificering av internetleverantörer.
 5. 5) Vad kan användaren själv kontrollera för att påverka videoupplevelsens kvalitet?
  Enskilda resultat kan variera beroende på faktorer som antalet anslutna användare eller enheter, maskinvara, programvara och dess konfiguration, internetanslutningen (trådlös eller trådbunden) och om du har överskridit din tilldelade datamängd.