Programpolicy för Gmail

Programpolicyerna nedan gäller för Gmail. Policyerna spelar en viktig roll i att bibehålla en positiv upplevelse för alla som använder Gmail.

Om du använder Gmail med ett konsumentkonto (t.ex. @gmail.com) läser du även Googles tjänstevillkor för mer information. Om du använder ett konto genom arbetet, skolan eller någon annan organisation kan villkor gälla baserat på organisationens avtal med Google eller andra policyer. Administratören kan tillhandahålla mer information.

Vi måste sätta stopp för otillåten användning som hindrar oss från att tillhandahålla de här tjänsterna. Därför ber vi alla att följa policyerna nedan så att vi kan uppnå detta mål. När vi får information om ett eventuellt brott mot en policy kan vi granska innehållet och vidta lämpliga åtgärder, däribland att begränsa eller stoppa användarens åtkomst till Googles produkter. Om ditt konto har stängts av och du anser att det var ett misstag följer du anvisningarna på den här sidan.

Vi kan vidta åtgärder mot konton som överskrider lagringsgränser. Vi kan till exempel förhindra att du skickar eller tar emot meddelanden om du överskrider ditt lagringsutrymme. Vi kan även radera innehåll från kontot om du inte frigör lagringsutrymme eller skaffar tillräckligt med ytterligare lagringsutrymme. Läs mer om lagringsutrymme här.

Läs igenom dessa policyer med jämna mellanrum eftersom de kan ändras.

Anmäl otillåten användning

Om du anser att ett konto har brutit mot våra programpolicyer kan du rapportera det på flera sätt:

Läs igenom hur vi definierar otillåtet beteende i policyn nedan. Google kan inaktivera konton som kan konstateras ha brutit mot vår policy. Om ditt konto har stängts av och du anser att det var ett misstag följer du anvisningarna på den här sidan.

Inaktivt konto

Använd produkten för att hålla den aktiv. Aktivitet inkluderar att tillgå produkten eller dess innehåll minst vartannat år. Vi kan vidta åtgärder mot inaktiva konton, vilket kan inkludera att radera dina meddelanden från produkten. Läs mer här.

Skräppost och massutskick

Använd inte Gmail för att sprida skräppost eller oönskad kommersiell e-post.

Du får inte använda Gmail för att skicka e-post som bryter mot Konsumentverkets riktlinjer för skräppost eller andra lagar mot skräppost, skicka otillåten e-post via öppna servrar från tredje part eller distribuera e-postadresser till personer utan deras medgivande.

Du får inte automatisera gränssnittet för Gmail för att skicka, radera eller filtrera e-post på ett sätt som vilseleder eller lurar andra användare.

Tänk på att din definition av ”oombedd” eller ”oönskad” e-post kan skilja sig från dina e-postmottagares. Använd sunt förnuft när du skickar e-post till flera mottagare, även om mottagarna valt att få e-postmeddelanden från dig tidigare. När Gmail-användare markerar e-post som skräppost ökar det sannolikheten att framtida meddelanden från dig också klassificeras som skräppost av våra system.

Skapa och använda flera Gmail-konton

Skapa eller använd inte flera konton för att bryta mot Googles policyer, kringgå Gmails kontobegränsningar, kringgå filter eller på annat sätt manipulera begränsningar i ditt konto. (Om du till exempel har blockerats av en annan användare eller om ditt Gmail-konto har blivit inaktiverat p.g.a. otillåten användning får du inte skapa ett nytt konto och ägna dig åt liknande aktiviteter.)

Du får inte heller skapa Gmail-konton på automatiskt vis eller köpa, sälja, byta eller sälja vidare Gmail-konton till andra.

Skadlig programvara

Använd inte Gmail för att sprida virus, skadlig programvara, maskar, fel, trojanska hästar, felaktiga filer eller annat skadligt och bedrägligt material. Distribuera inte heller innehåll som skadar eller stör driften av nätverk, servrar eller annan infrastruktur hos Google eller andra.

Bedrägeri, nätfiske och andra vilseledande metoder

Du får inte använda en annan användares Gmail-konto utan vederbörandes uttryckliga tillstånd.

Använd inte Gmail för nätfiske. Låt bli att begära eller samla in känsliga uppgifter som bland annat lösenord, ekonomiska uppgifter eller personnummer.

Skicka inte meddelanden som vilseleder eller lurar andra att dela information under falska förespeglingar. Det gäller bland annat att kontakta någon under falskt namn (en persons, ett företags eller något annat) i syfte att vilseleda eller lura.

Barnsäkerhet

Google har en nolltoleranspolicy mot innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn. Om vi får reda på att sådant innehåll förekommer polisanmäler vi det. Vi kan också vidta disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning, mot Gmail-konton som tillhör de inblandade.

Google förbjuder gromning av barn via Gmail. Med gromning avses alla handlingar som syftar till att skapa kontakt med ett barn för att göra barnet lättare att manipulera för sexuella övergrepp, trafficking eller andra former av utnyttjande.

Kontakta omedelbart polisen om du tror att ett barn är i fara för eller har utsatts för övergrepp, utnyttjande eller trafficking.

Om du redan har polisanmält och behöver mer hjälp eller om du misstänker att ett barn är eller har varit i fara på Gmail kan du rapportera det till Google via detta formulär. Glöm inte att du alltid kan blockera någon som du inte vill ska kontakta dig på Gmail.

Upphovsrätt

Respektera upphovsrätten. Du får inte göra intrång i andras immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter. Du får inte heller uppmuntra eller förmå andra att göra intrång i immateriella rättigheter. Du kan anmäla upphovsrättsintrång till Google med hjälp av det här formuläret.

Trakasseri

Använd inte Gmail för att trakassera, skrämma eller hota andra. Alla som visar sig använda Gmail i dessa syften kan få sina konton avstängda.

Olaglig verksamhet

Bryt inte mot lagen. Använd inte Gmail för att göra reklam för, organisera eller bedriva olaglig verksamhet.