Så organiserar Google
Sök information

Vi har alltid ansett att det är viktigt att alla har fri tillgång till den bästa informationen. Med annonser kan Google tillhandahålla en kostnadsfri sökmotor som fungerar lika bra för alla, oavsett utbildningsnivå eller inkomst.

Annonsörer kan betala för att visas på tydligt märkta avsnitt med annonser, men ingen kan köpa en bättre placering i sökresultatet.

Tre personer som sorterar information på kort
Hitta information via genomsökning

Största delen av vårt sökindex har skapats med hjälp av programvara som kallas för sökrobotar. Dessa besöker automatiskt allmänt tillgängliga webbsidor och följer länkar till sidorna, ungefär som du gör när du surfar på webben. De öppnar sida efter sida och lagrar information om vad de hittar på dessa sidor och annat allmänt tillgängligt innehåll i Googles sökindex.

En webbplats med en cykel
Organisera information genom indexering

När sökrobotarna hittar en webbsida renderar våra system sidans innehåll, precis som en webbläsare gör. Vi noterar viktiga signaler – från sökord till hur väl uppdaterad webbplatsen är – och vi håller reda på allt i sökindexet.

Tre olika webbplatser

Googles sökindex innehåller hundratals miljarder webbsidor och är över 100 000 000 gigabyte stort. Det är som innehållsförteckningen sist i en bok – en post för varje ord som visas på varje webbsida vi indexerar. När vi indexerar en webbsida lägger vi till poster för alla ord som den innehåller.

Söker ständigt efter ny information

Eftersom webben och annat innehåll ständigt ändras måste våra genomsökningsprocesser alltid springa för att hålla jämna steg. De lär sig hur ofta innehåll de sett förut brukar ändras och besöker det på nytt vid behov. De upptäcker även nytt innehåll i takt med att nya länkar till sidorna eller innehållet visas.

Google tillhandahåller även en kostnadsfri uppsättning verktyg som heter Search Console som kreatörer kan använda för att vi enklare ska kunna söka igenom deras innehåll. De kan även använda etablerade standarder som webbplatskartor eller robots.txt för att ange hur ofta innehåll ska besökas eller om det ska inkluderas i vårt sökindex överhuvudtaget.

Google tar aldrig emot betalningar för att söka igenom en webbplats oftare. Alla webbplatser har tillgång till samma verktyg för att se till att användarna får de bästa möjliga resultaten.

Mer än webbsidor

Vårt sökindex innehåller mer än bara sådant som finns på webben eftersom användbar information även kan finnas i andra källor.

Faktum är att vi har flera index med olika typer av information som samlas in via genomsökningar, samarbeten, dataflöden som skickas till oss och vårt eget uppslagsverk med fakta – Faktarutan.

Dessa många index innebär att du kan söka i miljontals böcker från stora bibliotek, hitta restider från det lokala kollektivtrafikföretaget eller hitta data från offentliga källor som Världsbanken.