Förbättrar sök med noggranna tester

Vi har alltid ansett att det är viktigt att alla har fri tillgång till den bästa informationen. Med annonser kan Google tillhandahålla en kostnadsfri sökmotor som fungerar lika bra för alla, oavsett utbildningsnivå eller inkomst.

Annonsörer kan betala för att visas på tydligt märkta avsnitt med annonser, men ingen kan köpa en bättre placering i sökresultatet.

En kvinna med en skrivskiva som granskar en webbplats
Se hur verkliga personer gör Google Sök bättre
Se hur verkliga personer gör Google Sök bättre
Titta på videon
2:03
Tester för användbarhet

Google Sök har förändrats under åren för att möta de föränderliga behoven och förväntningarna hos våra användare. Vårt mål är alltid att göra resultatet ännu mer användbart för dig, i allt från uppfinningar som faktarutan till uppdateringar i våra system så att vi fortsätter att lyfta fram relevant innehåll.

Alla ändringar i Sök genomgår en noggrann utvärderingsprocess där vi analyserar statistik och beslutar om vi ska implementera en föreslagen ändring eller inte.

Data från dessa utvärderingar och experiment genomgår en noggrann granskning av erfarna tekniker och sökanalytiker, samt andra experter inom juridik och integritet, som sedan beslutar om ändringen godkänns och kan implementeras. Under 2021 körde vi över 700 000 experiment som ledde till fler än 4 000 förbättringar av Sök.

Vi utvärderar på flera sätt. Under 2021 körde vi:
4 366 lanseringar

Alla föreslagna ändringar i Google Sök granskas av våra mest erfarna tekniker och datavetare, som noggrant går igenom data från alla olika experiment för att besluta om ändringen godkänns och kan implementeras. Av de ändringar som föreslogs under det senaste året var det många som inte implementerades, eftersom vi inte lanserar ändringar om vi inte kan visa att de faktiskt utgör en förbättring för användarna.

Tre olika sökresultat som godkänns eller underkänns.

11 553 live traffic experiments

Vi utför experiment med livetrafik för att se hur riktiga användare interagerar med en funktion innan vi släpper den till alla användare. Vi aktiverar den aktuella funktionen för bara en liten procentandel användare och börjar vanligen med 0,1 %. Därefter jämför vi experimentgruppen med en kontrollgrupp som inte hade funktionen aktiverad. Vi granskar en rad olika mätvärden, bland annat vad användarna klickar på, hur många förfrågningar som gjordes, om sökfrågor övergavs och hur lång tid det tog användarna att klicka på ett resultat. Vi använder resultatet för att mäta om användarnas interaktion med den nya funktionen är positiv. Syftet är att säkerställa att våra ändringar ökar resultatets relevans och användbarhet för alla.

<a href=

757 583 tester av sökkvalitet

Vi mäter kontinuerligt sökresultatets kvalitet med hjälp av externa sökkvalitetsgranskare. Granskarna bedömer hur väl innehållet uppfyller sökfrågan och utvärderar resultatets kvalitet baserat på innehållets expertis, tillförlitlighet och trovärdighet. Dessa granskningar påverkar inte rankningen direkt, men de hjälper oss att få en referens för kvaliteten på våra resultat och säkerställa att de uppfyller höga krav världen över.

Granskarna bedömer hur väl en webbplats erbjuder det som eftersöks till de användare som klickar på den och utvärderar resultatets kvalitet baserat på innehållets expertis, tillförlitlighet och trovärdighet.

Vi publicerar riktlinjer för sökkvalitetsgranskare för att säkerställa att granskningen utförs konsekvent och ge granskarna vägledning och exempel på lämpliga kvalitetsbetyg. Det kanske låter enkelt att bedöma kvaliteten på sökresultatet, men det finns många svåra fall som vi behöver tänka igenom. Feedbacken är därför mycket viktig för att säkerställa att vi ger användarna högkvalitativa resultat.

En webbplats med en checklista

72 367 parallella experiment

Sök är inte statiskt. Vi förbättrar ständigt våra system för att ge bättre resultat och sökkvalitetsgranskare har en viktig roll i lanseringsprocessen. I parallella experiment visar vi granskarna två olika uppsättningar sökresultat: ett där den föreslagna ändringen redan har implementerats, och ett utan. Vi frågar dem vilka resultat de föredrar och varför.

Två webbplatser med kryssrutor för röstning bredvid