Noggranna tester

Vårt mål är alltid att ge dig den mest användbara och relevanta informationen.

Alla ändringar i Sök är till för att ge dig bättre sökresultat. Därför tar vi aldrig emot pengar för att någon ska visas i sökresultatet.

Tester

Google Sök har förändrats under åren för att möta de föränderliga behoven och förväntningarna hos våra användare. Vårt mål är alltid att göra resultatet ännu mer användbart för dig, i allt från uppfinningar som Faktarutan till uppdateringar i våra rankningsalgoritmer så att vi fortsätter att lyfta fram relevant innehåll.

Alla ändringar i Sök genomgår noggranna tester och utvärderingar. Om testerna visar att en förändring ger mindre användbara resultat implementeras den inte.

Sökexperiment: från idé till lansering

Våra tekniker har många idéer om hur ditt resultat kan bli ännu bättre. Vi går däremot inte på magkänsla eller expertutlåtanden. Vi förlitar oss på grundliga tester och har en noggrann utvärderingsprocess där vi analyserar statistik och beslutar om vi ska implementera en föreslagen ändring eller inte. Data från dessa utvärderingar och experiment genomgår en noggrann granskning av erfarna tekniker och sökanalytiker, samt andra experter inom juridik och integritet, som sedan beslutar om ändringen godkänns och kan implementeras. År 2019 gjorde vi över 464 065 experiment med utbildade externa sökgranskare och realtidstester, vilket ledde till att 3 620 förbättringar implementerades i Sök.

Vi samlar in data på flera sätt. Förra året körde vi:

 • Kvalitetstester från sökgranskare

  383 605 tester av sökkvalitet

  Vi mäter kontinuerligt sökresultatets kvalitet med hjälp av externa sökkvalitetsgranskare. Granskarna bedömer hur väl en webbplats erbjuder det som eftersöks till de användare som klickar på den och utvärderar resultatets kvalitet baserat på innehållets expertis, tillförlitlighet och trovärdighet. Dessa granskningar påverkar inte rankningen direkt, men de hjälper oss att få en referens för kvaliteten på våra resultat och säkerställa att de uppfyller höga krav från användare av Google Sök världen över.

  Vi publicerar riktlinjer för sökkvalitetsgranskare för att säkerställa att granskningen utförs konsekvent och ge granskarna vägledning och exempel på lämpliga kvalitetsbetyg. Du kan läsa riktlinjerna här. Det kanske låter enkelt att bedöma kvaliteten på sökresultatet, men du kommer att upptäcka att det finns många svåra fall som vi behöver tänka igenom. Feedbacken är därför mycket viktig för att säkerställa att vi ger användarna högkvalitativa resultat.

 • Parallella experiment

  62 937 parallella experiment

  Sökningen är inte statisk. Vi förbättrar ständigt våra algoritmer för att ge bättre resultat och sökkvalitetsgranskare har en viktig roll i lanseringsprocessen. I parallella experiment visar vi granskarna två olika uppsättningar sökresultat: ett där den föreslagna ändringen redan har implementerats, och ett utan. Vi frågar dem vilka resultat de föredrar och varför.

 • Liveexperiment med trafiken

  17 523 liveexperiment med trafiken

  Utöver kvalitetstesterna av sökningen utför vi liveexperiment med trafiken för att se hur riktiga användare interagerar med en funktion innan vi släpper den till alla användare. Vi aktiverar den aktuella funktionen för bara en liten procentandel användare och börjar vanligen vid 0,1 %. När vi har samlat ihop tillräckligt med data jämför vi experimentgruppen med en kontrollgrupp som inte hade funktionen aktiverad. Vi granskar en rad olika mätvärden, bland annat vad användarna klickar på, hur många förfrågningar som gjordes, om frågor övergavs och hur länge det tog användarna att klicka på ett resultat. Vi använder resultatet för att mäta om användarnas interaktion med den nya funktionen är positiv. Syftet är att säkerställa att våra ändringar ökar resultatets relevans och användbarhet för användarna.

 • Nyheter

  3 620 nyheter

  Slutligen granskas alla föreslagna ändringar i Google Sök av våra mest erfarna tekniker och sökanalytiker, som noggrant granskar data från alla olika experiment för att besluta om ändringen godkänns och kan implementeras. Av de ändringar som föreslogs under det senaste året var det många som inte implementerades, eftersom vi inte lanserar ändringar om vi inte kan visa att de faktiskt utgör en förbättring för användarna.


Vi säljer reklam, inte sökresultat

Vi har alltid ansett att det är viktigt att alla har tillgång till den bästa informationen, kostnadsfritt. Och det är tack vare annonser som Google kan tillhandahålla en kostnadsfri sökmotor – en som fungerar lika bra för alla, oavsett utbildningsnivå eller inkomst.

När du använder Google Sök kan annonser visas bland sökresultatet. Vi anser att det är viktigt att vara tydlig med skillnaden mellan betalda och organiska resultat. Därför märker vi annonserna, så att det är lätt att skilja dem från resten av sidan.

All vår reklam och vårt sponsrade innehåll är tydligt märkt (t.ex. ”Annons” eller ”Sponsrad”) så att det är lätt att skilja dem från sökresultatet.

Vi arbetar hårt för att bara visa annonser som är relevanta för uppgiften du försöker utföra via Google. Vi debiterar annonsörerna endast när användare interagerar med annonsen, så det ligger i vårt intresse att bara visa användbara annonser. Faktum är att vi ofta inte visar några annonser alls.

Googles kommersiella relationer påverkar inte ändringar i sökalgoritmer, och partnerannonsörer behandlas som alla andra när problem eller förfrågningar som rör organiska sökningar ska lösas. Vi ser till att problemen hanteras utifrån vikt och inverkan på användarna, och inte på grund av en ekonomisk relation med Google.